Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – 7 Ιουλίου, 2016

Πώς να λαμβάνετε σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις γνωρίζοντας βασικά οικονομικά στοιχεία. 

Περιγραφή προγράμματος

Ο στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με την ερμηνεία και την ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια καλύτερη αντίληψη της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και να εμπλακούν περισσότερο στην οικονομική λήψη αποφάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν ένα όλο και πιο πολύτιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση σήμερα και είναι σημαντικό για τους χρήστες να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας μέσω αριθμοδεικτών. 

Στόχοι προγράμματος

Είναι ένα εντατικό σεμινάριο το οποίο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις γνώσεις που χρειάζονται για το πώς να κατανοούν και να αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης και πως να υπολογίζουν τους πιο σημαντικούς αριθμοδείκτες. Να μπορούν να κατανοήσουν την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης αλλά και τις επιπτώσεις που οι επιδόσεις αυτές θα έχουν στον ορατό χρονικά ορίζοντα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Τραπεζικό Προσωπικό, σε προσωπικό Συνεργατικών Οργανισμών, σε διευθυντές και ανώτερα οικονομικά στελέχη Εταιρικών Ομίλων όπου η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων είναι απαραίτητη, σε εκτελεστικό προσωπικό που πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει ή και να ενισχύσει τις τεχνικές της επικοινωνίας του σε οικονομικά θέματα.  Σε executive διευθυντές μικρoμεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις βασικές γνώσεις λογιστικής  και finance.

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Κουλουμπρή, Εισηγήτρια Σεμιναρίων, ΒΑ (Hons), MSc, ACA

Ημερομηνία: 7 Ιουλίου, 2016    Ώρα: 09:00 – 16:30     

Επένδυση:  €120 + ΦΠΑ το άτομο.  

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.  

Αναλυτικό πρόγραμμα 

Ώρες εφαρμογής             Θέματα

9:00 – 11:00                        Καλωσόρισμα – Γνωριμία.

 • Ισολογισμός ( Γενικά χαρακτηριστικά)
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ( Γενικά χαρακτηριστικά και περιεχόμενο)
 • Κατάσταση ταμειακών ροών
 • Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
 • Επεξηγήσεις βασικών εννοιών και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων

11:00 – 11:15                         Διάλειμμα

11:15 – 13:00                         Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, κατηγορίες αναλυτών και είδη ανάλυσης

Αριθμοδείκτες- Βασικές κατηγορίες

– Κερδών ( Υπολογισμοί και επεξηγήσεις)
– Ρευστότητας (Υπολογισμοί και επεξηγήσεις)

13:00 – 14:00                     Διακοπή για ελαφρύ γεύμα

14:00 – 15:15                      Επενδύσεων (Υπολογισμοί και επεξηγήσεις). Αποδοτικότητας (Υπολογισμοί και επεξηγήσεις)

15:15 – 15:30                       Διάλειμμα

15:30 – 16:30                     Πρακτική εξάσκηση μέσω σεναρίων και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρείας Power Ιmage Services Ltd.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

*Για πέραν των δύο (3+) συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία υπάρχει 10% έκπτωση στο συνολικό κόστος, πριν τον ΦΠΑ. Για πέραν των τεσσάρων (5+) συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία υπάρχει 20% έκπτωση στο συνολικό κόστος, πριν τον ΦΠΑ. Επίσης υπάρχει η έκπτωση 10% για συμμετοχή “Early Bird” δεδομένου ότι θα υπάρξει επιβεβαιωμένη συμμετοχή τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, η οποία υπολογίζεται μετά την έκπτωση που παραχωρείται για πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρεία πριν τον ΦΠΑ.

Όροι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα POWERIMAGESERVICESLTD, ή με τραπεζικό έμβασμα. Με την υπογραφή αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. 

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η Power Image Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η Power Image Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

O Σύγχρονος Ηγέτης – 30 Ιουνίου

ANAD

Σταματήστε να Διευθύνετε και αρχίστε να Ηγείστε!

Γίνετε ένας δυνατός και με πεποίθηση ηγέτης και διευθύνετε αποτελεσματικά την ομάδα σας.

Επικεντρωθείτε σε ικανότητες κλειδιά της ηγεσίας οι οποίες αποτελούν τη βάση για συνεχή επιτυχία.

Σκοπός προγράμματος

Οι οικονομικές αλλαγές έχουν επιφέρει αλλαγή και στις εταιρικές κουλτούρες. Ο ρόλος της ηγεσίας είναι ζωτικής σημασίας περισσότερο σήμερα παρά ποτέ ώστε να επέλθει η επιθυμητή αλλαγή σε μια εταιρική κουλτούρα και η ηγεσία πρέπει να είναι παρούσα σε όλα τα διευθυντικά στελέχη εντός ενός οργανισμού.

Ένας διευθυντής έχει ως βασικό καθήκον να διαχειρίζεται το προσωπικό για να φτάσει στους επιθυμητούς στόχους του οργανισμού. Φροντίζει για την πορεία και συμπεριφορά των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας με κύριο στόχο την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα τους αλλά και την ικανοποίηση τους. Οι διευθυντές σήμερα χρειάζεται να είναι σε θέση να ηγούνται και να δημιουργούν  ένα εργασιακό περιβάλλον μέσα από το οποίο το προσωπικό να μπορεί να αναπτύσσει τις ικανότητες του και να θέλει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και του οράματος.

Σ’ αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσα από τεχνικές και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν πάνω σε σύγχρονες ηγετικές ικανότητες.

Στόχοι Προγράμματος

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Κατανοήσουν τη διαφορά της ηγεσίας από τη διεύθυνση
 • Ενημερωθούν για τις σύγχρονες μεθόδους ηγεσίας
 • Είναι σε θέση να επικοινωνούν πάντοτε με βάση τους στόχους και το όραμα του οργανισμού ανεξαρτήτως τμήματος
 • Μπορούν να παρακινούν το προσωπικό και να δημιουργούν πιστούς υποστηρικτές
 • Είναι σε θέση να αξιολογούν και να διαχειρίζονται την απόδοση του προσωπικού πάντοτε με γνώμονα τους στόχους και το όραμα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επικεφαλής τμημάτων εταιριών και οργανισμών που έχουν την ευθύνη διοίκησης ατόμων καθώς και στελέχη διεύθυνσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σε προϊσταμένους ομάδων και σε νέα στελέχη ή προσφάτως προαχθέντα στελέχη σε ρόλο προϊσταμένου / manager που επιθυμούν να ενημερωθούν και να βελτιώσουν τρόπους και μεθόδους ηγεσίας. 

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BAMarketing, NLPMasterCoach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) ΑΝΑΔ. 

Ημερομηνία: Πέμπτη 30 Ιουνίου, 2016  Ώρα: 09:00 – 16:30

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 34, 2059 Στρόβολος

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΑΔ 

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής             Θέματα 

09:00 – 11:00                      Εισαγωγή – Μάνατζμεντ και Ηγεσία. Πώς οι δύο έννοιες διαφοροποιούνται και ποια η σχέση τους. Ο ρόλος του διευθυντή και ο ρόλος του ηγέτη. Είδη ηγετών. Σύγχρονη ηγεσία = Συμμετοχική ηγεσία.

11:00 – 11:15                      Διάλειμμα για Καφέ

11:15 -13:00                       Επικοινωνία με το προσωπικό: Επικοινωνώντας τον απώτερο στόχο, όχι μόνο την εργασία – τι πρέπει να γίνει, πώς αλλά και γιατί. Ομαδική άσκηση – κτίστε σπίτι. Καθοδήγηση προσωπικού – έννοια, σημασία και ανάπτυξη της καθοδηγητικής προσέγγισης μέσα από παραδείγματα.  

13:00 – 14:00                     Διάλειμμα για Snack & Καφέ

14:00 – 15:30                     Ενθάρρυνση και παρακίνηση – σύγχρονοι μέθοδοι παρακίνησης ηγετών προς το προσωπικό για δημιουργία πιστών υποστηρικτών. Ηγεσία κατά τις συσκέψεις με το προσωπικό. Όραμα – Αποστολή – Τμηματικοί Στόχοι – Ατομικοί Στόχοι. Ομαδική άσκηση: Επικοινώνησε και καθοδήγησε προς την επίτευξη των στόχων.  

15:30 – 15:45                      Διάλειμμα για Καφέ

15:45 – 16:30                     Διαχείριση απόδοσης προσωπικού με βάση το όραμα και τους στόχους. Συμπέρασμα και προσωπικό σχέδιο δράσης. Καταληκτική άσκηση.  

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd, στο οποίο θα αναγράφεται το λεκτικό «Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου».

Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά. 

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGESERVICESLTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com

Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.

Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.  

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η Power Image Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. 

Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου & Προτεραιοτήτων – 23 Ιουνίου, 2016

Βελτιώστε τις τεχνικές και ικανότητες διαχείρισης του χρόνου σας για να είστε πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί στην εργασία σας. Αποτελεσματική χρήσητου χρόνου σημαίνει αποδοτικότητα, αλλά και λιγότερο άγχος στη δουλειά!  

Σκοπός Προγράμματος                                                                

Οι επιτυχημένοι άνθρωποι βάζουν προτεραιότητες, κάνουν τις πιο σημαντικές εργασίες πρώτα και σε κάποιο σημείο σταματούν και ερωτούν τον εαυτό τους: «αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιώ το χρόνο μου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο»;

Είναι σημαντικό, ο καθένας μας να μπορεί να κάνει έξυπνη διαχείριση του χρόνου του και να αντιληφθεί ότι αυτό που μετρά δεν είναι η ποσότητα της ενέργειας που θα καταναλώσει σε αυτό που θα κάνει, αλλά το πόσο αποτελεσματικός και αποδοτικός είναι.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες στο να απελευθερωθούν από τις αρνητικές συνήθειες που τους παρεμποδίζουν να αξιοποιούν το χρόνο τους παραγωγικά, να αντιμετωπίζουν χρονοκλέφτες, να καθορίζουν τις προτεραιότητες και να τις ταξινομούν σωστά, έτσι ώστε να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, σε λιγότερο χρόνο.

Στόχοι Προγράμματος

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Μπορούν να δουλεύουν με προτεραιότητες
 • Ξεχωρίσουν τις σημαντικές και τις επείγουσες εργασίες
 • Είναι σε θέση να επιλέγουν τις δραστηριότητές τους πιο συνειδητά
 • Είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τους χρονοκλέφτες
 • Εντοπίσουν κάποιες αντιπαραγωγικές συνήθειες και να μάθουν τον τρόπο να υιοθετήσουν καινούριες συνήθειες που θα τους κάνουν πιο παραγωγικούς

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών και οργανισμών, όλων των βαθμίδων που νιώθουν ότι κάποτε χάνουν τον έλεγχο λόγω φόρτου εργασίας, καθώς και σε στελέχη που θέλουν να μάθουν να δουλεύουν πιο μεθοδικά, αποτελεσματικά και παραγωγικά.

Εισηγήτρια: Ελευθερία Παπαπέτρου –  Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) ΑνΑΔ, Hospitality Quality Specialist

Ημερομηνία: 23 Ιουνίου, 2016    Ώρα: 09:00 – 16:30     

Επένδυση Συμμετοχής: €120 + ΦΠΑ το άτομο.  

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Ώρες εφαρμογής             Θέματα

9:00 – 11:00                        Καλωσόρισμα – Γνωριμία. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του χρόνου. Τα εμπόδια στη σωστή διαχείριση του χρόνου. Εισαγωγικό παιγνίδι διαχείρισης χρόνου. Συμπεράσματα. Οι διάφοροι τύποι διαχείρισης χρόνου. Ερωτηματολόγιο: Ποιος τύπος σας αντιπροσωπεύει περισσότερο; 

11:00 – 11:15                     Διάλειμμα

11:15 – 13:00                     Αφετηρία στη σωστή διαχείριση χρόνου: Οργάνωση – εαυτού και χώρου. Τεχνικές προτεραιοτήτων. Είναι θέμα επιλογής ή δίλημμα: πού λέμε «ναι»  – Επείγουσες  vs Σημαντικές εργασίες – πώς τις ξεχωρίζω και πού τις κατατάσσω στο πρόγραμμά μου. Άσκηση καταιγισμού ιδεών: Εντοπισμός χρονοκλεφτών και η αντιμετώπιση τους.

13:00 – 14:00                     Διάλειμμα (Ελαφρύ Μεσημεριανό)

14:00 – 15:30                     Η δύναμη των συνηθειών. Παραδείγματα αντιπαραγωγικών συνηθειών. Άσκηση: Συντάξτε έναν κατάλογο μη παραγωγικών συνηθειών. Προσδιορίστε τις νέες, χρήσιμες συνήθειες. Πώς να υιοθετήσετε τις νέες, χρήσιμες συνήθειες.

15:30 – 15:45                     Διάλειμμα

15:45 – 16:30                     Καταληκτική άσκηση: τι θα ξεκινήσετε να κάνετε διαφορετικά; Σύνταξη πλάνου δράσης και στοχοθέτηση. Κλείσιμο σεμιναρίου. 

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από  την εταιρεία Power Ιmage ServicesLtd.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

*ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Για πέραν των δύο (3+) συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία υπάρχει 10% έκπτωση στο συνολικό κόστος, πριν τον ΦΠΑ. Για πέραν των τεσσάρων (5+) συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία υπάρχει 20% έκπτωση στο συνολικό κόστος, πριν τον ΦΠΑ. Επίσης υπάρχει η έκπτωση 10% για συμμετοχή “Early Bird” δεδομένου ότι θα υπάρξει επιβεβαιωμένη συμμετοχή τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, η οποία υπολογίζεται μετά την έκπτωση που παραχωρείται για πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρεία πριν τον ΦΠΑ. Οι Εκπτώσεις δεν ισχύουν για προγράμματα επιχορηγημένα από την ΑΝΑΔ. 

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGESERVICESLTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com

Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το αντίστοιχο τιμολόγιο.

Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.  

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων. 

Η Power Image Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η Power Image Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Τεχνικές Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών – 09 Ιουνίου

ANAD

Τεχνικές αποτελεσματικής τηλεφωνικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας για να καθοδηγείτε και να συμβουλεύετε με ικανότητα πελάτες για λύσεις θεμάτων μέσω της  πρώτης επαφής.

Σκοπός προγράμματος

Το τηλέφωνο βρίσκεται στο επίκεντρο της επαγγελματικής επικοινωνίας. Ίσως είναι ένα από τα πιο ισχυρά και αποτελεσματικά επαγγελματικά εργαλεία που έχει ένας εργαζόμενος στη διάθεσή του για να εξυπηρετεί πελάτες. Έρευνες δείχνουν ότι 65% των χαμένων ευκαιριών μιας επιχείρησης είναι λόγω κακής τηλεφωνικής συμπεριφοράς/επικοινωνίας. Είτε χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο για την διεκπεραίωση εργασίας, για την εξυπηρέτηση πελατών και επίλυση προβλημάτων τους, ή για τηλεφωνικές πωλήσεις, ή για δημόσιες σχέσεις, ο τρόπος που γίνεται το κάθε τηλεφώνημα απαιτεί ποικίλες ικανότητες.  Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις ιδιαιτερότητες της τηλεφωνικής επικοινωνίας, να ανακαλύψουν τρόπους και τις βέλτιστες πρακτικές της τηλεφωνικής επικοινωνίας ώστε να χειρίζονται αποτελεσματικά τις κλήσεις, να εξυπηρετούν τους πελάτες άψογα  και να διαχειρίζονται παράπονα.

Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως υπόδυση ρόλων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις – απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης. 

Στόχοι Προγράμματος

Μετά τη συμπλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Είναι σε θέση να ξεπερνούν τους περιορισμούς της τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Μπορούν να αξιοποιούν τη φωνή, λόγο και γλώσσα του σώματος αποτελεσματικά κατά την τηλεφωνική επικοινωνία
 • Αξιοποιούν βέλτιστες πρακτικές τηλεφωνικής συμπεριφοράς κατά τον χαιρετισμό, σύνδεση και μεταφορά τηλεφωνικής κλήσης, καταγραφή μηνύματος, αποχαιρετισμό, κλπ.
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα τηλεφωνικά παράπονα

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων που εργάζονται με κύριο όπλο τους το τηλέφωνο και που έρχονται σε επαφή τηλεφωνικώς με πελάτες ή συνεργάτες (άτομα υποδοχής, προσωπικό τηλεφωνικών κέντρων, γραμματείς, προσωπικούς βοηθούς, διοικητικούς λειτουργούς, άτομα στις πωλήσεις, στην εξυπηρέτηση πελατών, λογιστηρίων, ασφαλιστές κλπ). 

Εισηγήτρια: Ελευθερία Παπαπέτρου –  Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) ΑνΑΔ, Hospitality Quality Specialist 

Ημερομηνία:  Πέμπτη 09 Ιουνίου, 2016  Ώρα: 09:00 – 16:30

Επένδυση Συμμετοχής:  €150 + ΦΠΑ   Τελική Τιμή: €78 + ΦΠΑ*

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 34, 2059 Στρόβολος

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €150

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής             Θέματα 

09:00 – 11:00                      Εισαγωγή. Ιδιαιτερότητες των διαφόρων μέσων επικοινωνίας. Περιορισμοί και πλεονεκτήματα της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Χαρακτηριστικά της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Η φωνή (ο τόνος, η χροιά, η έμφαση, η ένταση, ο ρυθμός, οι παύσεις).

11:00 – 11:15                      Διάλειμμα για Καφέ

11:15 -13:00                       Λέξεις – Φωνή- Γλώσσα σώματος και πώς αυτά επηρεάζουν την τηλεφωνική επικοινωνία. Λέξεις: Τα λόγια που πρέπει να χρησιμοποιούμε και τα λόγια που πρέπει να αποφεύγουμε. Φωνή: ο τόνος, η χροιά, η έμφαση, η ένταση, ο ρυθμός, οι παύσεις. Γλώσσα σώματος: Η στάση, η έκφραση προσώπου, οι δραστηριότητες την ώρα της συνομιλίας.   

13:00 – 14:00                     Διάλειμμα για Snack & Καφέ

14:00 – 15:30                     Βέλτιστες πρακτικές τηλεφωνικής συμπεριφοράς: Χαιρετισμός κατά την απάντηση κλήσης (εσωτερική και εξωτερική), σωστή καταγραφή τηλεφωνικού μηνύματος, μεταφορά κλήσης, όταν ο αποδέχτης δεν είναι διαθέσιμος,  διεκπεραίωση εξωτερικής κλήσης, αποχαιρετισμός.  Μυστικά για αποφυγή παρεξηγήσεων / μη κατανόησης.  

15:30 – 15:45                      Διάλειμμα για Καφέ

15:45 – 16:30                     Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την  αντιμετώπιση παραπόνων ώστε να έχουμε ικανοποιημένους και ευχαριστημένους πελάτες. 

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd, στο οποίο θα αναγράφεται το λεκτικό «Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου».

Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά. 

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGESERVICESLTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com

Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.

Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.  

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η Power Image Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Managing Diversity in the Workplace: Unlocking the Benefits for Business – 8 June, 2016

Effective methods of managing a diverse workforce as a means of enhancing business performance 

Purpose of the programme

Diversity management is the key to growth in today’s fiercely competitive global marketplace. In order to survive, a company needs to be able to manage and utilize its diverse workforce effectively. When people think of diversity, they may think first of ethnicity and race, and then gender; however, diversity is much broader than that. The purpose of this programme is to introduce effective methods for successful diversity management and to provide the participants with an understanding of how to unleash the rich and diverse potential of their entire workforce for the benefit of their business.

Programme Objectives

By the end of the seminar, the participants are expected to:

 • Understand the concept of diversity and its importance for organizations.
 • Gain an awareness of the extent to which their organizations are currently managing diversity.
 • Become aware of the different groups that exist in the workplace and their specific needs, issues and challenges, as well as the different forms of discrimination they may face.
 • Enhance their understanding on how to prepare themselves and their staff for the implementation of a diversity management strategy.
 • Gain a practical understanding of the steps and process of implementing a diversity management strategy.
 • Gain a practical understanding of methods for selection, training, mentoring and provision of equal opportunities for a diverse workforce as part of their organization’s HR strategy.
 • Understand the benefits of diversity management for business performance and growth.

Who will benefit from this programme:

HR practitioners, upper management or line managers who are interested in developing and implementing a diversity management strategy in the workplace.

Trainer: Marisa Ieridou, ΒSc (Hons) Psychology, MSc Human Resource Management and Organizational Analysis, Assoc. CIPD

Date:  8 June, 2016   Time: 09:00 – 13:00

Participation Cost: €70 + VAT per participant.

Venue: PowerImage / MISCO Cyprus Training Centre, 37 Constantinos Paleologos Street, Nicosia.

Language: The programme will be delivered in English. 

Detailed Outline

Time                                      Topics

9:00 – 10:45                        Welcome – Introductions.  Introduction to diversity – What is diversity and why is it an issue for organizations? Managing diversity assessment questionnaire. Discussion on results. Are you making the most out of your diverse workforce? Why be concerned about equality and diversity? Different groups and their challenges.

10:45 – 11:00                     Coffee Break

11:00 – 13:00                     Prerequisites for commencing a diversity management strategy. Game of stereotypes. Designing a diversity management strategy and steps for implementation. Red flags when applying a diversity management strategy. Different approaches for recruitment for equal opportunities, training and mentoring according to different needs and promotion of prejudice-free office relations. The link between diversity management and business performance and growth.

Each participant who will attend the programme successfully will receive a “Certificate of Successful Completion of the Programme” from PowerImage Services Ltd.

This programme is also available for In-House training. 

Payment Terms: The investment fees for each participant are to be settled prior to the start of the seminar, by cheque in favour of POWERIMAGE SERVICES LTD, or by bank transfer. By signing the above form you are committed for the full settlement of the fees prior to the date of commencement of the seminar.

Cancellation Policy: Last day for cancelling and return of funds/no invoicing, is three (3) working days prior to the date of commencement of the seminar. In any other case the programme will be invoiced and there will be no return of funds. 

PowerImage Services Ltd reserves the right to change the date and the time of a seminar, or cancel it should there be no substantial participation, or for any other unforeseen reason that will attribute to the non practical conduct of it. PowerImage Services Ltd is committed to confidentiality of the personal data information of the participants.

Αποτελεσματική Επιλογή & Πρόσληψη Προσωπικού – 24 Μαΐου, 2016

ANAD

Η αποτελεσματική διαδικασία για επιλογή ταλέντων και για την απαλλαγή του οργανισμού σας από το σοβαρό κόστος μιας λανθασμένης πρόσληψης!

Σκοπός προγράμματος

Η ευημερία και ανάπτυξη του κάθε οργανισμού και επιχείρησης εξαρτάται από την εύρεση, την πρόσληψη και την τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώπων στην κάθε θέση. Προτεραιότητες μιας διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης προσωπικού είναι καταρχάς ο εντοπισμός ταλαντούχων ατόμων με τα σωστά προσόντα, στάση και προσωπικότητα για την κάθε θέση, αλλά και η προσέλκυση ταλέντων. Μια αποτελεσματική και επαγγελματική διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού ωφελεί τον εργοδότη γιατί του επιτρέπει να εντοπίζει τα πιο κατάλληλα άτομα που θα συνεισφέρουν δυναμικά στους στόχους και στρατηγική του οργανισμού, αλλά επιπλέον δημιουργεί θετικές εντυπώσεις και κατ’ επέκταση προσελκύονται ταλέντα αφού ως αποτέλεσμα προκύπτει μια ευμενής από στόμα-σε-στόμα διαφήμιση για τον οργανισμό ως ένας αξιοκρατικός και επαγγελματίας εργοδότης. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα καλυφθούν μέθοδοι και τρόποι επιλογής προσωπικού, από τον εντοπισμό της ανάγκης και τη σύνταξη του προφίλ του ατόμου και της αγγελίας, μέχρι την ένταξη του. Πρόκειται για ένα διαδραστικό πρόγραμμα, με ομαδικές ασκήσεις και ενεργή συμμετοχή.

Στόχοι Προγράμματος

Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Αντιληφθούν τη σημασία επιλογής των σωστών ατόμων και τις συνέπειες μιας κακής πρόσληψης
 • Είναι σε θέση να συνάξουν προφίλ ατόμου με βάση την περιγραφή εργασίας και τα ζητούμενα της θέσης
 • Γνωρίσουν τις διάφορες μεθόδους εξεύρεσης και συλλογής βιογραφικών
 • Συγγράφουν ελκυστικές αγγελίες
 • Μπορούν να ετοιμάσουν ένα αποτελεσματικό πλάνο δημοσίευσης της αγγελίας
 • Είναι σε θέση να αξιολογούν και να φιλτράρουν βιογραφικά με αξιοκρατικά κριτήρια
 • Μπορούν να ακολουθήσουν διαδικασία δομημένης συνέντευξης
 • Μάθουν κάποιες τεχνικές συνέντευξης – κτίσιμο επαφής, είδη ερωτήσεων, γλώσσα σώματος, τεχνικές ελέγχου, ενεργή ακρόαση
 • Είναι σε θέση να διαπραγματευτούν αποτελεσματικά το πακέτο απολαβών
 • Μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν διαδικασία ένταξης νεοπροσληφθέντων ατόμων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε διευθυντικό προσωπικό και προισταμένους, σε προσωπικό Ανθρωπίνου Δυναμικού, σε άτομα ή λειτουργούς που εμπλέκονται ενεργά με τις συνεντεύξεις και προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών και οργανισμών στον ιδιωτικό, στον ημικρατικό και δημόσιο τομέα. 

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BAMarketing, NLPMasterCoach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) 

Ημερομηνία: Τρίτη 24 Μαΐου, 2016  Ώρα: 09:00 – 16:30

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 34, 2059 Στρόβολος

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190 

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής                                             Θέματα 

09:00 – 11:00                      Γνωριμία. Εισαγωγή στη διαδικασία πρόσληψης. Συνέπειες της κακής πρόσληψης. Εντοπισμός ανάγκης πρόσληψης μετά από εξέταση διάφορων επιλογών. Καθορισμός των ζητούμενων και επιτυχημένου υποψήφιου. Προσωπικότητα, Κίνητρα, Ικανότητες & Δεξιότητες. Μελέτη Περίπτωσης για εξάσκηση καθορισμού των ζητούμενων.

11:00 – 11:15                      Διάλειμμα για Καφέ

11:15 -13:00                       Τρόποι εξευρέσεως και συλλογής αιτήσεων και βιογραφικών. Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής αγγελίας. Παρουσίαση παραδειγμάτων Ομαδική Άσκηση. Διάρκεια και συχνότητα δημοσίευσης αγγελίας. Πλάνο δημοσίευσης. Αξιολόγηση βιογραφικών. Προετοιμασία για συνέντευξη. Διαμόρφωση κλίματος και χώρου. Τα τρία στάδια της συνέντευξης. Άνοιγμα συνέντευξης.

13:00 – 14:00                     Διάλειμμα για Snack & Καφέ

14:00 – 15:30                     Η δομημένη και η ελεύθερη συνέντευξη. Κτίσιμο επαφής κατά τη συνέντευξη (rapport). Γλώσσα του σώματος και η σημασία της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ομαδική συζήτηση: Σημεία προσοχής στο βιογραφικό του υποψηφίου. Σχεδιασμός οδηγού συνέντευξης. Είδη ερωτήσεων και έλεγχος της συζήτησης. Παραδείγματα αποτελεσματικών και αναποτελεσματικών ερωτήσεων. Ενεργή ακρόαση και σημεία προσοχής στην αντίδραση του αξιολογούμενου. Κλείσιμο της συνέντευξης.  

15:30 – 15:45                      Διάλειμμα για Καφέ

15:45 – 16:30                     Η διαδικασία διαπραγμάτευσης πακέτου απολαβών και πρόσληψης και ένταξης νεοπροσληφθέντων. Καταληκτική άσκηση – ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ. Άσκηση υπόδησης ρόλων.  

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd, στο οποίο θα αναγράφεται το λεκτικό «Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου». 

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Όροι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα POWERIMAGESERVICESLTD, ή με τραπεζικό έμβασμα. Με την υπογραφή αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. 

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η Power Image Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η Power Image Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Τεχνικές για Αποτελεσματική Είσπραξη Οφειλών – 31 Μαΐου

Έχετε ανεξόφλητες οφειλές? Μάθετε πώς να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους πελάτες που σας χρωστούν και να αποφύγετε προβλήματα ρευστότητας.  

Σκοπός προγράμματος

Ένα από το πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι οργανισμοί, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη φύση της εργασίας τους, είναι η δυσκολία στην είσπραξη από τους χρεώστες. Επιπρόσθετα οι αντιρρήσεις και δικαιολογίες για τη μη εξόφληση των χρεωστικών οφειλών ολοένα και αυξάνονται μηδενίζοντας πολλές φορές τις πιθανότητες για είσπραξη στον προσυμφωνηθέντα ή και προκαθορισμένο χρόνο. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις με βασικό στόχο να εισπράξουν καταφεύγουν σε μεθόδους οι οποίες μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη και τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Η είσπραξη των οφειλομένων από τους πελάτες είναι πάντα μια άχαρη και δυσάρεστη διαδικασία τόσο για το προσωπικό που πρέπει να φέρει αποτέλεσμα, όσο και για τον πελάτη που για κάποιους λόγους δε θέλει ή δεν μπορεί να πληρώσει. Σκοπός του προγράμματος είναι η προσαρμογή σε νέες τεχνικές και σε πρακτικές μεθόδους είσπραξης ανεκπλήρωτων οφειλών οι οποίες θα μειώσουν το χρεωστικό υπόλοιπο της επιχείρησης αλλά παράλληλα θα διαφυλάξουν τις καλές σχέσεις και την εμπιστοσύνη των δύο πλευρών.

Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις – απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν …..

 • Πώς να προετοιμάζονται για να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα
 • Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν την ψυχολογία του πελάτη
 • Πού και πότε να ασκούν πίεση για είσπραξη
 • Να εφαρμόζουν σύγχρονους και ασυνήθιστους τρόπους είσπραξης
 • Να έχουν και να διατηρούν καλές σχέσεις με τους πελάτες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Λογιστηρίου, Credit Control, σε νέα αλλά και έμπειρα άτομα πωλήσεων όπως Διευθυντές Πωλήσεων, σε Key Account Managers, σε Area Managers, σε Πωλητές και Επιθεωρητές Πωλήσεων, σε Εμπορικούς Αντιπροσώπους, Υπεύθυνους Εξυπηρέτησης Πελατών, σε στελέχη Call Centres, σε Υπεύθυνους Εξαγωγών κλπ.

Εισηγήτρια: Ελευθερία Παπαπέτρου –  Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) ΑνΑΔ, HospitalityQualitySpecialist

Ημερομηνία: 31 Μαΐου, 2016    Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής: €120 + ΦΠΑ το άτομο.

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

Στα άτομα που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα δοθεί δωρεάν το εγχειρίδιο «Τα 10 Μυστικά για την επιτυχή είσπραξη Οφειλών»

Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Ώρες εφαρμογής             Θέματα

9:00 – 11:00                        Καλωσόρισμα – Γνωριμία. Είναι αγένεια να ζητάτε τα χρήματα που σας οφείλουν?
Πώς να ξεπεράσετε τις σκέψεις που σας εμποδίζουν από το να εισπράξετε αποτελεσματικά. Η οργάνωση του Προγράμματος εισπράξεων. Πωλήσεις, εισπράξεις, ενημέρωση του πελάτη. Εντοπισμός βασικών προβλημάτων της ομάδας για την είσπραξη οφειλών. Τα  στάδια της είσπραξης των οφειλομένων. Σταδιακή ανάπτυξη του βαθμού  πίεσης μας. Εργαλεία και χρησιμοποιούμενα μέσα είσπραξης. Η μηχανογραφική μας υποστήριξη  για τις αποτελεσματικές εισπράξεις. Οι ημέρες πίστωσης και χρόνος αποπληρωμής των οφειλών. Ο έλεγχος του τετράπτυχου πώληση-πίστωση-είσπραξη-σχέσεις με πελάτη.

11:00 – 11:15                     Διάλειμμα

11:15 – 13:00                     Τα τρία αξιώματα για την είσπραξη οφειλών. Τι έχει στο μυαλό του ο οφειλέτης. Προσωπικότητα και Στάση. Ακουστικές και Διαπραγματευτικές Ικανότητες. Ψυχολογία του Πελάτη, Ψυχολογία του Οφειλέτη, Ψυχολογία του Αντιρρησία. Στάδια ανακάλυψης ανθρώπινων αναγκών. Πώς να γίνομαι συμπαθής. Τεχνικές απάντησης των αντιρρήσεων πληρωμής  των οφειλομένων. Τεχνικές αποφόρτισης του οφειλέτη για να εισπράξετε αποτελεσματικά. Ασκήσεις.

13:00 – 14:00                     Διάλειμμα για ελαφρύ μεσημεριανό

14:00 – 15:30                     Πώς να χειριστείτε πελάτη που οφείλει πολλά και δεν πληρώνει τίποτα. Διαδικασία είσπραξης οφειλόμενων ποσών. 10 μυστικά για επιτυχημένες εισπράξεις. Μυστικά της προσωπικής (face to face) και τηλεφωνικής επαφής. Έλεγχος συνομιλίας. Αντιμετώπιση παραπόνων και αντιρρήσεων. Λεξιλόγιο επιτυχίας εισπράξεων. Ασκήσεις

15:30 – 15:45                     Διάλειμμα

15:45 – 16:30                     Ο απαραίτητος προγραμματισμός για την είσπραξη οφειλών – Το ιδανικό σενάριο. Στρατηγική και διαδικασία ψυχολογικής πίεσης και «εξαναγκασμού» προς τον οφειλέτη. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, το «κλείσιμο» της επαφής και η δέσμευση του οφειλέτη. Η διαχείριση του χρόνου. Θετική σκέψη, αυτοπεποίθηση. Συμπεριφερθείτε σαν νικητής και νικήστε.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρείας PowerΙmageServicesLtd. 

Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

*Για πέραν των δύο (3+) συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία υπάρχει 10% έκπτωση στο συνολικό κόστος, πριν τον ΦΠΑ. Για πέραν των τεσσάρων (5+) συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία υπάρχει 20% έκπτωση στο συνολικό κόστος, πριν τον ΦΠΑ. Επίσης υπάρχει η έκπτωση 10% για συμμετοχή “Early Bird” δεδομένου ότι θα υπάρξει επιβεβαιωμένη συμμετοχή τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, η οποία υπολογίζεται μετά την έκπτωση που παραχωρείται για πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρεία πριν τον ΦΠΑ.

Όροι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα POWERIMAGESERVICESLTD, ή με τραπεζικό έμβασμα. Με την υπογραφή αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. 

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η Power Image ServicesLtd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

“ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ” ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Σύγχρονες Τεχνικές Εξυπηρέτησης Πελατών

Δώστε στους πελάτες σας αυτό που θέλουν – Μάθετε πώς!

Σκοπός προγράμματος

Πώς να διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό και να κερδίσετε την προτίμηση αλλά συνάμα αφοσιωμένους και πιστούς πελάτες. Μια από τις κρισιμότερες προκλήσεις στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι να μπορεί μια εταιρεία να γίνει ανταγωνιστική μέσω της υπεροχής της στην εξυπηρέτηση και της πελατο-κεντρικής της στάσης. Μέσα από το Σεμινάριο αυτό θα αναλύσουμε πως μπορούν να βελτιωθούν οι τεχνικές αντιμετώπισης του πελάτη με στόχο την απόλυτη ικανοποίησή του. Ο πελάτης θα έρθει στην επιχείρηση με το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις μπορούν να του πωλήσουν το προϊόν, η εξυπηρέτησή του όμως είναι αυτό που θα αποτυπωθεί στην μνήμη του!  Το πρόγραμμα είναι εργαστηριακό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν μέσα από ενεργητικές τεχνικές, όπως παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών,  ερωτήσεις – απαντήσεις, ανταλλαγή απόψεων,  στη διαδικασία της μάθησης.

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται ότι θα μάθουν:

 • Να δημιουργούν θετικές πρώτες εντυπώσεις
 • Την τέχνη του να αντιλαμβάνονται και να αφουγκράζονται προσεκτικά τις ανάγκες του πελάτη
 • Να κάνουν τον πελάτη να αισθάνεται σημαντικός και ότι χαίρει εκτίμησης
 • Να δημιουργούν θετικές εντυπώσεις κατά την αναχώρηση του πελάτη

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και που ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντά τους είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη. Σε στελέχη τμημάτων Πωλήσεων, Επιθεωρητές Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Ταμίες, Σερβιτόρους, Πωλητές και Υπεύθυνους λιανικών καταστημάτων, Τεχνικής Εξυπηρέτησης, Ασφαλιστές, Δικηγόρους, Προσωπικό Δήμων και Δημαρχείων, σε επαγγελματίες στον χώρο του Μάρκετινγκ και των Δημοσίων Σχέσεων, σε Συμβούλους Οικονομικών Επενδύσεων και γενικότερα σε άτομα που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες.

Εισηγήτρια: Άντρη Πέντα, Msc Strategic Marketing, BA Marketing & Management, CIM Chartered Marketer, AICI Certified Image Consultant, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Η Άντρη είναι εκπαιδεύτρια, ομιλήτρια και σύμβουλος σε θέματα Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Branding με περισσότερα από 10 χρόνια ενεργητικής εμπειρίας.

Το 2013, προτάθηκε για το βραβείο «Γυναίκα Επιχειρηματίας της Χρονιάς». Το 2012, μέσα από μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της απονεμήθηκε ο τίτλος της Επιχειρηματικής Μέντωρ. Το 2011 επιλέχθηκε από την Αμερικάνικη κυβέρνηση να εκπροσωπήσει την Κύπρο στις ΗΠΑ, κάτω από το πρόγραμμα “100 ηγέτιδες γυναίκες-παγκόσμια». Το 2010 στέφθηκε με τον τίτλο «Πρέσβειρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας για την Ευρώπη», από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. H Άντρη είναι εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια από την ΑΝΑΔ.

 Ημερομηνία: Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016    Ώρα: 09:00 – 16:00   

Κόστος: €120 + ΦΠΑ το άτομο*

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage /MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

 

Για συμμετοχή στο σεμινάριο «Σύγχρονες Τεχνικές Εξυπηρέτησης Πελατών» επικοινωνήστε μαζί μας στο

Τ. 22 660 006 ή στείλετε συμπληρωμένο το πιο κάτω δελτίο στο F: 22 661222 ή στο  Ε: team@powerimageservices.com

 

Λεπτομέρειες Εταιρείας

Όνομα Εταιρείας _____________________________________________________________________________

Διεύθυνση __________________________________________________________________________________

Πόλις ___________________________ Τ.Κ. ________________________ Τηλ: ___________________________

Email: ______________________________________________________________________________________

Άτομο Επικοινωνίας για τα Σεμινάρια  ____________________________________________________________

 

Λεπτομέρειες Συμμετεχόντων

Ονοματεπώνυμο :________________________________________________Τίτλος________________________

Τηλ. __________________ Κινητό: __________________ Φαξ: __________________

Email _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο :________________________________________________Τίτλος________________________

Τηλ. __________________ Κινητό: __________________ Φαξ: __________________

Email _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο :________________________________________________Τίτλος________________________

Τηλ. __________________ Κινητό: __________________ Φαξ: __________________

Email _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Σφραγίδα & Υπογραφή ______________________________                                  Ημερομηνία ________________

 

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

*Για πέραν των δύο (3+) συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία υπάρχει 10% έκπτωση στο συνολικό κόστος, πριν τον ΦΠΑ. Για πέραν των τεσσάρων (5+) συμμετεχόντων από την ίδια εταιρεία υπάρχει 20% έκπτωση στο συνολικό κόστος, πριν τον ΦΠΑ. Επίσης υπάρχει η έκπτωση 10% για συμμετοχή “Early Bird” δεδομένου ότι θα υπάρξει επιβεβαιωμένη συμμετοχή τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, η οποία υπολογίζεται μετά την έκπτωση που παραχωρείται για πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρεία πριν τον ΦΠΑ. 

Όροι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα. Με την υπογραφή αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. 

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. 

Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας τότε αποστείλετε ένα email με τίτλο «Διαγραφή» στην πιο πάνω διεύθυνση.