Στρατηγική Employer Branding – 9 Μαΐου, 2017

Σκοπός προγράμματος 

Στην άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας του σήμερα, η ικανότητα ενός οργανισμού να προσελκύσει και να διατηρήσει τα δυνατά ταλέντα της αγοράς είναι το κλειδί της επιτυχίας. Με βάση την έρευνα «2017 HR and Workforce Trends» της PowerImage / MISCO Cyprus, το 52.2% των εταιρειών δηλώνουν διατεθειμένες να χτίσουν ένα αξιόπιστο Employer Brand ούτως ώστε να είναι σε θέση να προσελκύσουν ταλαντούχους και προσοντούχους υποψηφίους και ταυτόχρονα να μειώσουν τα κόστη πρόσληψης.

Όμως οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν ένα στρατηγικό πλάνο που να εστιάζει στις σωστές πρακτικές και τους σωστούς πιθανούς εμπλεκόμενους για τη διαμόρφωση ενός δυνατού Employer Brand. Ένα ξεκάθαρο Employer Brand δεν εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες προσέλκυσης υποψηφίων, αλλά μπορεί επίσης να ενισχύσει την αφοσίωση του υπάρχοντος προσωπικού (employee engagement) έχοντας θετικό αντίκτυπο στα εταιρικά κέρδη και στη διακράτηση των εργαζομένων (employee retention) με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενό τους.

Σε αυτό το σύντομο και πολύ πρακτικό πρόγραμμα θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές τις οποίες χρησιμοποιούν εταιρείες με δυνατά Employer Brands. Επίσης, μέσα από πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις δικές τους πρακτικές και να συντάξουν ένα πλάνο δράσης για τη διαμόρφωση του Employer Brand του οργανισμού τους.

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Αντιληφθούν εις βάθος την έννοια και τα πλεονεκτήματα του Employer Branding
 • Κατανοήσουν τους παράγοντες που συντείνουν στην επιτυχή διαμόρφωση ενός δυνατού Employer Brand
 • Έχουν αξιολογήσει τις πρακτικές του δικού τους οργανισμού και να έχουν μια ξεκάθαρη άποψη σε σχέση με ποιες πρακτικές συνεισφέρουν θετικά και ποιες όχι σε σύγκριση με τις βέλτιστες πρακτικές
 • Έχουν ένα πρώτο σχέδιο δράσης με πρακτικές και εφικτές ενέργειες προς τη δημιουργία ενός δυνατού Employer Brand στον οργανισμό τους

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊστάμενους τμημάτων, διευθυντές, σε προσωπικό διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού (HR) και Marketing.

Εισηγήτρια: Μαρίσα Ιερείδου, BSc (Hons) Psychology, MSc Human Resource Management and Organizational Analysis, Associate Member CIPD

Ημερομηνία: Τρίτη 9 Μαΐου, 2017  Ώρα: 09:00 – 13:00   

Επένδυση Συμμετοχής:  €70 + ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 10:30 Παγοθραύστης. Εισαγωγή στην έννοια του Employer Branding. Τα δεδομένα: τα οφέλη του Employer Branding και ο ανταγωνισμός για δυνατά ταλέντα. Κτίζοντας το δικό σας Employer Brand, από πού ξεκινούμε και ποιους εμπλέκουμε. Employer Branding, Corporate Branding και εταιρική κουλτούρα (ευθυγράμμιση του brand). Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για τη διαμόρφωση ενός δυνατού Employer Brand και ανταλλαγή απόψεων. Ομαδική άσκηση: Μελέτη περίπτωσης και ανάλυση μέσω συζήτησης.
 10:30 – 10:45  Διάλειμμα για καφέ
10:45 – 13:00

 

Ατομική άσκηση: Αξιολογήστε τις πρακτικές του οργανισμού σας. Συζήτηση σε ομάδες και συμπεράσματα. Μεθοδολογία ανάπτυξης στρατηγικής Employer Branding. Ευθυγράμμιση του Employer Brand και της Εταιρικής Στρατηγικής. Αξιολόγηση επιτυχίας της προσπάθειας Employer Branding. Άσκηση στοχοθέτησης: Σχεδιασμός δράσεων για ανάπτυξη σχεδίου employer branding. Παρουσιάσεις ιδεών και ανατροφοδότηση από εκπαιδευτή. Κλείσιμο σεμιναρίου.

 Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα, ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.

Enhancing Business Branding through On- Line Travel sites – 17th May, 2017

Purpose of the programme

Utilizing On line Travel sites (Social Media) can help increase our property’s reputation, positively or negatively, in a dramatic way. Getting started without any previous experience or insights could be challenging. It is vital that we understand Social Media fundamentals.

Maximizing quality to increasing our online status will help build a foundation that will serve our guests, our brand and most importantly, our bottom line.

As more travelers are visiting on line Travel sites to get assistance on their Holiday planning, surveys have shown that travelers already using these sites are observing frequently the desired Hotel’s or Restaurant’s reviews before making their choices. Reviews are vital to assist Hospitality Industry to attract more bookings either through the on line travel sites directly, via Tour Operators and Travel Agents. As property’s social status improves, its overall performance also develops. The stronger the online reputation becomes, it increases hotel’s pricing power allowing growth of RevPAR, higher occupancy and financial rewards.

Role play and written exercises will be the key behaviours of the workshop.

Program objectives

At the end of the program participants will be able to:

 • Understand the importance of how social media influences positively or negatively Travelers and decision makers
 • Have a clear understanding as how on line Travel sites operate
 • Have a clear command of the importance in updating Properties Description i.e., new facilities, services, photos, videos etc
 • Identify and prepare property comparisons with competition for on- line Travel sites and use these as guidance to promote innovative ideas within our business and generate competitive advantage
 • Know how to respond to on line Travel sites reviews , report inappropriate reviews, remove inappropriate reviews or even old reviews and how to handle guests who blackmail Management if they do not agree to their demands.
 • Confidently respond to challenging reviews; Know how to be proactive, address guests challenges and encourage positive on line behaviors
 • Know how to communicate effectively and with confidence on online challenges
 • Know key on line Travel sites  fundamentals and how to apply them
 • Recognize the value of responding to internal messages to on-line Travel sites
 • Accept criticism and give constructive, professional and positive outcomes on ‘online’ disputes. Turning negative comments into positive ones.
 • Positively influence guests to write ‘Great Reviews’ and build strong on line reputation
 • Recognize that, by having the right approach and organization’s efficient input, will enhance the property’s presence, reach higher ranking and establish a professional reputation within the industry locally and internationally. Most importantly establishment’ RevPAR will increase substantially as the Travel Markets worldwide will crave to be part of such a successful business.
  Attaining property’s Awards.

Who will benefit from this programme?

Sales Team and Social Media representative, Guest Relations Manager & Guest Relations Assistant, Operations Manager, Front Office Manager,  Reservation Managers, Entertainment Manager, Restaurant Manager, Bar Manager, Head Receptionist and General Manager’s Personal Assistant.

Trainer/Presenter: Andrie Penta, Msc Strategic Marketing, BA Marketing & Management, CIM Chartered Marketer, AICI Certified Image Consultant, Certified Vocational Trainer

Language: The programme will be delivered in English language with elaboration in Greek if needed. Participants are required to possess good command of English language.

Date: Wednesday 17 May, 2017 Time: 09.00 – 17:30

Investment: €150 + VAT* Final price: €66 + VAT*

Venue: The Classic Hotel, 94 Rigenis Str., 1010, Nicosia

Kindly Note that participants are required to bring with them:

 • Laptop and Hotel’s/Restaurant’s Trip Advisor password
 • The most updated description for their Property or Restaurant

 * The VAT is calculated on the initial amount of €150

 Each participant who completes the programme successfully will receive a “Certificate of Successful Completion of the Programme” stating that “The Programme has been Subsidized by the Human Resource Development Authority of Cyprus” from PowerImage Services Ltd. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Time Topics
9:00 – 11:00 Objective of the Subject
~    Social media’s impact on our Business
~    Updating Property’s Description i.e., new facilities, services, photos, videos etcWays of collaborating and their effectiveness
~    Generic Introduction to on-line Travel sites – getting to know their operational Uniqueness
~    Today’s Travel consumer and today’s diners
~    Directing bookings to your business via various Travel sites
~    Hotel’s Ranking and how to boost your presence
~    Erasing unfair reviews, erasing old reviews after major renovations
 11:00 – 11:15 Coffee Break
11:15 – 13:15 Participants will be asked to respond to on-line Travel Sites Reviews:
~    Reviews to be discussed and address weaknesses and strengths
~    Templates VS Innovative responses – the challenging process of being unique
~    The importance on responding to Excellent reviews
~    Which guests we prompt to write a review
~    How do we prompt guests writing a review
~    The importance on responding to on-line travel sites internal messages
Participants will be asked to respond to on-line Travel Sites Reviews: (cont)
13:15 – 14:15 Light Lunch 
14:15 – 16:15 Quality score preparation & Competitor analysis
~    Prepare quality scores and comparisons analysis versus competition
~    Manage your Trip Advisor page i.e. update business description, track review performance
~    Webinars and Trip Advisor video presentations
~    FaceBook importance and why creative content should be coming from within
~    Confirmation of programme understandingTravel Sites Award requirements
~    The pre-requisites for attaining on line Travel Sites Awards
~    The process for attaining on line Travel Sites Awards
16:15 – 16:30 Coffee Break
16:30 – 15:30 Closing of the Programme
~    Questions
~    Review – Confirming program’s understanding
~    Group Discussion & Commitment
~    Distribution of Evaluation forms
~    Distribution of Certificates
 • This programme is also available for In-House training.

 Payment Terms: The investment fees for each participant are to be settled prior to the start of the seminar, by cheque in favour of POWERIMAGE SERVICES LTD, or by bank transfer. By signing the above form you are committed for the full settlement of the fees prior to the date of commencement of the seminar.

Hellenic Bank Public Company Ltd CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Please send us the bank transfer receipt by Fax: 22 66 12 22 or by Email: team@powerimageservices.com

Cancellation Policy: Last day for cancelling and return of funds/no invoicing, is three (3) working days prior to the date of commencement of the seminar. In any other case the programme will be invoiced and there will be no return of funds.

 PowerImage Services Ltd reserves the right to change the date and the time of a seminar, or cancel it should there be no substantial participation, or for any other unforeseen reason that will attribute to the non practical conduct of it.

PowerImage Services Ltd is committed to confidentiality of the personal data information of the participants.

 

Αναλύοντας και Κατανοώντας τις Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης – 18 Μαΐου, 2017

Βελτιώστε την δικής σας συνεισφορά στη ραχοκοκαλιά της επιχείρησης σας

Περιγραφή του προγράμματος

Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον, όντας ιδιαίτερα απαιτητικό αναγκάζει τα οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων να έχουν ξεκάθαρη γνώση των χρηματοοικονομικών και τις οικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων που παίρνουν.

Το πρόγραμμα θα καλύψει τις βασικές αρχές των χρηματοοικονομικών, όπως για παράδειγμα μεταξύ άλλων την ανάγκη για χρηματοδότηση, την ερμηνεία του ισολογισμού και της κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις μέσω πραγματικών σεναρίων και ασκήσεων οι όποιες θα έχουν ως στόχο την κατανόηση των βασικών εννοιών της  οικονομικής διαχείρισης.

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν…..

 • Την ανάγκη της εταιρείας για χρηματοδότηση και την έννοια της κερδοφορίας και ρευστότητας – τι είναι  και πως βελτιώνεται
 • Την έννοια και την χρήση αριθμοδεικτών στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Βασικές αρχές κοστολόγησης και μείωσης και ελέγχου κόστους
 • Την προετοιμασία και χρήση προϋπολογισμού

Σε ποιούς απευθύνεται …

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές και Στελέχη Επιχειρήσεων με καθήκοντα που αφορούν την κοστολόγηση, κερδοφορία, τις πωλήσεις και τους προϋπολογισμούς.

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Κουλουμπρή, ΒΑ (Hons), MSc, ACA, Εισηγήτρια Σεμιναρίων

Ημερομηνία: Πέμπτη 18 Μαΐου, 2017  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €120 + ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 11:00 Εισαγωγή και γνωριμία
Χρηματοοικονομική δομή εταιρειών – επεξήγηση βασικών εννοιών μέσω παραδειγμάτων.
Κερδοφορία και ρευστότητα – Σημαντικότητα, αναγκαιότητα συνεχούς επίβλεψης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
11:15 – 13:00 Διάλειμμα για καφέ και σνακ
11:15 – 13:00 Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων μέσω αριθμοδεικτών. Επεξήγηση Ισολογισμού, Κατάστασης Κερδοφορίας και Κατάστασης Ταμειακών Ροών – Πρακτική εφαρμογή μέσω Case Study.
13:00 – 14:00

 

Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30 Επεξήγηση των βασικών αρχών κοστολόγησης, μέθοδοι κοστολόγησης και παραδείγματα μείωσης εξόδων   για την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας.
Μέθοδοι τιμολόγησης και καθορισμού του περιθωρίου κέρδους.
15:30 – 15:45 Διάλειμμα για Καφέ
15:45 – 16:30 Προετοιμασία προϋπολογισμού έτους/μήνα. Τεχνικές και μέθοδοι, σύγκριση και αξιολόγηση πραγματικών αποτελεσμάτων με τις αρχικές εκτιμήσεις.
Συζήτηση  και ερωτήσεις

 Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα, ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.

Αναλύοντας και Κατανοώντας τις Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης – 01 Ιουνίου, 2017

Βελτιώστε την δικής σας συνεισφορά στη ραχοκοκαλιά της επιχείρησης σας

 Περιγραφή του προγράμματος

Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον, όντας ιδιαίτερα απαιτητικό αναγκάζει τα οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων να έχουν ξεκάθαρη γνώση των χρηματοοικονομικών και τις οικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων που παίρνουν.

Το πρόγραμμα θα καλύψει τις βασικές αρχές των χρηματοοικονομικών, όπως για παράδειγμα μεταξύ άλλων την ανάγκη για χρηματοδότηση, την ερμηνεία του ισολογισμού και της κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις μέσω πραγματικών σεναρίων και ασκήσεων οι όποιες θα έχουν ως στόχο την κατανόηση των βασικών εννοιών της  οικονομικής διαχείρισης.

 

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν…..

 • Την ανάγκη της εταιρείας για χρηματοδότηση και την έννοια της κερδοφορίας και ρευστότητας – τι είναι  και πως βελτιώνεται
 • Την έννοια και την χρήση αριθμοδεικτών στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Βασικές αρχές κοστολόγησης και μείωσης και ελέγχου κόστους
 • Την προετοιμασία και χρήση προϋπολογισμού

Σε ποιούς απευθύνεται …

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές και Στελέχη Επιχειρήσεων με καθήκοντα που αφορούν την κοστολόγηση, κερδοφορία, τις πωλήσεις και τους προϋπολογισμούς.

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Κουλουμπρή, ΒΑ (Hons), MSc, ACA, Εισηγήτρια Σεμιναρίων

Ημερομηνία: Πέμπτη 01 Ιουνίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €120 + ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 11:00 Εισαγωγή και γνωριμία
Χρηματοοικονομική δομή εταιρειών – επεξήγηση βασικών εννοιών μέσω παραδειγμάτων.
Κερδοφορία και ρευστότητα – Σημαντικότητα, αναγκαιότητα συνεχούς επίβλεψης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για καφέ και σνακ
11:15 – 13:00 Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων μέσω αριθμοδεικτών. Επεξήγηση Ισολογισμού, Κατάστασης Κερδοφορίας και Κατάστασης Ταμειακών Ροών – Πρακτική εφαρμογή μέσω Case Study.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30

 

Επεξήγηση των βασικών αρχών κοστολόγησης, μέθοδοι κοστολόγησης και παραδείγματα μείωσης εξόδων   για την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας.
Μέθοδοι τιμολόγησης και καθορισμού του περιθωρίου κέρδους.
15:30 – 16:30 Διάλειμμα για Καφέ
15:30 – 16:30 Προετοιμασία προϋπολογισμού έτους/μήνα. Τεχνικές και μέθοδοι, σύγκριση και αξιολόγηση πραγματικών αποτελεσμάτων με τις αρχικές εκτιμήσεις.
Συζήτηση  και ερωτήσεις

 Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.

Δημιουργικές Καμπάνιες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – πώς να πάτε Viral! – 06 Απριλίου, 2017

Σκοπός προγράμματος

Όλο και περισσότεροι οργανισμοί τις μέρες μας ενεργοποιούν δραστηριότητες marketing στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν πλέον σχετική τεχνική εξοικείωση στην αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα εντάσσουν στη στρατηγική marketing του οργανισμού ή των brands τους. Πόσοι όμως έχουν καταφέρει να έχουν επιτυχημένες καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να σκεφτούν πιο στρατηγικά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να πετύχουν τους στόχους τους πιο αποτελεσματικά. Θα παρουσιαστούν ιδέες μέσα από πραγματικές καμπάνιες οι οποίες πήγαν «viral», είχαν δηλαδή εξαπλώθηκαν γρήγορα και ευρέως μέσω συχνών «share».

Αυτό το σύντομο σεμινάριο βασίζεται πάνω σε αληθινές περιπτώσεις επιτυχημένων καμπανιών, αλλά και περιπτώσεις αποτυχημένων εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Είναι σε θέση να βάζουν στόχους για την κάθε καμπάνια ξεχωριστά με βάση τη στρατηγική της εταιρείας ή του brand
 • Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά επιτυχημένων καμπανιών και τι πρέπει να αποφεύγουν
 • Δημιουργούν διασκεδαστικές και δημιουργικές καμπάνιες οι οποίες προσελκύουν likes και shares
 • Είναι σε θέση να μεγιστοποιούν την επίδραση των καμπανιών τους

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπεύθυνους marketing, brand managers, content marketers, social media account managers.

Εισηγητής: Πόλυς Ξιναρής, MBA in Business Administration, BA in Management & Marketing, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτής, Εμπειρογνώμονας στο Ψηφιακό Marketing.

Ημερομηνία:  Πέμπτη 06 Απριλίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 13:00   

Επένδυση Συμμετοχής:  €70 + ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 10:45 Ο ρόλος και η σημαντικότητα των ΜΚΔ στη στρατηγική marketing του οργανισμού ή του brand. Στοχοθέτηση πριν τη δημιουργία της καμπάνιας. Χαρακτηριστικά επιτυχημένων καμπανιών στα ΜΚΔ και χαρακτηριστικά αποτυχημένων καμπανιών. Παραδείγματα προς αποφυγή.
 10:45 – 11:00  Διάλειμμα για καφέ
11:00 – 13:00 Going viral – έννοια και σημασία στην μεγιστοποίηση της επίδρασης της καμπάνιας σας. Μικρά μυστικά για επίτευξη εξάπλωση των καμπανιών. Η σημασία της δημιουργικότητας, κοινωνικότητας και του στοιχείου της διασκέδασης στις καμπάνιες σας. Παραδείγματα επιτυχημένων καμπανιών που πήγαν «viral.» Άσκηση: τι θα αλλάξετε στην στρατηγική ΜΚΔ από δω και μπρος. Συμπεράσματα και κλείσιμο σεμιναρίου.

 Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com

Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.

Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. 

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.

Πώς να Δημιουργήσετε Αφοσιωμένο Πελατολόγιο (Customer Engagement) για πιο Αποτελεσματική Επίτευξη Επιχειρηματικών Στόχων – 07 Απριλίου, 2017

Σκοπός προγράμματος

Ένας αφοσιωμένος και πιστός πελάτης είναι ο πιο κερδοφόρος για μια επιχείρηση. Επίσης είναι αυτός που θα σας συστήσει και ενεργά θα συνεισφέρει στην επέκταση του πελατολογίου σας. Οι πιστοί πελάτες είναι αυτοί που θα βοηθήσουν στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Πρόκειται για ένα σύντομο αλλά απαιτητικό σεμινάριο, όπου θα παρουσιαστούν πρακτικές δημιουργίας αφοσιωμένου και πιστού πελατολογίου, οι οποίες είναι άμεσα εφαρμόσιμες!

 

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Γνωρίζουν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αφοσίωση του πελατολογίου
 • Είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν αδρανείς πελάτες
 • Κτίσουν δυνατές σχέσεις με το πελατολόγιό τους, ώστε να γίνει πιστό και αφοσιωμένο
 • Επιλέγουν κατάλληλες αφορμές επικοινωνιακής επαφής, ώστε εύκολα να ανταποκρίνεται θετικά ο πελάτης
 • Γνωρίσουν εφικτό τρόπο να εισαγάγουν στην καθημερινότητά τους ενέργειες για δημιουργία πιστού πελατολογίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε account managers, υπεύθυνους πελατολογίου, προσωπικό πωλήσεων, προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών, business development managers, αυτοεργοδοτούμενους, ανεξάρτητους συμβούλους πωλήσεων, ασφαλιστές, ιατρικούς επισκέπτες, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Ημερομηνία: Παρασκευή 07 Απριλίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 13:00   

Επένδυση Συμμετοχής:  €70 + ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 10:45 Τι είναι «αφοσιωμένος πελάτης» και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το επίπεδο αφοσίωσής του. Συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι υπεύθυνοι πελατολογίου και σαν αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να διατηρούν μακροχρόνιους και πιστούς πελάτες.  Επίπεδα πελατειακής αφοσίωσης. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το επίπεδο αφοσίωσης των πελατών στο κάθε στάδιο: Από τον κάπως ενεργό μέχρι και τον αδρανή πελάτη. Τεχνικές για ενεργοποίηση του πελάτη – Αξιοποίηση βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την προτίμηση του πελάτη: σχέση, ενδιαφέρον, ανάγκες.
 10:45 – 11:00  Διάλειμμα για καφέ
11:00 – 13:00 Σχέση – τεχνικές ανανέωσης ή ενεργοποίηση σχέσης. Παραδείγματα. Ενδιαφέρον – τρόποι ενημέρωσης σας για τα σημαντικά ενδιαφέροντα του πελάτη. Παραδείγματα κίνησης της προσοχής και ενδιαφέροντος του πελάτη. Ανάγκες – τρόποι εντοπισμού προτεραιοτήτων και άμεσων αναγκών του πελάτη. Παραδείγματα όπου αξιοποιήθηκε η πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες του πελάτη στο σωστό χρόνο και τη σωστή στιγμή. Πώς να κατανέμετε με εφικτό τρόπο το χρόνο σας ώστε να αφιερώνετε στη καθημερινότητά σας χρόνο για τη δημιουργία πιστού και αφοσιωμένου πελατολογίου. Καταληκτική άσκηση και κλείσιμο σεμιναρίου.

 

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.
Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

 

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.

 

Καθορισμός & Υλοποίηση Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού – 9 Μαρτίου, 2017

Μάθετε πώς να συνδέσετε την Επιχειρηματική Στρατηγική του οργανισμού σας με τη Στρατηγική Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για μια πιο εύστοχη πορεία προς την επίτευξη των Στόχων και του Οράματος

Σκοπός προγράμματος

Η ύπαρξη στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια εταιρεία είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος της, το αντικείμενο εργασιών, τις υπάρχουσες δομές ή την ύπαρξη τεχνολογίας. Το όραμα και οι αξίες κάθε οργανισμού πρέπει να διαμορφώνουν τους άξονες μιας στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία θα μεταφράζεται σε επιθυμητές συμπεριφορές τις οποίες θα πρέπει να υιοθετεί το ανθρώπινο δυναμικό. Επομένως η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υλοποίηση της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να υποδείξει τρόπους προκειμένου να διασφαλιστεί ο στρατηγικός σχεδιασμός, η υλοποίηση και η εφαρμογή καλών πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Γνωρίζουν τα διάφορα στάδια σχεδιασμού της στρατηγικής  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Είναι σε θέση να διαμορφώσουν στρατηγική επιλογής και πρόσληψης προσωπικού
 • Είναι σε θέση να εφαρμόσουν σύστημα αξιολόγησης προσωπικού με βάση τη γενική στρατηγική του οργανισμού
 • Μπορούν να σχεδιάσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού με σκοπό την κάλυψη πιθανού στρατηγικού χάσματος
 • Γνωρίζουν πώς να εναρμονίσουν σύστημα αμοιβών με βάση τους στόχους και το όραμα του οργανισμού
 • Μπορούν να θέσουν δείχτες ΔΑΔ ώστε να εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα του τμήματος τους

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – ΔΑΔ, Στελέχη Επιχειρήσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων, Διευθυντές και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων, Υπεύθυνους Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού και Στελεχών Επιχειρήσεων.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ημερομηνία: Πέμπτη 09 Μαρτίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: The Classic Hotel, Ρηγαίνης 94, 1513 Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 11:00 Εισαγωγή – Ο ρόλος και ο σκοπός του τμήματος ΔΑΔ στις επιχειρήσεις. Σημασία εναρμόνισης στρατηγικής ΔΑΔ με το όραμα και αξίες του οργανισμού. Στάδια σχεδιασμού στρατηγικής ΔΑΔ. Ατομική άσκηση: Ερωτηματολόγιο υφιστάμενης στρατηγικής ΔΑΔ. Συζήτηση και συμπεράσματα. Όταν η στρατηγική του οργανισμού είναι άγνωστη σε μας, τι κάνουμε;
 11:00 – 11:15  Διάλειμμα για καφέ
 11:15 – 13:00 Στρατολόγηση και επιλογή σωστών ατόμων. Διαμόρφωση στρατηγικής επιλογής και πρόσληψης προσωπικού. Άσκηση: Καθορισμός του γενικού επιθυμητού προφίλ επιτυχημένου υποψηφίου για τον οργανισμό σας. Η αφομοίωση νεοπροσληφθέντων με τρόπο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του οργανισμού. Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με βάση τη γενική στρατηγική του οργανισμού.
 13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
 14:00 – 15:30 Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού με σκοπό την κάλυψη πιθανού στρατηγικού χάσματος. Τα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων και πώς αυτά μπορούν να εναρμονιστούν με βάση τους στόχους και το όραμα του οργανισμού. Μελέτη περίπτωσης, ομαδική ανάλυση και συζήτηση.
 15:30 – 15:45 Διάλειμμα για Καφέ
 15:45 – 16:30 Οι δείκτες ΔΑΔ ως εταιρικά στοιχεία και πηγές ουσιαστικής πληροφόρησης. Εντοπισμός σχετικών ΔΑΔ που θα βοηθήσουν στον καθορισμό της αποτελεσματικής εφαρμογής στρατηγικής ΔΑΔ. Επικοινωνώντας τη στρατηγική στη διεύθυνση και στο προσωπικό. Προβολή σχετικού βίντεο. Κλείσιμο και συμπεράσματα.

Στήριξη του Διευθυντή σας – 15 Δεκεμβρίου, 2016

Εντείνετε την υποστήριξη του Διευθυντή σας –  Αυξήστε την αξιοπιστία σας και βελτιώστε τις ικανότητες σας.

 Σκοπός προγράμματος29112016

Με αυξητικούς πλέον ρυθμούς το επαγγελματικό προσωπικό διαχείρισης έχει να διαδραματίσει  ένα σημαντικό ρόλο στο να εργάζεται σε συνεταιρισμό με τον διευθυντή του. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα βελτιώσουν τις οργανωτικές και διαπροσωπικές τους ικανότητες για να κτίσουν την επιρροή και την αξιοπιστία τους με την διεύθυνση και να μάθουν μεθόδους ώστε να υποστηρίζουν τον διευθυντή τους με θετικό και διορατικό τρόπο. Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εκείνες τις ικανότητες που χρειάζονται για να είναι σε θέση να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες, να αναβαθμίσουν το προφίλ τους και να αποκτήσουν μια πιο παραγωγική και διορατική συνεταιρική σχέση με τον διευθυντή τους.

 

Στόχοι Προγράμματος

Μέχρι το τέλος του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να διαπιστώσουν ξεκάθαρα τον ρόλο του διευθυντή τους
 • Να αναπτύξουν ανοικτές και ειλικρινείς επαγγελματικές σχέσεις με τον διευθυντή τους και άλλους ανώτερους συναδέλφους
 • Να προτάξουν το προφίλ τους μεταξύ της διευθυντικής ομάδας
 • Να οργανώσουν τον διευθυντή /ές τους και να προλαβαίνουν τις ανάγκες του/ς
 • Να αντιπροσωπεύουν τον διευθυντή /ές τους αποτελεσματικά κατά την απουσία του/ς
 • Να οργανώνουν και να συντονίζουν τον χρόνο του διευθυντή τους
 • Να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις (συγκρούσεις, συναισθήματα, επικοινωνία δύσκολων μηνυμάτων)
 • Να υποστηρίζουν τον διευθυντή τους (ενεργώντας για λογαριασμό του – παίρνοντας αποφάσεις)

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για Εκτελεστικές /ους Γραμματείς, Προσωπικούς Βοηθούς, Βοηθούς Διοίκησης και Λογιστηρίων, Στελέχη Μάρκετινγκ, Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ, επίσης για Λειτουργούς και Υπεύθυνους  Γραφείων που εργάζονται μαζί ή κοντά με ένα ή περισσότερους προϊσταμένους. Το σεμινάριο αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για άτομα που υποστηρίζουν πολυάσχολους και /η συχνά απόντες διευθυντές.

 

Εισηγήτρια: Ελευθερία Παπαπέτρου –  Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) ΑνΑΔ, Hospitality Quality Specialist

 

Ημερομηνία: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, 2016    Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής: €70 + ΦΠΑ το άτομο.

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 11:00 Εισαγωγή: Τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα γραμματειακό / υποστηρικτικό στέλεχος (Ομαδική άσκηση). Ανάλυση ρόλου του διευθυντή και πως συμβάλλει θετικά ένα γραμματειακό / υποστηρικτικό στέλεχος.
 11:00 – 11:15  Διάλειμμα για καφέ
 11:15 – 13:00 Τεχνικές ανάπτυξης σχέσεων με τον διευθυντή: Πως μπορούμε να έχουμε ανοιχτή, ειλικρινή αλλά επαγγελματική σχέση.  Role play μεταξύ συμμετεχόντων. Κτίσιμο σχέσεων με συναδέλφους και προώθηση προφίλ γραμματειακού / υποστηρικτικού στελέχους.
 13:00 – 14:00  Διάλειμμα για ελαφρύ μεσημεριανό
 14:00 – 15:30 Οργάνωση, προγραμματισμός και συντονισμός. Τεχνικές οργάνωσης και προγραμματισμού. Check list που μας επιτρέπει να προλαβαίνουμε τις ανάγκες του διευθυντή μας. Αποτελεσματική αντιπροσώπευση διευθυντή: Τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε.
 15:30 – 15:45  Διάλειμμα για καφέ
 15:45 – 16:30 Τεχνικές διαχείριση συγκρούσεων και δύσκολων καταστάσεων – για λογαριασμό του διευθυντή. Αυτός που λαμβάνει αποφάσεις αποτελεσματικά. Κλείσιμο και επόμενα βήματα.

 

Αποτελεσματικές Συνεντεύξεις Αξιολόγησης – 20 Ιανουαρίου, 2017

Σκοπός προγράμματοςupcoming_training_20jan

Μια από τις βασικότερες λειτουργείες της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι το σύστημα αξιολόγησης. Το σημαντικότερο μέρος του συστήματος αυτού είναι οι συνεντεύξεις αξιολόγησης, όπου ιδανικά, γίνεται μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των δύο συνεργατών (αξιολογητή και αξιολογούμενου). Όμως, για να είναι εποικοδομητική η συζήτηση, απαιτούνται κάποιες δεξιότητες από τον αξιολογητή, ο οποίος κατευθύνει τη συζήτηση και καθορίζει και το ύφος της.

Αυτό το σύντομο και πολύ πρακτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτυχθούν οι τεχνικές και οι δεξιότητες των συμμετεχόντων ώστε να είναι σε θέση να καθοδηγούν την συνέντευξη αξιολόγησης με επιτυχία και να έχουν ένα εποικοδομητικό αποτέλεσμα –μπορέσει δηλαδή ο αξιολογούμενος να λάβει, αλλά και να δώσει, πολύτιμη ανατροφοδότηση.

 

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Αντιληφθούν τον πραγματικό σκοπό της συνέντευξης αξιολόγησης
 • Γνωρίσουν τη σωστή διαδικασία της συνέντευξης αξιολόγησης
 • Είναι σε θέση να κατηγοριοποιούν την απόδοση των συνεργατών τους αξιοκρατικά, αλλά και αμερόληπτα
 • Μπορούν να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν τη συνέντευξη αξιολόγησης ώστε να έχουν τα κατάλληλα δεδομένα, παραδείγματα και επιχειρήματα
 • Αποδίδουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση προς τον αξιολογούμενο
 • Κατευθύνουν και να καθοδηγούν τη συνέντευξη αποτελεσματικά
 • Είναι σε θέση να διαχειρίζονται διαφωνίες και να πετυχαίνουν συναίνεση κατά τη συνέντευξη
 • Μπορούν να καθορίζουν κοινώς αποδεκτούς στόχους για την επόμενη περίοδο

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊστάμενους τμημάτων, διευθυντές, ομαδάρχες (team leaders), σε προσωπικό διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού (HR), σε άτομα τα οποία διεξάγουν συνεντεύξεις αξιολόγησης εργασιακής απόδοσης.

 

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ημερομηνία: Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 13:00   

Επένδυση Συμμετοχής:  €70 + ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 10:30 Εισαγωγή στην αξιολόγηση προσωπικού. Ο σκοπός και η σημαντικότητα των συνεντεύξεων αξιολόγησης. Η διαδικασία της συνέντευξης της αξιολόγησης. Χρήσιμα εργαλεία για προετοιμασία πριν την αξιολόγηση. Αναδρομή στην επίδοση του αξιολογούμενοι. Τρόποι αξιοκρατικής κατηγοριοποίησης επίδοσης. Αμεροληψία στην αξιολόγηση απόδοσης. Παρουσίαση διαφόρων εργαλείων και εκσυγχρονισμένων τεχνικών αξιολόγησης.
 10:30 – 10:45  Διάλειμμα για καφέ
 10:45 – 13:00 Άσκηση σωστό ή λάθος: Τι είναι η εποικοδομητική ανατροφοδότηση; Τεχνικές παροχής ανατροφοδότησης και  συμβουλευτικής κατεύθυνσης του αξιολογούμενου. Διαχείριση διαφωνίας και επίτευξη συναίνεσης. Από δω και μπρος: Συζήτηση και καθορισμός των στόχων και των μέτρων απόδοσης του αξιολογούμενου για την περίοδο που πρόκειται να διανύσει. Παιγνίδι ρόλων. Συμπεράσματα και κλείσιμο σεμιναρίου.

Πώς να Καθορίζετε τους δείκτες KPI – Σχεδιασμός Μετρήσιμων Κριτηρίων της Απόδοσης στην Εργασία – 26 Ιανουαρίου, 2017

Το υπ’ αριθμόν 1 εργαλείο για την παρακολούθηση της απόδοσης του προσωπικού και του οργανισμού και για τη λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

 kpi29112016

Σκοπός προγράμματος

Δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτό που δεν μπορείς να μετρήσεις! Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPI – Key Performance Indicators), βοηθούν τον κάθε οργανισμό να καθορίσει και να μετρήσει την πρόοδο του έναντι των στόχων του. Αφού η κάθε εταιρεία καθορίσει τη στρατηγική και τους στόχους της, χρειάζεται να μετρήσει την πρόοδο που το κάθε τμήμα και ο κάθε εργαζόμενος συμβάλλει προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι δείκτες KPI καθορίζονται με βάση τη στρατηγική ενός οργανισμού και μετρούν τη βελτίωση ή την επιδείνωση της απόδοσης σε σχέση με τις δραστηριότητες  μιας επιχείρησης και συνεπώς εγκαίρως μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη κάποιων διορθωτικών ενεργειών.

 

Το πρόγραμμα είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από δυναμικές και διαδραστικές τεχνικές, όπως ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις – απαντήσεις και ανταλλαγή απόψεων.

 

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Έχουν αντιληφθεί τη σημασία και τον σκοπό των δεικτών (KPIs)
 • Είναι σε θέση να καθορίζουν KPIs που απορρέουν από τη στρατηγική του οργανισμού σε διάφορα επίπεδα – Εταιρικό, Τμηματικό, Ατομικό
 • Ενημερωθούν για κάποιες βασικές φόρμουλες KPI σε διάφορους τομείς ή δραστηριότητες – Πωλήσεις / Αγορές / Οικονομική Διαχείριση / Human Resources / Λειτουργίες (Operations), κλπ.
 • Γνωρίζουν πώς να σχηματίζουν αποτελεσματικούς δείκτες KPI
 • Γνωρίζουν μεθόδους και εργαλεία μέτρησης δεικτών KPIs
 • Είναι σε θέση να κρίνουν ποιοι δείκτες KPI αξίζουν να μετρούνται σε σχέση με τις απαιτήσεις σε χρόνο και κόστος
 • Μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται την απόδοση με βάση τους δείκτες KPI
 • Γνωρίζουν πώς θα εισάγουν σύστημα δεικτών KPI και πώς θα το επικοινωνήσουν στο προσωπικό με τρόπο που θα έχει θετική ανταπόκριση

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, σε Διευθυντές εταιρειών και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε Διευθυντές και ηγετικά στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ημερομηνία: Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: The Classic Hotel, Ρηγαίνης 94, 1513 Λευκωσία

 

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 11:00 Εισαγωγή:  Τι είναι οι δείκτες KPI και ποιος ο σκοπός και η σημασία τους; Πώς οι δείκτες KPI αντικατοπτρίζουν τους στόχους μιας εταιρείας. Παραδείγματα. Σημασία των δεικτών KPI στο σημερινό δύσκολο οικονομικά περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών δεικτών KPIs.
 11:00 – 11:15  Διάλειμμα για καφέ
 11:15 – 13:00 Ο καθορισμός στόχων. Παραδείγματα και άσκηση. Πώς χρησιμοποιούμε τους δείκτες KPIs στη μέτρηση της απόδοσης του προσωπικού και πώς γίνονται οι μετρήσεις.
 13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
 14:00 – 15:30 Αποφασίστε τι πρέπει να μετρήσετε σε κάθε τμήμα ή εργοδοτούμενο. Αποτελεσματικοί δείκτες KPIs έναντι αναποτελεσματικών. Επικοινωνώντας  τους δείκτες KPI σε όλο το προσωπικό για αποδοχή και ενθάρρυνση για επίτευξη.
 15:30 – 15:45 Διάλειμμα για Καφέ
 15:45 – 16:30 Ελέγξετε την πρόοδο του προσωπικού ή τμήματος με βάση τους δείκτες KPI. Αναπροσαρμογές στους δείκτες KPI και πότε τις κάνουμε. Κλείσιμο και συμπεράσματα.