Αναλύοντας και Κατανοώντας τις Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης – 01 Ιουνίου, 2017

Βελτιώστε την δικής σας συνεισφορά στη ραχοκοκαλιά της επιχείρησης σας

 Περιγραφή του προγράμματος

Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον, όντας ιδιαίτερα απαιτητικό αναγκάζει τα οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων να έχουν ξεκάθαρη γνώση των χρηματοοικονομικών και τις οικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων που παίρνουν.

Το πρόγραμμα θα καλύψει τις βασικές αρχές των χρηματοοικονομικών, όπως για παράδειγμα μεταξύ άλλων την ανάγκη για χρηματοδότηση, την ερμηνεία του ισολογισμού και της κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις μέσω πραγματικών σεναρίων και ασκήσεων οι όποιες θα έχουν ως στόχο την κατανόηση των βασικών εννοιών της  οικονομικής διαχείρισης.

 

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν…..

  • Την ανάγκη της εταιρείας για χρηματοδότηση και την έννοια της κερδοφορίας και ρευστότητας – τι είναι  και πως βελτιώνεται
  • Την έννοια και την χρήση αριθμοδεικτών στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
  • Βασικές αρχές κοστολόγησης και μείωσης και ελέγχου κόστους
  • Την προετοιμασία και χρήση προϋπολογισμού

Σε ποιούς απευθύνεται …

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές και Στελέχη Επιχειρήσεων με καθήκοντα που αφορούν την κοστολόγηση, κερδοφορία, τις πωλήσεις και τους προϋπολογισμούς.

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Κουλουμπρή, ΒΑ (Hons), MSc, ACA, Εισηγήτρια Σεμιναρίων

Ημερομηνία: Πέμπτη 01 Ιουνίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €120 + ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 11:00 Εισαγωγή και γνωριμία
Χρηματοοικονομική δομή εταιρειών – επεξήγηση βασικών εννοιών μέσω παραδειγμάτων.
Κερδοφορία και ρευστότητα – Σημαντικότητα, αναγκαιότητα συνεχούς επίβλεψης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για καφέ και σνακ
11:15 – 13:00 Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων μέσω αριθμοδεικτών. Επεξήγηση Ισολογισμού, Κατάστασης Κερδοφορίας και Κατάστασης Ταμειακών Ροών – Πρακτική εφαρμογή μέσω Case Study.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30

 

Επεξήγηση των βασικών αρχών κοστολόγησης, μέθοδοι κοστολόγησης και παραδείγματα μείωσης εξόδων   για την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας.
Μέθοδοι τιμολόγησης και καθορισμού του περιθωρίου κέρδους.
15:30 – 16:30 Διάλειμμα για Καφέ
15:30 – 16:30 Προετοιμασία προϋπολογισμού έτους/μήνα. Τεχνικές και μέθοδοι, σύγκριση και αξιολόγηση πραγματικών αποτελεσμάτων με τις αρχικές εκτιμήσεις.
Συζήτηση  και ερωτήσεις

 Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.