Αποτελεσματική Επιλογή και Πρόσληψη Προσωπικού – ΑνΑΔ- Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, 2018

Σκοπός προγράμματος
Η ευημερία και ανάπτυξη του κάθε οργανισμού και επιχείρησης εξαρτάται από την εύρεση, την πρόσληψη και την τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώπων στην κάθε θέση. Προτεραιότητες μιας διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης προσωπικού είναι καταρχάς ο εντοπισμός ταλαντούχων ατόμων με τα σωστά προσόντα, στάση και προσωπικότητα για την κάθε θέση, αλλά και η προσέλκυση ταλέντων. Μια αποτελεσματική και επαγγελματική διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού ωφελεί τον εργοδότη γιατί του επιτρέπει να εντοπίζει τα πιο κατάλληλα άτομα που θα συνεισφέρουν δυναμικά στους στόχους και στρατηγική του οργανισμού, αλλά επιπλέον δημιουργεί θετικές εντυπώσεις και κατ’ επέκταση προσελκύονται ταλέντα αφού ως αποτέλεσμα προκύπτει μια ευμενής από στόμα-σε-στόμα διαφήμιση για τον οργανισμό ως ένας αξιοκρατικός και επαγγελματίας εργοδότης. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα καλυφθούν μέθοδοι και τρόποι επιλογής προσωπικού, από τον εντοπισμό της ανάγκης και τη σύνταξη του προφίλ του ατόμου και της αγγελίας, μέχρι την ένταξη του. Πρόκειται για ένα διαδραστικό πρόγραμμα, με ομαδικές ασκήσεις και ενεργή συμμετοχή.

Στόχοι Προγράμματος
Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Αντιληφθούν τη σημασία επιλογής των σωστών ατόμων και τις συνέπειες μιας κακής πρόσληψης
 • Είναι σε θέση να συνάξουν προφίλ ατόμου με βάση την περιγραφή εργασίας και τα ζητούμενα της θέσης
 • Γνωρίσουν τις διάφορες μεθόδους εξεύρεσης και συλλογής βιογραφικών
 • Συγγράφουν ελκυστικές αγγελίες
 • Μπορούν να ετοιμάσουν ένα αποτελεσματικό πλάνο δημοσίευσης της αγγελίας
 • Είναι σε θέση να αξιολογούν και να φιλτράρουν βιογραφικά με αξιοκρατικά κριτήρια
 • Μπορούν να ακολουθήσουν διαδικασία δομημένης συνέντευξης
 • Μάθουν κάποιες τεχνικές συνέντευξης – κτίσιμο επαφής, είδη ερωτήσεων, γλώσσα σώματος, τεχνικές ελέγχου, ενεργή ακρόαση
 • Είναι σε θέση να διαπραγματευτούν αποτελεσματικά το πακέτο απολαβών
 • Μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν διαδικασία ένταξης νεοπροσληφθέντων ατόμων

Σε ποιους απευθύνεται
Σε διευθυντικό προσωπικό και προισταμένους, σε προσωπικό Ανθρωπίνου Δυναμικού, σε άτομα ή λειτουργούς που εμπλέκονται ενεργά με τις συνεντεύξεις και προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών και οργανισμών στον ιδιωτικό, στον ημικρατικό και δημόσιο τομέα.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ημερομηνία: Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, 2018  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: European Institute of Management & Finance, Μεγάρων 25, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία

 *Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

 

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής Θέματα

Ώρες    Θέματα
09:00 – 11:00 Γνωριμία. Εισαγωγή στη διαδικασία πρόσληψης. Συνέπειες της κακής πρόσληψης. Εντοπισμός ανάγκης πρόσληψης μετά από εξέταση διάφορων επιλογών. Καθορισμός των ζητούμενων και επιτυχημένου υποψήφιου. Προσωπικότητα, Κίνητρα, Ικανότητες & Δεξιότητες. Μελέτη Περίπτωσης για εξάσκηση καθορισμού των ζητούμενων.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15 – 13:00 Τρόποι εξευρέσεως και συλλογής αιτήσεων και βιογραφικών. Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής αγγελίας. Παρουσίαση παραδειγμάτων Ομαδική Άσκηση. Διάρκεια και συχνότητα δημοσίευσης αγγελίας. Πλάνο δημοσίευσης. Αξιολόγηση βιογραφικών. Προετοιμασία για συνέντευξη. Διαμόρφωση κλίματος και χώρου. Τα τρία στάδια της συνέντευξης. Άνοιγμα συνέντευξης.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30 Η δομημένη και η ελεύθερη συνέντευξη. Κτίσιμο επαφής κατά τη συνέντευξη (rapport).Γλώσσα του σώματος και η σημασία της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ομαδική συζήτηση: Σημεία προσοχής στο βιογραφικό του υποψηφίου. Σχεδιασμός οδηγού συνέντευξης. Είδη ερωτήσεων και έλεγχος της συζήτησης. Παραδείγματα αποτελεσματικών και αναποτελεσματικών ερωτήσεων. Ενεργή ακρόαση και σημεία προσοχής στην αντίδραση του αξιολογούμενου. Κλείσιμο της συνέντευξης.
15:30 – 15:45 Διάλειμμα για καφέ
15:45 – 16:30 Η διαδικασία διαπραγμάτευσης πακέτου απολαβών και πρόσληψης και ένταξης νεοπροσληφθέντων. Καταληκτική άσκηση – ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ. Άσκηση υπόδησης ρόλων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd, στο οποίο θα αναγράφεται το λεκτικό «Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου».

Καθορισμός & Υλοποίηση Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑνΑΔ- Πέμπτη 25 Οκτωβρίου, 2018

Μάθετε πώς να συνδέσετε την Επιχειρηματική Στρατηγική του οργανισμού σας με τη Στρατηγική Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για μια πιο εύστοχη πορεία προς την επίτευξη των Στόχων και του Οράματος

Σκοπός προγράμματος
Η ύπαρξη στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια εταιρεία είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος της, το αντικείμενο εργασιών, τις υπάρχουσες δομές ή την ύπαρξη τεχνολογίας. Το όραμα και οι αξίες κάθε οργανισμού πρέπει να διαμορφώνουν τους άξονες μιας στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία θα μεταφράζεται σε επιθυμητές συμπεριφορές τις οποίες θα πρέπει να υιοθετεί το ανθρώπινο δυναμικό. Επομένως η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υλοποίηση της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να υποδείξει τρόπους προκειμένου να διασφαλιστεί ο στρατηγικός σχεδιασμός, η υλοποίηση και η εφαρμογή καλών πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στόχοι Προγράμματος
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Γνωρίζουν τα διάφορα στάδια σχεδιασμού της στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Είναι σε θέση να διαμορφώσουν στρατηγική επιλογής και πρόσληψης προσωπικού
 • Είναι σε θέση να εφαρμόσουν σύστημα αξιολόγησης προσωπικού με βάση τη γενική στρατηγική του οργανισμού
 • Μπορούν να σχεδιάσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού με σκοπό την κάλυψη πιθανού στρατηγικού χάσματος
 • Γνωρίζουν πώς να εναρμονίσουν σύστημα αμοιβών με βάση τους στόχους και το όραμα του οργανισμού
 • Μπορούν να θέσουν δείχτες ΔΑΔ ώστε να εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα του τμήματος τους

 Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – ΔΑΔ, Στελέχη Επιχειρήσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων, Διευθυντές και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων, Υπεύθυνους Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού και Στελεχών Επιχειρήσεων.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ημερομηνία: Πέμπτη 25 Οκτωβρίου, 2018  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: Semeli Hotel, Πετράκη Γιάλλουρου 10, Άγιοι Ομολογητές, 1077 Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής Θέματα

Ώρες    Θέματα
09:00 – 11:00 Εισαγωγή – Ο ρόλος και ο σκοπός του τμήματος ΔΑΔ στις επιχειρήσεις.
Σημασία εναρμόνισης στρατηγικής ΔΑΔ με το όραμα και αξίες του οργανισμού.
Στάδια σχεδιασμού στρατηγικής ΔΑΔ. Ατομική άσκηση: Ερωτηματολόγιο υφιστάμενης στρατηγικής ΔΑΔ.
Συζήτηση και συμπεράσματα. Όταν η στρατηγική του οργανισμού είναι άγνωστη σε μας, τι κάνουμε;
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15 – 13:00 Στρατολόγηση και επιλογή σωστών ατόμων.
Διαμόρφωση στρατηγικής επιλογής και πρόσληψης προσωπικού.
Άσκηση: Καθορισμός του γενικού επιθυμητού προφίλ επιτυχημένου υποψηφίου για τον οργανισμό σας.
Η αφομοίωση νεοπροσληφθέντων με τρόπο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του οργανισμού.
Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων.
Πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με βάση τη γενική στρατηγική του οργανισμού.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30 Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού με σκοπό την κάλυψη πιθανού στρατηγικού χάσματος.
Τα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων και πώς αυτά μπορούν να εναρμονιστούν με βάση τους στόχους και το όραμα του οργανισμού.
Μελέτη περίπτωσης, ομαδική ανάλυση και συζήτηση.
15:30 – 15:45 Διάλειμμα για καφέ
15:45 – 16:30 Οι δείκτες ΔΑΔ ως εταιρικά στοιχεία και πηγές ουσιαστικής πληροφόρησης.
Εντοπισμός σχετικών ΔΑΔ που θα βοηθήσουν στον καθορισμό της αποτελεσματικής εφαρμογής στρατηγικής ΔΑΔ. Επικοινωνώντας τη στρατηγική στη διεύθυνση και στο προσωπικό.
Προβολή σχετικού βίντεο.
Κλείσιμο και συμπεράσματα.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd, στο οποίο θα αναγράφεται το λεκτικό «Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου».

Βασικές Αρχές της Λογιστικής για μη Λογιστές – ΑνΑΔ – Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, 2018

Σκοπός προγράμματος
Ο στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η δημιουργία ενός κατανοητού πλαισίου των εννοιών των βασικών  λογιστικών διαδικασιών, καθώς και η επεξήγηση της ορολογίας  που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και καταγραφή των συναλλαγών των επιχειρήσεων, καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικά με την ερμηνεία και την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και να εμπλακούν περισσότερο στην οικονομική λήψη αποφάσεων.
Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης που σχετίζονται με τις βασικές λογιστικές αρχές που απαιτούνται τόσο κατά την ετοιμασία όσο και κατά την ανάλυση των συναλλαγών και των οικονομικών αποτελεσμάτων ενός οικονομικού οργανισμού. Οι βασικές συναλλαγές που καταχωρούνται σε καθημερινή και μηνιαία βάση και συνοψίζονται σε  ετήσια βάση, επεξηγούνται με λεπτομέρεια και εφαρμόζονται με πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και σενάρια με βάση δεδομένα και αποτελέσματα διαφορών εταιρειών. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα συγκεκριμένο φάσμα αναγκών κατάρτισής το οποίο εξυπηρετεί άτομα  τα οποία έχουν ως σκοπό την απόκτησης βασικών γνώσεων των λογιστικών αρχών και πολίτικων, έτσι ώστε να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν σε πρακτικό επίπεδο με λεπτομέρεια και ακρίβεια.

 

Στόχοι Προγράμματος
Με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τις βασικές λογιστικές αρχές που διέπουν τις καθημερινές συναλλαγές μιας εταιρείας
 • Να εφαρμόσουν αυτές τις λογιστικές αρχές σε πρακτικά παραδείγματα
 • Να αντιληφθούν την σημαντικότητα των λογιστικών εγγράφων και συναλλαγών
 • Να αναλύουν τη επίδραση των οικονομικών συναλλαγών πάνω στις οικονομικές καταστάσεις
 • Να προσδιορίζουν τις αλλαγές που προκαλούνται από τις μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές
 • Να ετοιμάζουν βασικές οικονομικές κατατάσσεις με στοιχεία που παρέχονται από το λογιστικό σύστημα.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη εταιρειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε νέους επιχειρηματίες που χρειάζονται  βελτίωση στις βασικές γνώσεις λογιστικής, σε μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στην οικονομική διεύθυνση και ασχολούνται  λογιστικά καθήκοντα.

 

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Κουλουμπρή, ΒΑ (Hons), MSc, ACA, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).
Η  Μαργαρίτα έχει σπουδάσει Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στο Lancaster University και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα των Χρηματοκοινομκών με εξειδίκευση σε Banking και Corporate Finance από το Strathclyde University( Scotland). Κατέχει επίσης τον επαγγελματικό τίτλο του Chartered Accountant (ACA),  από το ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales).  Είναι μέλος του Σώματος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ( ΣΕΛΚ). Η Μαργαρίτα έχει  εμπειρία ως εκπαιδευτής στην Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμάνια, Ινδία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου έχει εκπαιδεύσει στελέχη επιχειρήσεων και προσωπικό σε Θέματα Λογιστικής, Ανάλυσης Οικονομικών καταστάσεων, Budgeting, Forecasting, Risk Management, Application of IFRSs, Business Valuations and Reporting for Group Accounting. Είναι εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  και από το 2004 έχει εργαστεί εκτεταμένα ως οικονομικός σύμβουλος  σε επιχειρήσεις  διαφόρων κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε ελεγκτικά γραφεία και τράπεζες στην Ελλάδα. Σαν εκπαιδεύτρια είναι γνωστή για τον ενθουσιασμό και την ενέργεια της καθώς επίσης και για την εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και σεναρίων στην επεξήγηση ορολογιών και αρχών.

 

Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, 2018   Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: European Institute of Management & Finance, Μεγάρων 25, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής Θέματα

Ώρες    Θέματα
09:00 – 11:00 Καλωσόρισμα – Γνωριμία.

 • Η χρήση και ο σκοπός της λογιστικής
 • Οι χρήστες των λογιστικών και οικονομικών πληροφοριών
 • Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων και η σημασία τους
 • Απεικόνιση της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων
 • Απεικόνιση της κατάστασης οικονομικής θέσης (ισολογισμό)
 • Οι βασικές έννοιες της λογιστικής (δηλαδή των δεδουλευμένων έννοια)
 • Πρακτικές ασκήσεις σε απλές οικονομικές καταστάσεις
 • Εισαγωγή στη λογιστική εξίσωση
 • Ασκήσεις
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15 – 13:00
 • Σκοπός της τήρησης βιβλίων
 • Εισαγωγή στην έννοια του διπλογραφικού τήρησης βιβλίων
 • Ασκήσεις
 • Το κλείσιμο των λογαριασμών και εξαγωγή ένα ισοζύγιο
 • Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
 • Κατηγοριοποίηση των δαπανών
 • Καταγραφή του κόστους/ αποσβέσεων
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30
 • Εισαγωγή και εξήγηση της κατάστασης ταμειακών ροών
 • Εξηγήστε τους κύριους τύπους των ταμειακών ροών:
 • Δραστηριότητες λειτουργίας
 • Επενδυτικές δραστηριότητες
 • Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
 • Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα
15:30 – 15:45 Διάλειμμα για καφέ
15:45 – 16:30
 • Εικονογράφηση μιας πλήρους σειράς οικονομικών καταστάσεων
 • Εικονογράφηση των δεσμών και της ροής των πληροφοριών στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων
 • Η σημασία των σημειώσεων αποκάλυψη
 • Επεξήγηση των βασικών λογιστικών και τη σχετική νομοθεσία στο πλαίσιο της προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd.

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με Χρήση Αριθμοδεικτών – ΑνΑΔ – Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, 2018

Πώς να προσεγγίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης με την ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών για την ανάλυση των επιμέρους οικονομικών δεδομένων και την περαιτέρω διερεύνηση τους.

 

Σκοπός προγράμματος
Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι ισολογισμοί και οι υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις. Θα εξηγηθούν σημαντικοί όροι για τη κατανόηση τους, όπως Contribution Margin, EBITDA, Κεφάλαιο Κίνησης, Καθαρή Θέση, Οικονομική Προστιθέμενη Αξία – Economic Value Added (EVA), κλπ. Χρησιμοποιώντας έναν Ισολογισμό με την μορφή case study, θα γίνει μια βήμα προς βήμα παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση των βασικότερων αριθμοδεικτών απόδοσης και εμβάθυνση στην ερμηνεία τους.
Θα εντοπιστούν τα κρίσιμα σημεία των οικονομικών καταστάσεων, τα οποία φανερώνουν ατασθαλίες ή λάθη, μέσω παραδειγμάτων Ισολογισμών και τέλος, θα παρουσιασθούν καταστάσεις ταμειακών ροών και εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών και θα προσδιορισθεί η επίδρασή τους στα αποτελέσματα της επιχείρησης.
Το σεμινάριο είναι διαδραστικό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις – απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης.

 

Στόχοι Προγράμματος
Με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν:

 • Σημαντικούς όρους των οικονομικών καταστάσεων και να εντοπίζουν τους σημαντικότερους λογαριασμούς για ανάλυση της οικονομικής θέσης και κατάστασης της εταιρείας.
 • Τους βασικότερους αριθμοδείκτες απόδοσης και ποια η χρησιμότητα τους
 • Να υπολογίζουν και να ερμηνεύουν τους αριθμοδείκτες σε διάφορες οικονομικές περιόδους και να τους συγκρίνουν με τα στατιστικά στοιχεία της οικονομίας και του οικονομικού τομέα.
 • Εκείνα τα στοιχεία που επιδρούν στα αποτελέσματα της επιχείρησης και να μπορέσουν να προτείνουν τρόπους για την αποτελεσματική τους διαχείριση.

 

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές, σε Αναλυτές Οικονομικών Καταστάσεων, σε μεσαία και ανώτερα οικονομικά στελέχη εταιρειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε νέους επιχειρηματίες,  οι οποίοι χρειάζεται να αναλύσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις, να εντοπίσουν κρίσιμα σημεία και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.

 

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Κουλουμπρή, ΒΑ (Hons), MSc, ACA, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η  Μαργαρίτα έχει σπουδάσει Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στο Lancaster University και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα των Χρηματοκοινομκών με εξειδίκευση σε Banking και Corporate Finance από το Strathclyde University( Scotland). Κατέχει επίσης τον επαγγελματικό τίτλο του Chartered Accountant (ACA),  από το ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales).  Είναι μέλος του Σώματος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ( ΣΕΛΚ). Η Μαργαρίτα έχει  εμπειρία ως εκπαιδευτής στην Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμάνια, Ινδία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου έχει εκπαιδεύσει στελέχη επιχειρήσεων και προσωπικό σε Θέματα Λογιστικής, Ανάλυσης Οικονομικών καταστάσεων, Budgeting, Forecasting, Risk Management, Application of IFRSs, Business Valuations and Reporting for Group Accounting. Είναι εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  και από το 2004 έχει εργαστεί εκτεταμένα ως οικονομικός σύμβουλος  σε επιχειρήσεις  διαφόρων κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε ελεγκτικά γραφεία και τράπεζες στην Ελλάδα. Σαν εκπαιδεύτρια είναι γνωστή για τον ενθουσιασμό και την ενέργεια της καθώς επίσης και για την εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και σεναρίων στην επεξήγηση ορολογιών και αρχών.

 

Ημερομηνία: Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, 2018   Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: Semeli Hotel, Conference Room Level, Πετράκη Γιάλλουρου 10, Άγιοι Ομολογητές, 1077 Λευκωσία.

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής Θέματα

Ώρες    Θέματα
09:00 – 11:00 Καλωσόρισμα – Γνωριμία.

 • Ποιες είναι οι Oικονομικές Kαταστάσεις
 • Παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις
 • Σημαντικές έννοιες και όροι όπως: Contribution Margin, EBITDA, Κεφάλαιο Κίνησης, Ρευστότητα, Καθαρή Θέση
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15 – 13:00
 • Αριθμοδείκτες Οικονομικής Απόδοσης
 • Ποιοί είναι οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες και ποιά η χρησιμότητά τους.
  Μέτρηση αποδοτικότητας της επιχείρησης
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30
 • Μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης
 • Κρίσιμα σημεία των Οικονομικών Καταστάσεων που φανερώνουν ατασθαλίες ή λάθη
 • Τι φανερώνει, αλλά και τι δεν αποκαλύπτει η ανάλυση των Ισολογισμών και των
  Αποτελεσμάτων Χρήσεως
15:30 – 15:45 Διάλειμμα για καφέ
15:45 – 16:30
 • Ταμειακές ροές ως εργαλείο ανάλυσης των Οικονομικών  Καταστάσεων
 • Παρουσίαση της έκθεσης του Ελεγκτή και πως αυτή επηρεάζει την ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd.

Ο Σύγχρονος Ηγέτης – ΑνΑΔ -10 Μαΐου, 2018

Σταματήστε να Διευθύνετε και αρχίστε να Ηγείστε!

Γίνετε ένας δυνατός και με πεποίθηση ηγέτης και διευθύνετε αποτελεσματικά την ομάδα σας.

 

Σκοπός προγράμματος

Οι οικονομικές αλλαγές έχουν επιφέρει αλλαγή και στις εταιρικές κουλτούρες. Ο ρόλος της ηγεσίας είναι ζωτικής σημασίας περισσότερο σήμερα παρά ποτέ. Ενόσω όμως οι περιστάσεις αλλάζουν πρέπει να αλλάζουν και οι τεχνικές της ηγεσίας.

Ένας διευθυντής έχει ως βασικό καθήκον να διαχειρίζεται το προσωπικό για να φτάσει στους επιθυμητούς στόχους του οργανισμού. Φροντίζει για την πορεία και συμπεριφορά των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας με κύριο στόχο την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα τους αλλά και την ικανοποίηση τους. Έτσι, στον όρο διοίκηση περιλαμβάνεται η οργάνωση και επικοινωνία με το προσωπικό όμως καθήκον του εκάστοτε διευθυντή είναι να είναι σε θέση να διατηρεί τα κίνητρα σε ψηλό επίπεδο και να τα ενδυναμώνει για συνεχόμενη αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας.

Σ’ αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν οι συμμετέχοντες θα μπορούν  να ηγούνται διαχειριζόμενοι το προσωπικό τους έχοντας πάντοτε ως βασικό άξονα κίνησης την κουλτούρα και την εταιρική ταυτότητα του οργανισμού, φτάνοντας έτσι στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Στόχοι Προγράμματος

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Κατανοήσουν τη διαφορά του ηγέτη από τον διευθυντή
 • Ενημερωθούν για τις σύγχρονες μεθόδους ηγεσίας
 • Είναι σε θέση να επικοινωνούν πάντοτε με βάση τους στόχους και το όραμα του οργανισμού ανεξαρτήτως τμήματος
 • Μπορούν να παρακινούν το προσωπικό και να δημιουργούν πιστούς υποστηρικτές
 • Είναι σε θέση να αξιολογούν και να διαχειρίζονται την απόδοση του προσωπικού πάντοτε με γνώμονα τους στόχους και το όραμα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επικεφαλής τμημάτων εταιριών και οργανισμών που έχουν την ευθύνη διοίκησης ατόμων καθώς και στελέχη διεύθυνσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σε προϊσταμένους ομάδων και σε νέα στελέχη ή προσφάτως προαχθέντα στελέχη σε ρόλο προϊσταμένου / διευθυντή που επιθυμούν να ενημερωθούν και να βελτιώσουν τρόπους και μεθόδους διαχείρισης και παρακίνησης προσωπικού.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Ημερομηνία: Πέμπτη 10 Μαΐου, 2018   Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: European Institute of Management & Finance, Μεγάρων 25, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής Θέματα

Ώρες    Θέματα
09:00 – 11:00 Εισαγωγή – Μάνατζμεντ και Ηγεσία. Πώς οι δύο έννοιες διαφοροποιούνται και ποια η σχέση τους. Ο ρόλος του διευθυντή και ο ρόλος του ηγέτη και πώς αυτός έχει διαφοροποιηθεί στο σήμερα. Είδη ηγετών. Σύγχρονη ηγεσία = Συμμετοχική ηγεσία.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15 – 13:00 Ομαδική βιωματική άσκηση – «σπιρτόσπιτο». Επικοινωνία με το προσωπικό: Επικοινωνώντας τον απώτερο στόχο, όχι μόνο την εργασία – τι πρέπει να γίνει, πώς αλλά και γιατί. Καθοδήγηση προσωπικού – έννοια, σημασία και ανάπτυξη της καθοδηγητικής προσέγγισης μέσα από παραδείγματα.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για μεσημεριανό
14:00 – 15:30 Ομαδική βιωματική άσκηση – «χαρτιά στη σειρά». Σωστή οργάνωση, παρακολούθηση και ανάθεση εργασιών. Ενθάρρυνση και παρακίνηση – σύγχρονοι μέθοδοι παρακίνησης ηγετών προς το προσωπικό για δημιουργία πιστών υποστηρικτών. Ηγεσία κατά τις συσκέψεις με το προσωπικό.
15:30 – 15:45 Διάλειμμα για καφέ
15:45 – 16:30 Διαχείριση απόδοσης προσωπικού με βάση το όραμα και τους στόχους. Συμπέρασμα και προσωπικό σχέδιο δράσης. Καταληκτική άσκηση

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd.

Ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού – GDPR for HR Professionals – 17 Μαΐου, 2018

Σκοπός Προγράμματος

O νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ο οποίος μπαίνει σε ισχύ τον Μάιο 2018, αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση για τους Λειτουργούς Ανθρώπινου Δυναμικού οι οποίοι χειρίζονται και επεξεργάζονται καθημερινά προσωπικά δεδομένα είτε των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων είτε μελλοντικών υπαλλήλων και διαφόρων υποψηφίων. Σε αυτό το σύντομο ενημερωτικό σεμινάριο θα παρουσιαστεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι διάφορες πτυχές του που αφορούν στους Λειτουργούς του Ανθρώπινου Δυναμικού, με σκοπό τη γενική τους ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. 

Στόχοι Προγράμματος

Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Κατανοούν τις αρχές GDPR στο πλαίσιο του HR
 • Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την έννοια του όρου ‘’προσωπικά δεδομένα’’ και ‘’προστασία των προσωπικών δεδομένων’’
 • Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το πότε εφαρμόζεται ο Κανονισμός
 • Γνωρίζουν τους Key Players σύμφωνα με τον Κανονισμό
 • Να αντιλαμβάνονται τον δικό τους ρόλο εντός του πλαισίου αυτού
 • Να αντιλαμβάνονται την έννοια της ‘’συγκατάθεσης’’ του Εργοδοτούμενου
 • Ανάμεσα στα άλλα θα αναφερθούν θέματα όπως:
  • Διαδικασία πρόσληψης
  • Πότε είναι νόμιμη η επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων και πότε όχι
  • Εργασίες επεξεργασίας σχετικά με τον χρόνο και την παρουσία στον εργασιακό χώρο (time and attendance)
  • Tα δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία πρέπει να γνωρίζει και να σέβεται ο Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το ενημερωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Λειτουργούς και Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού.

Εισηγήτρια: Ανύσια Δάλα, LLB, LLM, Human Resources Professional

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνική

Ημερομηνία: Πέμπτη 17 Μαΐου, 2018  Ώρα: 09:00 – 12:00   

Επένδυση Συμμετοχής:  €70+ ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, 1015 Λευκωσία.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα, ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

 Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες    Θέματα
09:00–10:00 Εισαγωγή: Σφαιρική Εικόνα του νομοθετικού πλαισίου  για τα Προσωπικά Δεδομένα-Επεξήγηση του Όρου‘’Προστασία Προσωπικών Δεδομένων’’- πρακτικά παραδείγματα που αφορούν στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού-Ενέργειες για Προετοιμασία & Οργάνωση. Πεδίο Εφαρμογής Κανονισμού- Πότε εφαρμόζεται ο Κανονισμός-Πρακτικά παραδείγματα που αφορούν στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.
10:00-11:00 Key Players: Επεξήγηση των Key Players και πρακτικά παραδείγματα που αφορούν στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού και στο ρόλο του Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού.
11:00–11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15–12:00  Έννοια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, Βασικές Αρχές και η έννοια της Συγκατάθεσης του Εργοδοτούμενου. Tα δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία πρέπει να γνωρίζει και να σέβεται ο Λειτουργός του Ανθρώπινου Δυναμικού με πρακτικά παραδείγματα. Σημαντικά θέματα του Κανονισμού στο πλαίσιο του HR όπως εργασίες επεξεργασίας σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης, το χρόνο και την παρουσία στον εργασιακό χώρο. Κλείσιμο σεμιναρίου και σχέδιο δράσης.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd.

Αρχές Εξυπηρέτησης Πελατών – ΑνΑΔ – 17 Μαΐου, 2018

Σκοπός προγράμματος

Μια από τις κρισιμότερες προκλήσεις στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι να μπορεί μια εταιρεία να γίνει ανταγωνιστική μέσω της καλύτερης εξυπηρέτησης και της πελατο-κεντρικής της προσέγγισης. Το πρόγραμμα αυτό σκοπό έχει να ενισχύσει τις γνώσεις  και ικανότητες των συμμετεχόντων στο θέμα εξυπηρέτησης πελατών και κατ’ επέκταση να ενδυναμώσει την ποιότητα εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν στους πελάτες τους.

Το πρόγραμμα είναι πρακτικής φύσεως όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να προβάλλουν τις απαραίτητες ικανότητες και συμπεριφορές που χρειάζεται να έχουν για να χειρίζονται πελάτες αποτελεσματικά, να δείχνουν το πραγματικό τους ενδιαφέρον, να αντιμετωπίζουν παράπονα και να προσφέρουν ποιοτική εξυπηρέτηση.

Στόχοι Προγράμματος

Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένονται να:

 • Αντιληφθούν τη σημασία της παροχής μιας άριστης εξυπηρέτησης πελατών
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ποιοτικής εξυπηρέτησης
 • Είναι σε θέση να αξιοποιούν σωστές επικοινωνιακές τεχνικές κατά την εξυπηρέτηση
 • Είναι σε θέση να χειρίζονται παράπονα πελατών επιτυχώς

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που η εργασία τους περιλαμβάνει τη διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών ή σε άτομα που έρχονται σε επαφή με κόσμο.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ημερομηνία: Πέμπτη 17 Μαΐου, 2018  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €150 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €78 + ΦΠΑ*

Χώρος: European Institute of Management & Finance, Μεγάρων 25, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €150

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες    Θέματα
09:00 – 11:00 Γνωριμία. Άσκηση παγοθραύστης. Έννοια και σημασία ποιοτικής εξυπηρέτησης. Πώς άλλαξε ο πελάτης και τι ζητά σήμερα.   Οι βασικές αρχές της ποιοτικής εξυπηρέτησης. Μελέτη περίπτωσης – Στο κατάστημα – η εμπειρία από τη σκοπιά του πελάτη. Συμπεράσματα.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15 – 13:00 Λεκτική επικοινωνία – ενεργητική ακρόαση, τεχνικές ερωτήσεων. Λεξιλόγιο που πρέπει να αποφεύγουμε. Τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε κατά την οπτική επικοινωνία – ομαδική εργασία. Εμπόδια επικοινωνίας. Πώς επικοινωνούμε διαμέσου τηλεφώνου και email.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 -15:30 Αντιμετώπιση παραπόνων. Είδη δύσκολων πελατών. Τα στάδια εξαγρίωσης. Ερεθίσματα εξαγρίωσης, συμπεριφορές που αφοπλίζουν του εξαγριωμένους πελάτες. Παρουσίαση περιστατικών μέσα από εικόνες.
15:30 – 15:45 Διάλειμμα για καφέ
15:45 – 16:30 Άσκηση υπόδυσης ρόλων: Αντιμετώπιση παραπόνου. Ανατροφοδότηση. Καταληκτική άσκηση και κλείσιμο σεμιναρίου.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd.

Αποτελεσματική Επιλογή και Πρόσληψη Προσωπικού – ΑνΑΔ – 31 Μαΐου, 2018

Η διαδικασία για σωστές, γρήγορες και αποτελεσματικές προσλήψεις!

Σκοπός προγράμματος

Η ευημερία και ανάπτυξη του κάθε οργανισμού και επιχείρησης εξαρτάται από την εύρεση, την πρόσληψη και την τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώπων στην κάθε θέση. Προτεραιότητες μιας διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης προσωπικού είναι καταρχάς ο εντοπισμός ταλαντούχων ατόμων με τα σωστά προσόντα, στάση και προσωπικότητα για την κάθε θέση, αλλά και η προσέλκυση ταλέντων. Μια αποτελεσματική και επαγγελματική διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού ωφελεί τον εργοδότη γιατί του επιτρέπει να εντοπίζει τα πιο κατάλληλα άτομα που θα συνεισφέρουν δυναμικά στους στόχους και στρατηγική του οργανισμού, αλλά επιπλέον δημιουργεί θετικές εντυπώσεις και κατ’ επέκταση προσελκύονται ταλέντα αφού ως αποτέλεσμα προκύπτει μια ευμενής από στόμα-σε-στόμα διαφήμιση για τον οργανισμό ως ένας αξιοκρατικός και επαγγελματίας εργοδότης. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα καλυφθούν μέθοδοι και τρόποι επιλογής προσωπικού, από τον εντοπισμό της ανάγκης και τη σύνταξη του προφίλ του ατόμου και της αγγελίας, μέχρι την ένταξη του. Πρόκειται για ένα διαδραστικό πρόγραμμα, με ομαδικές ασκήσεις και ενεργή συμμετοχή.

Στόχοι Προγράμματος

Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Αντιληφθούν τη σημασία επιλογής των σωστών ατόμων και τις συνέπειες μιας κακής πρόσληψης
 • Είναι σε θέση να συνάξουν προφίλ ατόμου με βάση την περιγραφή εργασίας και τα ζητούμενα της θέσης
 • Γνωρίσουν τις διάφορες μεθόδους εξεύρεσης και συλλογής βιογραφικών
 • Συγγράφουν ελκυστικές αγγελίες
 • Μπορούν να ετοιμάσουν ένα αποτελεσματικό πλάνο δημοσίευσης της αγγελίας
 • Είναι σε θέση να αξιολογούν και να φιλτράρουν βιογραφικά με αξιοκρατικά κριτήρια
 • Μπορούν να ακολουθήσουν διαδικασία δομημένης συνέντευξης
 • Μάθουν κάποιες τεχνικές συνέντευξης – κτίσιμο επαφής, είδη ερωτήσεων, γλώσσα σώματος, τεχνικές ελέγχου, ενεργή ακρόαση
 • Είναι σε θέση να διαπραγματευτούν αποτελεσματικά το πακέτο απολαβών
 • Μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν διαδικασία ένταξης νεοπροσληφθέντων ατόμων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε διευθυντικό προσωπικό και προισταμένους, σε προσωπικό Ανθρωπίνου Δυναμικού, σε άτομα ή λειτουργούς που εμπλέκονται ενεργά με τις συνεντεύξεις και προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών και οργανισμών στον ιδιωτικό, στον ημικρατικό και δημόσιο τομέα.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ημερομηνία: Πέμπτη 31 Μαΐου, 2018  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: European Institute of Management & Finance, Μεγάρων 25, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής Θέματα

Ώρες    Θέματα
09:00 – 11:00 Γνωριμία. Εισαγωγή στη διαδικασία πρόσληψης. Συνέπειες της κακής πρόσληψης. Εντοπισμός ανάγκης πρόσληψης μετά από εξέταση διάφορων επιλογών. Καθορισμός των ζητούμενων και επιτυχημένου υποψήφιου. Προσωπικότητα, Κίνητρα, Ικανότητες & Δεξιότητες. Μελέτη Περίπτωσης για εξάσκηση καθορισμού των ζητούμενων.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15 – 13:00 Τρόποι εξευρέσεως και συλλογής αιτήσεων και βιογραφικών. Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής αγγελίας. Παρουσίαση παραδειγμάτων Ομαδική Άσκηση. Διάρκεια και συχνότητα δημοσίευσης αγγελίας. Πλάνο δημοσίευσης. Αξιολόγηση βιογραφικών. Προετοιμασία για συνέντευξη. Διαμόρφωση κλίματος και χώρου. Τα τρία στάδια της συνέντευξης. Άνοιγμα συνέντευξης.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για Snack & Καφέ
14:00 – 15:30 Η δομημένη και η ελεύθερη συνέντευξη. Κτίσιμο επαφής κατά τη συνέντευξη (rapport). Γλώσσα του σώματος και η σημασία της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ομαδική συζήτηση: Σημεία προσοχής στο βιογραφικό του υποψηφίου. Σχεδιασμός οδηγού συνέντευξης. Είδη ερωτήσεων και έλεγχος της συζήτησης. Παραδείγματα αποτελεσματικών και αναποτελεσματικών ερωτήσεων. Ενεργή ακρόαση και σημεία προσοχής στην αντίδραση του αξιολογούμενου. Κλείσιμο της συνέντευξης.
15:30 – 15:45 Διάλειμμα για καφέ
15:45 – 16:30 Η διαδικασία διαπραγμάτευσης πακέτου απολαβών και πρόσληψης και ένταξης νεοπροσληφθέντων. Καταληκτική άσκηση – ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ. Άσκηση υπόδησης ρόλων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd.

Αποτελεσματική Καθοδήγηση για Παροχή Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών – 27 Ιουνίου, 2017

Σκοπός προγράμματος

Η σωστή εποπτεία και καθοδήγηση του προσωπικού στην εκτέλεση των εργασιών του για την αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού αποτελούν θεμελιώδη και επιτακτική ανάγκη σε δύσκολες οικονομικά περιόδους.  Σήμερα το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών αποτελεί το σημείο διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό και καθορίζεται από την ποιότητα εσωτερικής επικοινωνίας, κατά πόσο δηλαδή υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι, προσδοκίες, αλλά και αμφίδρομη ανατροφοδότηση (two-way feedback). Όλοι αυτοί οι παράγοντες όμως ξεκινούν από τις πρωτοβουλίες των διευθυντών.

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, είναι σημαντικές οι εποπτικές ικανότητες του διευθυντή και κατ’ επέκταση οι καθοδηγητικές του ικανότητες για να μπορέσει να κατευθύνει το προσωπικό  ώστε να διατηρεί τις ίδιες αρχές, αξίες, νοοτροπίες και συμπεριφορές, και να προσφέρει ψηλά και ομοιόμορφα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών. Στο τέλος αυτού του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ένα θεμελιώδη τρόπο σκέψης στο πώς να κατανοήσουν τον ρόλο και τις ευθύνες τους  και πώς να διαχειρίζονται εποικοδομητικά το υφιστάμενο προσωπικό τους για την παροχή άριστης εξυπηρέτησης αλλά και πώς να αυξάνουν τα επίπεδα απόδοσης τους κατά την εξυπηρέτηση που παρέχουν στους πελάτες.

Στόχοι Προγράμματος

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις ικανότητες τους σχετικά με ….

 • Προσεγγίσεις σε θέματα εποπτείας προσωπικού σε σχέση με την παροχή άριστης εξυπηρέτησης
 • Ικανότητα στο να καθοδηγήσουν και να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και συμπεριφορές
 • Να θέτουν μετρίσιμους και εφικτούς στόχους εξυπηρέτησης πελατών
 • Πώς ένας διευθυντής ή προϊστάμενος εποπτεύει και καθοδηγεί
 • Πώς να παρακολουθεί και να μετρά την απόδοσης στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Πώς να δίνει ανατροφοδότηση με δίκαιο, αμερόληπτο και αμφίδρομο τρόπο
 • Πώς να διαχειρίζεται τους υφισταμένους

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές, προϊσταμένους τμημάτων και διευθυντικό εποπτικό προσωπικό που ηγείται ομάδων με καθήκοντα στην εξυπηρέτηση πελατών, τα οποία επιθυμούν να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στην αποτελεσματική εποπτεία και καθοδήγηση. Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται στον Τουριστικό τομέα, την Βιομηχανία, στην Επισιτιστική Βιομηχανία (εστιατόρια, bar, καφετερίες), στις Λιανικές Πωλήσεις, στις Τράπεζες, στον τομέα της Υγείας, στις Υπηρεσίες κλπ.

 

Εισηγήτρια: Ελευθερία Παπαπέτρου –  Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) ΑνΑΔ, Hospitality Quality Specialist

Ημερομηνία: Τρίτη 27 Ιουνίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: The Classic Hotel, Ρηγαίνης 94, 1513 Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 11:00 Καλωσόρισμα – Γνωριμία. Στοχοθέτηση του Θέματος.  Τι αναμένεται να κάνουν οι προϊστάμενοι σε σχέση με την εποπτεία των υφισταμένων τους,  η σωστή διαχείριση και καθοδήγηση της ομάδας, ο ρόλος και οι ευθύνες τους. Σχεδιασμός, οργάνωση και ανάθεση καθηκόντων.
 11:00 – 11:15  Διάλειμμα για καφέ
11:15 – 13:00 Διοικητικές Λειτουργίες, έλεγχος και  παρακολούθηση διεξαγωγής εργασιών.  Ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους στην εξυπηρέτηση πελατών. Αναγνωρίζει  τις  βασικές ανάγκες της ομάδας και καθορίζει πρότυπα.  Με ποιους τρόπους μπορεί να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Τα μάτια του προϊσταμένου σαν επόπτη. Η συνεργασία προϊσταμένου με υφιστάμενους και πώς να κάνει την ομάδα του να κάνει αυτό πού θέλει, όταν το θέλει εσείς και όπως το θέλει. Γιατί  να θέλουν αυτοί να το κάνουν. Ομαδική άσκηση: Αξιολόγηση συμπεριφοράς διευθυντή μέσα από πραγματικά παραδείγματα.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30 Από κοινού στοχοθέτηση και επικοινωνία προσδοκιών από τον διευθυντή. Θέτοντας μετρίσιμους και εφικτούς στόχους εξυπηρέτησης. Άσκηση στοχοθέτησης.  Τρόποι παρακολούθησης και μέτρησης απόδοσης κατά την εξυπηρέτηση πελατών. Δίκαιη αμερόληπτη και αμφίδρομη ανατροφοδότηση. Παιγνίδι ρόλων ανατροφοδότησης. Δημιουργική επιβράβευση απόδοσης στην εξυπηρέτηση πελατών, για ψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης.
15:30– 15:45 Διάλειμμα για Καφέ
15:45 – 16:30 Πώς καθοδηγούν οι προϊστάμενοι  ώστε  να  βοηθήσουν το προσωπικό να αποδεχθεί οργανωτικές αλλαγές, να υποστηρίξει τις αλλαγές και να εφαρμόσει τις απαιτούμενες  δεξιότητες και συμπεριφορές για την ενίσχυση και την διατήρηση της αλλαγής.  Παράγοντες πού προκαλούν τη αποτυχία μιας ομάδας και του προϊσταμένου,   να ολοκληρώσουν τους στόχους της επιχείρησης.  Ακολουθεί ομαδική άσκηση.

 

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

 Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd, στο οποίο θα αναγράφεται το λεκτικό «Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου».

 

 

Μέθοδοι για Βελτίωση Απόδοσης και Παραγωγικότητας Προσωπικού – 27 Απριλίου, 2017

Σκοπός προγράμματος

Ένας υπάλληλος, κάθεται στο γραφείο του κατά μέσο όρο 6 ώρες την ημέρα. Ο εργοδότης πληρώνει γι’ αυτές τις ώρες. Όμως πολλές φορές τα αποτελέσματα του υπαλλήλου δεν αντιστοιχούν με τις ώρες που καταναλώνει. Ένας υπάλληλος ο οποίος φαινομενικά είναι εργατικός, στην πραγματικότητα πολλές φορές δεν παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ο κάθε οργανισμός έχει επιχειρηματικές ανάγκες (business requirements) τις οποίες πρέπει να καλύψει για να είναι επιτυχής. Συνεπώς, το προσωπικό καλείται να αποδίδει και να παράγει ουσιαστικό έργο, δηλαδή να δουλεύει με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές προτεραιότητες και ανάγκες του οργανισμού.

Σε αυτό το σύντομο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν πρακτικές παρεμβάσεις για μεγιστοποίηση ουσιαστικής απόδοσης και παραγωγικότητας του προσωπικού.

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Καθοδηγούν το προσωπικό με βάση τον στρατηγικό προγραμματισμό του οργανισμού
 • Εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν άσκοπες εργασίες που εκτελεί το προσωπικό
 • Επικοινωνούν τις προσδοκίες τους στην ομάδα τους πιο εύστοχα και έγκαιρα
 • Εντοπίζουν προτεραιότητες ανάπτυξης ικανοτήτων της ομάδας τους ώστε να παράγεται ένα πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα
 • Είναι σε θέση να στηρίζει το προσωπικό τους ανάλογα με τις ανάγκες τους
 • Παρακολουθούν στενότερα την απόδοση του προσωπικού τους
 • Είναι σε θέση να αναπτύξουν «ηγέτες» εντός της ομάδας τους, ώστε να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες
 • Ενισχύσουν τα επίπεδα παρακίνησης της ομάδας τους

Σε ποιους απευθύνεται

Διευθυντές τμημάτων, προϊσταμένους, ηγέτες ομάδας.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Ημερομηνία: Πέμπτη 27 Απριλίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 13:00   

Επένδυση Συμμετοχής:  €70 + ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 11:00 Εισαγωγή στο θέμα. Τι είναι η ουσιαστική απόδοση και παραγωγικότητα και ποια η  σημασία τους. Η στρατηγική προσέγγιση στη διαχείριση απόδοσης και παραγωγικότητας. Παρουσίαση μοντέλου διαχείρισης απόδοσης Π.Ε.Ι.Σ.Μ.Α.
Καθορισμός στόχων βάσει στρατηγικού προγραμματισμού. Εντοπισμός και αντιμετώπιση άσκοπων εργασιών. Επικοινωνώντας στόχους και προσδοκίες με αποτελεσματικότητα.
Επικοινωνία του ΤΙ και του ΓΙΑΤΙ. Σημασία συνεχής επικοινωνίας και πολιτικής «ανοιχτής πόρτας.»
 11:00 – 11:15  Διάλειμμα για καφέ
11:15 – 13:00 Θεώρηση υφιστάμενων ικανοτήτων και εντοπισμός ελλείψεων με βάση τις οργανωσιακές ανάγκες. Στήριξη υπαλλήλων για περεταίρω ανάπτυξη.
Συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση απόδοσης. Ανάπτυξη ηγετών εντός της ομάδας. Στήριξη και ενθάρρυνση για ανάληψη πρωτοβουλίας και «ιδιοκτησίας» καθηκόντων.
Ενίσχυση παρακίνησης προσωπικού. Αύξηση παραγωγικότητας μέσω παιχνιδοποίησης.
Προσωπικό σχέδιο δράσης και κλείσιμο σεμιναρίου.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.
Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.