Αποτελεσματικές Συνεντεύξεις Αξιολόγησης Απόδοσης για Προϊσταμένους – ΑνΑΔ – 14 Δεκεμβρίου, 2017

Σκοπός προγράμματος
Μια από τις βασικότερες λειτουργείες της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι το σύστημα αξιολόγησης. Το σημαντικότερο μέρος του συστήματος αυτού είναι οι συνεντεύξεις αξιολόγησης, όπου ιδανικά, γίνεται μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των δύο συνεργατών (αξιολογητή και αξιολογούμενου). Όμως, για να είναι εποικοδομητική η συζήτηση, απαιτούνται κάποιες δεξιότητες από τον αξιολογητή – προϊστάμενο, ο οποίος κατευθύνει τη συζήτηση και καθορίζει και το ύφος της.
Αυτό το σύντομο και πολύ πρακτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτυχθούν οι τεχνικές και οι δεξιότητες των συμμετεχόντων ώστε να είναι σε θέση να καθοδηγούν τη συνέντευξη αξιολόγησης με επιτυχία και να έχουν ένα εποικοδομητικό αποτέλεσμα –να μπορέσει δηλαδή ο αξιολογητής – προϊστάμενος να δώσει πολύτιμη ανατροφοδότηση και ο υφιστάμενος να την αποδεχθεί και να μάθει από αυτήν.

Στόχοι Προγράμματος
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

  • Αντιληφθούν τον πραγματικό σκοπό της συνέντευξης αξιολόγησης
  • Γνωρίσουν τη σωστή δομή της συνέντευξης αξιολόγησης
  • Είναι σε θέση να κατηγοριοποιούν την απόδοση των συνεργατών τους αξιοκρατικά, αλλά και αμερόληπτα
  • Μπορούν να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν τη συνέντευξη αξιολόγησης ώστε να έχουν τα κατάλληλα δεδομένα, παραδείγματα και επιχειρήματα
  • Αποδίδουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση προς τον αξιολογούμενο
  • Κατευθύνουν και να καθοδηγούν τη συνέντευξη αποτελεσματικά
  • Είναι σε θέση να διαχειρίζονται διαφωνίες και να πετυχαίνουν συναίνεση κατά τη συνέντευξη
  • Μπορούν να καθορίζουν κοινώς αποδεκτούς στόχους για την επόμενη περίοδο

 Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊστάμενους τμημάτων, διευθυντές, ομαδάρχες (team leaders), σε προσωπικό διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού (HR), σε άτομα τα οποία διεξάγουν συνεντεύξεις αξιολόγησης εργασιακής απόδοσης.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Η Στέφανη έχει πολύχρονη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης εντός οργανισμών. Έχει υλοποιήσει πολυάριθμα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα προς υψηλόβαθμα στελέχη στο πώς να χειρίζονται αποτελεσματικά τη συνέντευξη αξιολόγησης με υφισταμένους, όπως επίσης και προσωπική καθοδήγηση προς διευθυντές και ηγέτες ομάδας πάνω στο θέμα διαχείρισης απόδοσης προσωπικού.

Ημερομηνία: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 17:00   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €79.50 + ΦΠΑ*

Χώρος: The Classic Hotel, Ρηγαίνης 94, 1513 Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

 

  • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα, ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

 Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
09:00 – 10:30 Άσκηση παγοθραύστης: Εικόνες και οι συνδέσεις – οι συνδέσεις που κάνουμε σε σχέση με το θέμα του σεμιναρίου. Εισαγωγή στην αξιολόγηση προσωπικού. Η συνέντευξη αξιολόγησης ως μέρος του συστήματος αξιολόγησης απόδοσης (Performance Management System). Άσκηση καταιγισμού ιδεών: Τι άλλαξε στο σήμερα σε σχέση με τις αξιολογήσεις. Η σωστή και η λανθασμένη προσέγγιση στην αξιολόγηση. Η διαδικασία της συνέντευξης της αξιολόγησης.
10:30 – 10:45 Διάλειμμα για καφέ
10:45 – 13:00 Παρουσίαση χρήσιμων εργαλείων για προετοιμασία πριν την αξιολόγηση. Αναδρομή στην απόδοση του αξιολογούμενου. Κατάλληλες πηγές συλλογής στοιχείων. Τρόποι αξιοκρατικής κατηγοριοποίησης απόδοσης. Αμεροληψία στην αξιολόγηση απόδοσης. Άσκηση σωστό ή λάθος: Τι είναι η εποικοδομητική ανατροφοδότηση; Τεχνικές παροχής ανατροφοδότησης και συμβουλευτικής κατεύθυνσης του αξιολογούμενου. Διαχείριση διαφωνίας και επίτευξη συναίνεσης.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30 Από δω και μπρος: Συζήτηση και καθορισμός των στόχων του αξιολογούμενου για την περίοδο που πρόκειται να διανύσει. SMART στόχοι και KPIs. Άσκηση διατύπωσης στόχων. Μέθοδοι βελτίωσης απόδοσης και δημιουργία πλάνου ανάπτυξης.
15:30– 15:45 Διάλειμμα για Καφέ
15:45– 17:00 Άσκηση υπόδυσης ρόλων με τελική ανατροφοδότηση. Συμπεράσματα και κλείσιμο σεμιναρίου.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.