Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με Χρήση Αριθμοδεικτών – ΑνΑΔ – Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, 2018

Πώς να προσεγγίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης με την ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών για την ανάλυση των επιμέρους οικονομικών δεδομένων και την περαιτέρω διερεύνηση τους.

 

Σκοπός προγράμματος
Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι ισολογισμοί και οι υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις. Θα εξηγηθούν σημαντικοί όροι για τη κατανόηση τους, όπως Contribution Margin, EBITDA, Κεφάλαιο Κίνησης, Καθαρή Θέση, Οικονομική Προστιθέμενη Αξία – Economic Value Added (EVA), κλπ. Χρησιμοποιώντας έναν Ισολογισμό με την μορφή case study, θα γίνει μια βήμα προς βήμα παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση των βασικότερων αριθμοδεικτών απόδοσης και εμβάθυνση στην ερμηνεία τους.
Θα εντοπιστούν τα κρίσιμα σημεία των οικονομικών καταστάσεων, τα οποία φανερώνουν ατασθαλίες ή λάθη, μέσω παραδειγμάτων Ισολογισμών και τέλος, θα παρουσιασθούν καταστάσεις ταμειακών ροών και εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών και θα προσδιορισθεί η επίδρασή τους στα αποτελέσματα της επιχείρησης.
Το σεμινάριο είναι διαδραστικό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις – απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης.

 

Στόχοι Προγράμματος
Με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν:

 • Σημαντικούς όρους των οικονομικών καταστάσεων και να εντοπίζουν τους σημαντικότερους λογαριασμούς για ανάλυση της οικονομικής θέσης και κατάστασης της εταιρείας.
 • Τους βασικότερους αριθμοδείκτες απόδοσης και ποια η χρησιμότητα τους
 • Να υπολογίζουν και να ερμηνεύουν τους αριθμοδείκτες σε διάφορες οικονομικές περιόδους και να τους συγκρίνουν με τα στατιστικά στοιχεία της οικονομίας και του οικονομικού τομέα.
 • Εκείνα τα στοιχεία που επιδρούν στα αποτελέσματα της επιχείρησης και να μπορέσουν να προτείνουν τρόπους για την αποτελεσματική τους διαχείριση.

 

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές, σε Αναλυτές Οικονομικών Καταστάσεων, σε μεσαία και ανώτερα οικονομικά στελέχη εταιρειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε νέους επιχειρηματίες,  οι οποίοι χρειάζεται να αναλύσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις, να εντοπίσουν κρίσιμα σημεία και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.

 

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Κουλουμπρή, ΒΑ (Hons), MSc, ACA, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η  Μαργαρίτα έχει σπουδάσει Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στο Lancaster University και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα των Χρηματοκοινομκών με εξειδίκευση σε Banking και Corporate Finance από το Strathclyde University( Scotland). Κατέχει επίσης τον επαγγελματικό τίτλο του Chartered Accountant (ACA),  από το ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales).  Είναι μέλος του Σώματος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ( ΣΕΛΚ). Η Μαργαρίτα έχει  εμπειρία ως εκπαιδευτής στην Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμάνια, Ινδία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου έχει εκπαιδεύσει στελέχη επιχειρήσεων και προσωπικό σε Θέματα Λογιστικής, Ανάλυσης Οικονομικών καταστάσεων, Budgeting, Forecasting, Risk Management, Application of IFRSs, Business Valuations and Reporting for Group Accounting. Είναι εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  και από το 2004 έχει εργαστεί εκτεταμένα ως οικονομικός σύμβουλος  σε επιχειρήσεις  διαφόρων κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε ελεγκτικά γραφεία και τράπεζες στην Ελλάδα. Σαν εκπαιδεύτρια είναι γνωστή για τον ενθουσιασμό και την ενέργεια της καθώς επίσης και για την εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και σεναρίων στην επεξήγηση ορολογιών και αρχών.

 

Ημερομηνία: Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, 2018   Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: Semeli Hotel, Conference Room Level, Πετράκη Γιάλλουρου 10, Άγιοι Ομολογητές, 1077 Λευκωσία.

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής Θέματα

Ώρες    Θέματα
09:00 – 11:00 Καλωσόρισμα – Γνωριμία.

 • Ποιες είναι οι Oικονομικές Kαταστάσεις
 • Παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις
 • Σημαντικές έννοιες και όροι όπως: Contribution Margin, EBITDA, Κεφάλαιο Κίνησης, Ρευστότητα, Καθαρή Θέση
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15 – 13:00
 • Αριθμοδείκτες Οικονομικής Απόδοσης
 • Ποιοί είναι οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες και ποιά η χρησιμότητά τους.
  Μέτρηση αποδοτικότητας της επιχείρησης
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30
 • Μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης
 • Κρίσιμα σημεία των Οικονομικών Καταστάσεων που φανερώνουν ατασθαλίες ή λάθη
 • Τι φανερώνει, αλλά και τι δεν αποκαλύπτει η ανάλυση των Ισολογισμών και των
  Αποτελεσμάτων Χρήσεως
15:30 – 15:45 Διάλειμμα για καφέ
15:45 – 16:30
 • Ταμειακές ροές ως εργαλείο ανάλυσης των Οικονομικών  Καταστάσεων
 • Παρουσίαση της έκθεσης του Ελεγκτή και πως αυτή επηρεάζει την ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd.