Τεχνικές για Αποτελεσματική Είσπραξη Οφειλών – 31 Μαΐου

Έχετε ανεξόφλητες οφειλές? Μάθετε πώς να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους πελάτες που σας χρωστούν και να αποφύγετε προβλήματα ρευστότητας.  

Σκοπός προγράμματος

Ένα από το πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι οργανισμοί, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη φύση της εργασίας τους, είναι η δυσκολία στην είσπραξη από τους χρεώστες. Επιπρόσθετα οι αντιρρήσεις και δικαιολογίες για τη μη εξόφληση των χρεωστικών οφειλών ολοένα και αυξάνονται μηδενίζοντας πολλές φορές τις πιθανότητες για είσπραξη στον προσυμφωνηθέντα ή και προκαθορισμένο χρόνο. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις με βασικό στόχο να εισπράξουν καταφεύγουν σε μεθόδους οι οποίες μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη και τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Η είσπραξη των οφειλομένων από τους πελάτες είναι πάντα μια άχαρη και δυσάρεστη διαδικασία τόσο για το προσωπικό που πρέπει να φέρει αποτέλεσμα, όσο και για τον πελάτη που για κάποιους λόγους δε θέλει ή δεν μπορεί να πληρώσει. Σκοπός του προγράμματος είναι η προσαρμογή σε νέες τεχνικές και σε πρακτικές μεθόδους είσπραξης ανεκπλήρωτων οφειλών οι οποίες θα μειώσουν το χρεωστικό υπόλοιπο της επιχείρησης αλλά παράλληλα θα διαφυλάξουν τις καλές σχέσεις και την εμπιστοσύνη των δύο πλευρών.

Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις – απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν …..

  • Πώς να προετοιμάζονται για να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα
  • Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν την ψυχολογία του πελάτη
  • Πού και πότε να ασκούν πίεση για είσπραξη
  • Να εφαρμόζουν σύγχρονους και ασυνήθιστους τρόπους είσπραξης
  • Να έχουν και να διατηρούν καλές σχέσεις με τους πελάτες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Λογιστηρίου, Credit Control, σε νέα αλλά και έμπειρα άτομα πωλήσεων όπως Διευθυντές Πωλήσεων, σε Key Account Managers, σε Area Managers, σε Πωλητές και Επιθεωρητές Πωλήσεων, σε Εμπορικούς Αντιπροσώπους, Υπεύθυνους Εξυπηρέτησης Πελατών, σε στελέχη Call Centres, σε Υπεύθυνους Εξαγωγών κλπ.

Εισηγήτρια: Ελευθερία Παπαπέτρου –  Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) ΑνΑΔ, HospitalityQualitySpecialist

Ημερομηνία: 31 Μαΐου, 2016    Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής: €120 + ΦΠΑ το άτομο.

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

Στα άτομα που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα δοθεί δωρεάν το εγχειρίδιο «Τα 10 Μυστικά για την επιτυχή είσπραξη Οφειλών»

Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Ώρες εφαρμογής             Θέματα

9:00 – 11:00                        Καλωσόρισμα – Γνωριμία. Είναι αγένεια να ζητάτε τα χρήματα που σας οφείλουν?
Πώς να ξεπεράσετε τις σκέψεις που σας εμποδίζουν από το να εισπράξετε αποτελεσματικά. Η οργάνωση του Προγράμματος εισπράξεων. Πωλήσεις, εισπράξεις, ενημέρωση του πελάτη. Εντοπισμός βασικών προβλημάτων της ομάδας για την είσπραξη οφειλών. Τα  στάδια της είσπραξης των οφειλομένων. Σταδιακή ανάπτυξη του βαθμού  πίεσης μας. Εργαλεία και χρησιμοποιούμενα μέσα είσπραξης. Η μηχανογραφική μας υποστήριξη  για τις αποτελεσματικές εισπράξεις. Οι ημέρες πίστωσης και χρόνος αποπληρωμής των οφειλών. Ο έλεγχος του τετράπτυχου πώληση-πίστωση-είσπραξη-σχέσεις με πελάτη.

11:00 – 11:15                     Διάλειμμα

11:15 – 13:00                     Τα τρία αξιώματα για την είσπραξη οφειλών. Τι έχει στο μυαλό του ο οφειλέτης. Προσωπικότητα και Στάση. Ακουστικές και Διαπραγματευτικές Ικανότητες. Ψυχολογία του Πελάτη, Ψυχολογία του Οφειλέτη, Ψυχολογία του Αντιρρησία. Στάδια ανακάλυψης ανθρώπινων αναγκών. Πώς να γίνομαι συμπαθής. Τεχνικές απάντησης των αντιρρήσεων πληρωμής  των οφειλομένων. Τεχνικές αποφόρτισης του οφειλέτη για να εισπράξετε αποτελεσματικά. Ασκήσεις.

13:00 – 14:00                     Διάλειμμα για ελαφρύ μεσημεριανό

14:00 – 15:30                     Πώς να χειριστείτε πελάτη που οφείλει πολλά και δεν πληρώνει τίποτα. Διαδικασία είσπραξης οφειλόμενων ποσών. 10 μυστικά για επιτυχημένες εισπράξεις. Μυστικά της προσωπικής (face to face) και τηλεφωνικής επαφής. Έλεγχος συνομιλίας. Αντιμετώπιση παραπόνων και αντιρρήσεων. Λεξιλόγιο επιτυχίας εισπράξεων. Ασκήσεις

15:30 – 15:45                     Διάλειμμα

15:45 – 16:30                     Ο απαραίτητος προγραμματισμός για την είσπραξη οφειλών – Το ιδανικό σενάριο. Στρατηγική και διαδικασία ψυχολογικής πίεσης και «εξαναγκασμού» προς τον οφειλέτη. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, το «κλείσιμο» της επαφής και η δέσμευση του οφειλέτη. Η διαχείριση του χρόνου. Θετική σκέψη, αυτοπεποίθηση. Συμπεριφερθείτε σαν νικητής και νικήστε.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρείας PowerΙmageServicesLtd. 

Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

*Για πέραν των δύο (3+) συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία υπάρχει 10% έκπτωση στο συνολικό κόστος, πριν τον ΦΠΑ. Για πέραν των τεσσάρων (5+) συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία υπάρχει 20% έκπτωση στο συνολικό κόστος, πριν τον ΦΠΑ. Επίσης υπάρχει η έκπτωση 10% για συμμετοχή “Early Bird” δεδομένου ότι θα υπάρξει επιβεβαιωμένη συμμετοχή τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, η οποία υπολογίζεται μετά την έκπτωση που παραχωρείται για πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρεία πριν τον ΦΠΑ.

Όροι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα POWERIMAGESERVICESLTD, ή με τραπεζικό έμβασμα. Με την υπογραφή αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. 

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η Power Image ServicesLtd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

“ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ” ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Σύγχρονες Τεχνικές Εξυπηρέτησης Πελατών

Δώστε στους πελάτες σας αυτό που θέλουν – Μάθετε πώς!

Σκοπός προγράμματος

Πώς να διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό και να κερδίσετε την προτίμηση αλλά συνάμα αφοσιωμένους και πιστούς πελάτες. Μια από τις κρισιμότερες προκλήσεις στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι να μπορεί μια εταιρεία να γίνει ανταγωνιστική μέσω της υπεροχής της στην εξυπηρέτηση και της πελατο-κεντρικής της στάσης. Μέσα από το Σεμινάριο αυτό θα αναλύσουμε πως μπορούν να βελτιωθούν οι τεχνικές αντιμετώπισης του πελάτη με στόχο την απόλυτη ικανοποίησή του. Ο πελάτης θα έρθει στην επιχείρηση με το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις μπορούν να του πωλήσουν το προϊόν, η εξυπηρέτησή του όμως είναι αυτό που θα αποτυπωθεί στην μνήμη του!  Το πρόγραμμα είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις – απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης.

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται ότι θα μάθουν:

  • Να δημιουργούν θετικές πρώτες εντυπώσεις
  • Την τέχνη του να αντιλαμβάνονται και να αφουγκράζονται προσεκτικά τις ανάγκες του πελάτη
  • Να κάνουν τον πελάτη να αισθάνεται σημαντικός και ότι χαίρει εκτίμησης
  • Να δημιουργούν θετικές εντυπώσεις κατά την αναχώρηση του πελάτη

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και που ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντά τους είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη. Σε στελέχη τμημάτων Πωλήσεων, Επιθεωρητές Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Ταμίες, Σερβιτόρους, Πωλητές και Υπεύθυνους λιανικών καταστημάτων, Τεχνικής Εξυπηρέτησης, Ασφαλιστές, Δικηγόρους, Προσωπικό Δήμων και Δημαρχείων, σε επαγγελματίες στον χώρο του Μάρκετινγκ και των Δημοσίων Σχέσεων, σε Συμβούλους Οικονομικών Επενδύσεων και γενικότερα σε άτομα που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες.

Εισηγήτρια: Άντρη Πέντα, Msc Strategic Marketing, BA Marketing & Management, CIM Chartered Marketer, AICI Certified Image Consultant, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Η Άντρη είναι εκπαιδεύτρια, ομιλήτρια και σύμβουλος σε θέματα Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Branding με περισσότερα από 10 χρόνια ενεργητικής εμπειρίας.

Το 2013, προτάθηκε για το βραβείο «Γυναίκα Επιχειρηματίας της Χρονιάς». Το 2012, μέσα από μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της απονεμήθηκε ο τίτλος της Επιχειρηματικής Μέντωρ. Το 2011 επιλέχθηκε από την Αμερικάνικη κυβέρνηση να εκπροσωπήσει την Κύπρο στις ΗΠΑ, κάτω από το πρόγραμμα “100 ηγέτιδες γυναίκες-παγκόσμια». Το 2010 στέφθηκε με τον τίτλο «Πρέσβειρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας για την Ευρώπη», από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. H Άντρη είναι εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια από την ΑΝΑΔ.

 Ημερομηνία: Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016    Ώρα: 09:00 – 16:00   

Κόστος: €120 + ΦΠΑ το άτομο*

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage /MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

 

Για συμμετοχή στο σεμινάριο «Σύγχρονες Τεχνικές Εξυπηρέτησης Πελατών» επικοινωνήστε μαζί μας στο

Τ. 22 660 006 ή στείλετε συμπληρωμένο το πιο κάτω δελτίο στο F: 22 661222 ή στο  Ε: team@powerimageservices.com

 

Λεπτομέρειες Εταιρείας

Όνομα Εταιρείας _____________________________________________________________________________

Διεύθυνση __________________________________________________________________________________

Πόλις ___________________________ Τ.Κ. ________________________ Τηλ: ___________________________

Email: ______________________________________________________________________________________

Άτομο Επικοινωνίας για τα Σεμινάρια  ____________________________________________________________

 

Λεπτομέρειες Συμμετεχόντων

Ονοματεπώνυμο :________________________________________________Τίτλος________________________

Τηλ. __________________ Κινητό: __________________ Φαξ: __________________

Email _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο :________________________________________________Τίτλος________________________

Τηλ. __________________ Κινητό: __________________ Φαξ: __________________

Email _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο :________________________________________________Τίτλος________________________

Τηλ. __________________ Κινητό: __________________ Φαξ: __________________

Email _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Σφραγίδα & Υπογραφή ______________________________                                  Ημερομηνία ________________

 

  • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

*Για πέραν των δύο (3+) συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία υπάρχει 10% έκπτωση στο συνολικό κόστος, πριν τον ΦΠΑ. Για πέραν των τεσσάρων (5+) συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία υπάρχει 20% έκπτωση στο συνολικό κόστος, πριν τον ΦΠΑ. Επίσης υπάρχει η έκπτωση 10% για συμμετοχή “Early Bird” δεδομένου ότι θα υπάρξει επιβεβαιωμένη συμμετοχή τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, η οποία υπολογίζεται μετά την έκπτωση που παραχωρείται για πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρεία πριν τον ΦΠΑ. 

Όροι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα. Με την υπογραφή αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. 

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. 

Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας τότε αποστείλετε ένα email με τίτλο «Διαγραφή» στην πιο πάνω διεύθυνση.