Επαγγελματική Γραπτή Επικοινωνία – ΑνΑΔ – 03 Οκτωβρίου, 2017

Σκοπός προγράμματος
Ο γραπτός λόγος είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα επικοινωνίας στο χώρο εργασίας και γι’ αυτό ο κάθε εργαζόμενος χρειάζεται να είναι σε θέση να τον χρησιμοποιεί σωστά και αποτελεσματικά. Λόγω της συνεχούς αυξανόμενης πίεσης χρόνου καθώς των σύγχρονων μέσων που αξιοποιούνται (email, texting, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) ο αποτελεσματικός γραπτός λόγος αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον εργαζόμενο σήμερα. Τα κείμενα πρέπει να είναι σύντομα, ευανάγνωστα, ορθά, να τραβούν την προσοχή του αναγνώστη, να έχουν το κατάλληλο ύφος και να μην είναι παραπλανητικά.
Κατά το πρόγραμμα αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές για ορθή και επιτυχή σύνταξη επιχειρηματικών επιστολών, email, φαξ, δελτίων τύπου, επιχειρηματικών προτάσεων, καθώς και γραπτών απαντήσεων παραπόνων.

Στόχοι Προγράμματος
Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Είναι σε θέση να γνωρίζουν το σωστό τρόπο σύνταξης και δομής διαφόρων εγγράφων (επιστολή, email, φαξ, μνημόνια, έκθεση, πρόταση).
 • Μπορούν να συντάσσουν έγγραφα με ορθότητα – ορθογραφία, σύνταξη, έκφραση, σημεία στίξης
 • Είναι σε θέση να επιλέγουν το καταλληλότερο ύφος (επίσημο, ημιεπίσημο, ανεπίσημο) ανάλογα με το θέμα ή είδος εγγράφου.

 Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ως μέρος των καθηκόντων τους ετοιμάζουν διάφορα έγγραφα – από απλές επιστολές μέχρι επιχειρηματικές προτάσεις ή και εκθέσεις.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η Στέφανη κατέχει πέραν της δεκαετίας εμπειρία στην εκπαίδευση για ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας. Έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει εξειδικευμένα σεμινάρια γραπτού λόγου προς προσωπικό Πανεπιστήμιων, Υπουργείων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Επίσης, έχει συμβουλέψει προσωπικό Διεθνούς Εκλεκτικού Γραφείου στη συγγραφή Μελετών Σκοπιμότητας (Feasibility Studies). Για σύντομο βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Ημερομηνία: Τρίτη 03 Οκτωβρίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €150 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €78 + ΦΠΑ*

Χώρος: The Classic Hotel, Ρηγαίνης 94, 1513 Λευκωσία

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα, ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

 Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
09:00 – 11:00 Εισαγωγή στην αποτελεσματική επαγγελματική γραπτή επικοινωνία. Ποιες οι προκλήσεις στο σημερινό περιβάλλον οι οποίες εμποδίζουν τον ορθό γραπτό λόγο.  Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της γραπτής επικοινωνίας. Τα τρία στάδια της επαγγελματικής γραπτής επικοινωνίας – Οργάνωση, Εκτέλεση, Τελειοποίηση. Ομαδική άσκηση: Ποιες δράσεις παίρνουμε στο κάθε στάδιο. Τα διάφορα είδη γραπτής επικοινωνίας, οι ιδιαιτερότητες τους και πότε χρησιμοποιούνται.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για καφέ και σνακ
11:15 – 13:00 Ύφος γραπτής επικοινωνίας. Πότε επιλέγουμε επίσημο και πότε ανεπίσημο ύφος. Ενεργητική ή παθητική φωνή; Αποφυγή αρνητικού ύφους. Παρουσίαση δομής για επίσημων και ανεπίσημων εγγράφων.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30 Συνηθισμένα λάθη: Ορθογραφία, Στίξη, Έκφραση, Σύνταξη. Παρουσίαση παραδειγμάτων για εντοπισμό λαθών και αδυναμιών. Σωστός χειρισμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Απάντηση σε γραπτά παράπονα.
15:30– 15:45 Διάλειμμα για Καφέ
15:45 – 16:30 Παρουσίαση βασικών ειδών επιχειρηματικών εγγράφων: Επιχειρηματική Πρόταση, Επιχειρηματικό Πλάνο, Αναφορά / Έκθεση Ευρημάτων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.

 

Τεχνικές & Μικρά Μυστικά για Ανάπτυξη των Πωλήσεων – ΑνΑΔ – 05 Οκτωβρίου, 2017

Σκοπός προγράμματος
Με τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό, το προσωπικό των πωλήσεων χρειάζεται να είναι σε εγρήγορση ώστε να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις πλέον πρόσφατες τεχνικές πωλήσεων. Έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά για άτομα που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις και που επιθυμούν να αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους ακολουθώντας μεθόδους και συμπεριφορές που θα επιτρέψουν τόσο την αύξηση της παραγωγικότητας όσο και τη μεγιστοποίηση της  αποδοτικότητας τους κατά την διαδικασία της πώλησης.  Το πρόγραμμα αυτό είναι διαδραστικό και αποτελείται από ομαδικές εργασίες, ασκήσεις, παιχνίδια ρόλου, συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών.

Στόχοι Προγράμματος
Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Είναι σε θέση να κάνουν πειστική και περιεκτική παρουσίαση προϊόντων/ υπηρεσιών
 • Προσαρμόζονται στο είδος του πελάτη και να δημιουργούν θετική εντύπωση
 • Κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών ώστε να μεγιστοποιούν ευκαιρίες πώλησης
 • Υιοθετούν δυναμική επικοινωνία και συμπεριφορά για επιρροή
 • Είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν με αυτοπεποίθηση αντιρρήσεις
 • Κλείνουν την πώληση με θάρρος και δυναμισμό

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που άμεσα ή έμμεσα δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών. Άτομα που επιζητούν να επιτύχουν αύξηση της απόδοσής τους και κατ’ επέκταση των αποτελεσμάτων στις πωλήσεις τους.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η Στέφανη κατέχει πέραν της δεκαετίας εμπειρία στη διαδραστική εκπαίδευση δεξιοτήτων πώλησης. Έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων προς άτομα πωλήσεων όλων των βαθμίδων και διαφόρων επαγγελμάτων, σε ντόπιους και διεθνείς οργανισμούς, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η ίδια καθημερινά δραστηριοποιείται στις πωλήσεις υπηρεσιών και προϊόντων και κατέχει πρακτική εμπειρία στο θέμα. Για σύντομο βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Ημερομηνία: Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €150 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €78 + ΦΠΑ*

Χώρος: The Classic Hotel, Ρηγαίνης 94, 1513 Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €150

 

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα, ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

 Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
09:00 – 11:00 Εισαγωγή στις πωλήσεις. Η πώληση του σήμερα – τι άλλαξε, ποιες οι ευκαιρίες, ποιες οι απειλές. Οι πωλήσεις σήμερα και πώς μπορεί να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Βασικές αρχές της πώλησης και οι τεχνικές που απαιτούνται για εντοπισμό και μεγιστοποίηση ευκαιριών. Ο κύκλος της επαγγελματικής πώλησης. Μέθοδος δυναμικής ανάλυση του προϊόντος ή υπηρεσίας κατά την παρουσίαση. Πρακτική άσκηση ΧΠΟ.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για καφέ και σνακ
11:15 – 13:00 Τρόποι παρουσίασης προϊόντος / υπηρεσίας – επιλογή του σωστού τρόπου ανάλογα με τις περιστάσεις και το περιβάλλον. Τρόποι θετικής εντύπωσης και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης. Συμβουλές αποφυγής. Άσκηση ανάλυσης της υφιστάμενης σχέσης πελάτη – πωλητή, για καλύτερη διαχείριση και μεγιστοποίηση αποτελέσματος. Τύποι πελατών, πώς τους προσεγγίζουμε και τι προσέχουμε.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30 Γλωσσική και συμπεριφορική επικοινωνία κατά την πώληση. Επιλογή ύφους και λέξεων ανάλογα με τον πελάτη. Τι δουλεύει και τι όχι. Άσκηση για χρήση δυναμικού και πειστικού λεξιλογίου. Είδη και τεχνικές ερωτήσεων που βοηθούν τον πελάτη να παρέχει τις πληροφορίες που θέλετε και για να προετοιμαστεί θετικά για συμβουλευτική πώληση.
15:30– 15:45 Διάλειμμα για Καφέ
15:45 – 16:30 Αντιμετώπιση διάφορων εμποδίων και αντιρρήσεων στις πωλήσεις. Κλείσιμο της πώλησης με θάρρος και δυναμισμό. Διάφορά είδη κλεισίματος και επιλογή του πιο κατάλληλου. Βιωματική άσκηση. Ανατροφοδότηση. Κλείσιμο σεμιναρίου.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.

 

Managing Diversity in the Workplace: Unlocking the Benefits for Business – Live Webinar – 10 October, 2017

Effective methods of managing a diverse workforce as a means of enhancing business performance

Purpose of the programme
Diversity management is the key to growth in today’s fiercely competitive global marketplace. In order to survive, a company needs to be able to manage and utilize its diverse workforce effectively. When people think of diversity, they may think first of ethnicity and race, and then gender; however, diversity is much broader than that. The purpose of this programme is to introduce effective methods for successful diversity management and to provide the participants with an understanding of how to unleash the rich and diverse potential of their entire workforce for the benefit of their business.

Programme Objectives
By the end of the webinar, the participants are expected to:

 • Understand the concept of diversity and its importance for organizations.
 • Gain an awareness of the extent to which their organizations are currently managing diversity.
 • Become aware of the different groups that exist in the workplace and their specific needs, issues and challenges, as well as the different forms of discrimination they may face.
 • Enhance their understanding on how to prepare themselves and their staff for the implementation of a diversity management strategy.
 • Gain a practical understanding of the steps and process of implementing a diversity management strategy.
 • Understand the benefits of diversity management for business performance and growth.

Who will benefit from this programme:
HR practitioners, upper management or line managers who are interested in developing and implementing a diversity management strategy in the workplace.

Q&A Session:
Throughout the live webinar session the participants will be able to submit questions to the trainer, which will be answered at the end.

Trainer: Marisa Ieridou, ΒSc (Hons) Psychology, MSc Human Resource Management and Organizational Analysis, Assoc. CIPD

Marisa has designed and delivered training courses on social inclusion for minorities, leadership, human rights and sustainability and development of organizations. All programmes were funded by the European Commission and had an international audience.

Date:  10 October, 2017   Time: 11:00-13:00 CY (GMT+3) / 9:00-11:00 UK (GMT+1)

Participation Cost: €50.

Language: The programme will be delivered in English.

Participation: Register to the webinar by clicking on the “REGISTER NOW” button below. We shall be sending a link to the webinar to all participants closer to the date. Only 100 seats available!

Payment Terms: The investment fees for each participant are to be settled prior to the start of the seminar, by cheque in favour of POWERIMAGE SERVICES LTD, or by bank transfer. By signing the above form you are committed for the full settlement of the fees prior to the date of commencement of the seminar.

Hellenic Bank Public Company Ltd CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Please send us the bank transfer receipt by Fax: 22 66 12 22 or by Email: team@powerimageservices.com

Cancellation Policy: Last day for cancelling and return of funds/no invoicing, is three (3) working days prior to the date of commencement of the seminar. In any other case the programme will be invoiced and there will be no return of funds.

 PowerImage Services Ltd reserves the right to change the date and the time of a seminar, or cancel it should there be no substantial participation, or for any other unforeseen reason that will attribute to the non practical conduct of it.

PowerImage Services Ltd is committed to confidentiality of the personal data information of the participants.

 

Attracting Talent through Social Media – Live Webinar – 02 November, 2017

Purpose of the programme
Employers struggle every day to win “the war for talent”. In these challenging times, companies need to use all means available to them to attract the right talent. Social Media is proving to be a powerful tool that unlocks the possibility of reaching talented candidates faster and more effectively than ever before. However, just having a presence on LinkedIn, Facebook and Twitter is not enough. Social Media needs to be an integral part of the recruitment strategy and to be utilized strategically in order to unleash its full potential.

The purpose of this 2-hour live webinar is to introduce effective and creative methods for incorporating Social Media into your company’s recruitment strategy and to share ideas and best practices on how to identify, attract and approach top talent through Social Media Platforms.

Programme Objectives
By the end of this webinar, you will:

 • Be able to develop an effective Social Media strategy for your recruitment efforts and stand out from the competition.
 • Understand how to build and promote your Employer Brand and culture through Social Media.
 • Gain useful tips and insights and learn best practices on how to utilize Social Media to identify, attract and approach top talent.
 • Learn how to use simple, quick and targeted online methods that can have a highly positive impact on your recruitment results.

Who will benefit from this programme:
Business owners, managers, recruiters and human resources professionals who are involved in recruitment.

Q&A Session:
Throughout the live webinar session the participants will be able to submit questions to the trainer, which will be answered at the end.

Trainer: Marisa Ieridou, ΒSc (Hons) Psychology, MSc Human Resource Management and Organizational Analysis, Assoc. CIPD, ACyHRMA

Marisa has extensive experience in recruitment and in her current role is responsible for sourcing, screening, interviewing and selecting strong candidates for the company’s clients. Marisa has designed and delivered training courses on recruitment methods, Employer Branding and social media in recruitment. Furthermore, she has developed a Business Manual on Employer Branding.

Date:  2 November, 2017   Time: 11:00-13:00 CY (GMT+3) / 9:00-11:00 UK (GMT+1)

Participation Cost: €50.

Language: The webinar will be delivered in English.

Participation: Register to the webinar by clicking on the “REGISTER NOW” button below. We shall be sending a link to the webinar to all participants closer to the date. Only 100 seats available!

Payment Terms: The investment fees for each participant are to be settled prior to the start of the seminar, by cheque in favour of POWERIMAGE SERVICES LTD, or by bank transfer. By signing the above form you are committed for the full settlement of the fees prior to the date of commencement of the seminar.

Hellenic Bank Public Company Ltd CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Please send us the bank transfer receipt by Fax: 22 66 12 22 or by Email: team@powerimageservices.com

Cancellation Policy: Last day for cancelling and return of funds/no invoicing, is three (3) working days prior to the date of commencement of the seminar. In any other case the programme will be invoiced and there will be no return of funds.

PowerImage Services Ltd reserves the right to change the date and the time of a seminar, or cancel it should there be no substantial participation, or for any other unforeseen reason that will attribute to the non practical conduct of it.

PowerImage Services Ltd is committed to confidentiality of the personal data information of the participants.

 

Πολιτική και Συστήματα Ανταμοιβής Προσωπικού – Ταχύρρυθμο Σεμινάριο – 16 Νοεμβρίου, 2017

Σκοπός Προγράμματος
Μία αποτελεσματική στρατηγική ανταμοιβής προσωπικού μπορεί να οδηγήσει έναν οργανισμό σε σημαντική επιχειρηματική αξία, αφενός για τα υψηλά επίπεδα παρακίνησης και απόδοσης και αφετέρου για την προσέλκυση και παραμονή ικανού προσωπικού. Πολύ λίγοι όμως οργανισμοί έχουν σχεδιασμένη στρατηγική, συνεπώς ανταμείβουν το προσωπικό τυχαία και σπασμωδικά, με αποτέλεσμα να κοστίζει στην εταιρεία περισσότερο, όχι μόνο έχοντας ψηλότερο κόστος ανταμοιβών, αλλά και σε απουσία δέσμευσης προσωπικού ή και την αποχώρησή του.
Σε αυτό το σύντομο σεμινάριο θα παρουσιαστούν σύγχρονα αλλά και ευέλικτα πλαίσια ανταμοιβής (rewards frameworks) τα οποία θα βοηθήσουν στο να διατηρείται η δέσμευση και η απόδοση του προσωπικού σε ψηλά επίπεδα, ώστε να υπάρχει επιστροφή επένδυσης (return on investment) για τον οργανισμό.

Στόχοι Προγράμματος
Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Είναι σε θέση να ευθυγραμμίζουν το πλαίσιο ανταμοιβών με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.
 • Γνωρίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ένα πλαίσιο ανταμοιβών.
 • Γνωρίζουν τα διάφορα είδη ανταμοιβών.
 • Επικεντρώνονται σε ανταμοιβές οι οποίες είναι επιθυμητές στο υφιστάμενο ή στοχευόμενο μελλοντικό ταλέντο.
 • Είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα πλαίσιο ανταμοιβών το οποίο θα ανταποκρίνεται στους μακροχρόνιους στόχους του οργανισμού.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, γενικούς διευθυντές.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Η Στέφανη έχει πρακτική γνώση και εμπειρία σε θέματα πολιτικής ανταμοιβών. Πιο συγκεκριμένα, στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με ομάδες συμβούλων σε θέματα αναδιάρθρωσης οργανισμών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και παρέδωσε συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σχεδιασμό δομής ανταμοιβών και παράλληλα σχέδια σταδιοδρομίας (career paths).  Επίσης έχει μελετήσει υπάρχουσες πολιτικές ανταμοιβών οργανισμών και πρόσφερε εισηγήσεις  για αναβάθμιση ώστε οι νέες πολιτικές να είναι σύγχρονες, ευέλικτες και να ανταποκρίνονται στα ζητούμενα του οργανισμού και τις ανάγκες του προσωπικού.

Ημερομηνία: Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 13:00   

Επένδυση Συμμετοχής:  €70 + ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, 1015 Λευκωσία.

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα, ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

 Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
09:00 – 11:00 Εισαγωγή: Σημασία ύπαρξης στρατηγικής ανταμοιβών στους οργανισμούς σήμερα. Η σύνδεση του πλαισίου ανταμοιβών με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού – παραδείγματα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα ανταμοιβών. Η διαδικασία ανάπτυξης πλαισίου ανταμοιβών. Εντοπισμός επιθυμητών ανταμοιβών προσωπικού (αυτές που συμβάλλουν στην προσέλκυση, διατήρηση και δέσμευση ταλέντου).
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για καφέ
11:15 – 13:00 Συστήματα κινήτρων: Μακροχρόνια και βραχυπρόθεσμα κίνητρα. Ειδικά προνόμια ανώτατων στελεχών. Σχέδια συμμετοχής εργαζομένων στα οικονομικά αποτελέσματα. Η φύση και ο σκοπός των πρόσθετων παροχών (benefits). Σχεδιασμός πλαισίου ανταμοιβών βάσει απόδοσης, και με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση κρίσιμων δεξιοτήτων (critical skills) και κορυφαίου ταλέντου. Συμπεράσματα και κλείσιμο σεμιναρίου.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.

 

Αρχές Εξυπηρέτησης Πελατών – ΑνΑΔ – 23 Νοεμβρίου, 2017

Σκοπός προγράμματος

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση πελατών; Μια από τις κρισιμότερες προκλήσεις στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι να μπορεί μια εταιρεία να γίνει ανταγωνιστική μέσω της καλύτερης εξυπηρέτησης και της πελατο-κεντρικής της στάσης. Το πρόγραμμα αυτό σκοπό έχει να ενισχύσει τις γνώσεις  και ικανότητες των συμμετεχόντων στο θέμα εξυπηρέτησης πελατών και κατ’ επέκταση να ενδυναμώσει την ποιότητα εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν στους πελάτες τους.
Το πρόγραμμα είναι πρακτικής φύσεως όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να προβάλλουν τις απαραίτητες ικανότητες και συμπεριφορές που χρειάζεται να έχουν για να χειρίζονται πελάτες αποτελεσματικά, να δείχνουν το πραγματικό τους ενδιαφέρον, να αντιμετωπίζουν παράπονα και να προσφέρουν ποιοτική εξυπηρέτηση.

Στόχοι Προγράμματος
Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένονται να:

 • Αντιληφθούν τη σημασία της παροχής μιας άριστης εξυπηρέτησης πελατών
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ποιοτικής εξυπηρέτησης
 • Είναι σε θέση να αξιοποιούν σωστές επικοινωνιακές τεχνικές κατά την εξυπηρέτηση
 • Είναι σε θέση να χειρίζονται παράπονα πελατών επιτυχώς

 Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που η εργασία τους περιλαμβάνει τη διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών ή σε άτομα που έρχονται σε επαφή με κόσμο.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ημερομηνία: Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €150 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €78 + ΦΠΑ*

Χώρος: The Classic Hotel, Ρηγαίνης 94, 1513 Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €150

 

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα, ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

 Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
09:00 – 11:00 Γνωριμία. Άσκηση παγοθραύστης. Έννοια και σημασία ποιοτικής εξυπηρέτησης. Πώς άλλαξε ο πελάτης και τι ζητά σήμερα.   Οι βασικές αρχές της ποιοτικής εξυπηρέτησης. Μελέτη περίπτωσης – Στο κατάστημα – η εμπειρία από τη σκοπιά του πελάτη. Συμπεράσματα.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για καφέ και σνακ
11:15 – 13:00 Λεκτική επικοινωνία – ενεργητική ακρόαση, τεχνικές ερωτήσεων. Λεξιλόγιο που πρέπει να αποφεύγουμε. Τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε κατά την οπτική επικοινωνία – ομαδική εργασία. Εμπόδια επικοινωνίας. Πώς επικοινωνούμε διαμέσου τηλεφώνου και email.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30 Αντιμετώπιση παραπόνων. Είδη δύσκολων πελατών. Τα στάδια εξαγρίωσης. Ερεθίσματα εξαγρίωσης, συμπεριφορές που αφοπλίζουν του εξαγριωμένους πελάτες. Παρουσίαση περιστατικών μέσα από εικόνες.
15:30– 15:45 Διάλειμμα για Καφέ
15:45 – 16:30 Άσκηση υπόδυσης ρόλων: Αντιμετώπιση παραπόνου. Ανατροφοδότηση. Κλείσιμο σεμιναρίου.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.

 

Αποτελεσματικές Συνεντεύξεις Αξιολόγησης Απόδοσης για Προϊσταμένους – ΑνΑΔ – 12 Δεκεμβρίου, 2017

Σκοπός προγράμματος
Μια από τις βασικότερες λειτουργείες της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι το σύστημα αξιολόγησης. Το σημαντικότερο μέρος του συστήματος αυτού είναι οι συνεντεύξεις αξιολόγησης, όπου ιδανικά, γίνεται μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των δύο συνεργατών (αξιολογητή και αξιολογούμενου). Όμως, για να είναι εποικοδομητική η συζήτηση, απαιτούνται κάποιες δεξιότητες από τον αξιολογητή – προϊστάμενο, ο οποίος κατευθύνει τη συζήτηση και καθορίζει και το ύφος της.
Αυτό το σύντομο και πολύ πρακτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτυχθούν οι τεχνικές και οι δεξιότητες των συμμετεχόντων ώστε να είναι σε θέση να καθοδηγούν τη συνέντευξη αξιολόγησης με επιτυχία και να έχουν ένα εποικοδομητικό αποτέλεσμα –να μπορέσει δηλαδή ο αξιολογητής – προϊστάμενος να δώσει πολύτιμη ανατροφοδότηση και ο υφιστάμενος να την αποδεχθεί και να μάθει από αυτήν.

Στόχοι Προγράμματος
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Αντιληφθούν τον πραγματικό σκοπό της συνέντευξης αξιολόγησης
 • Γνωρίσουν τη σωστή δομή της συνέντευξης αξιολόγησης
 • Είναι σε θέση να κατηγοριοποιούν την απόδοση των συνεργατών τους αξιοκρατικά, αλλά και αμερόληπτα
 • Μπορούν να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν τη συνέντευξη αξιολόγησης ώστε να έχουν τα κατάλληλα δεδομένα, παραδείγματα και επιχειρήματα
 • Αποδίδουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση προς τον αξιολογούμενο
 • Κατευθύνουν και να καθοδηγούν τη συνέντευξη αποτελεσματικά
 • Είναι σε θέση να διαχειρίζονται διαφωνίες και να πετυχαίνουν συναίνεση κατά τη συνέντευξη
 • Μπορούν να καθορίζουν κοινώς αποδεκτούς στόχους για την επόμενη περίοδο

 Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊστάμενους τμημάτων, διευθυντές, ομαδάρχες (team leaders), σε προσωπικό διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού (HR), σε άτομα τα οποία διεξάγουν συνεντεύξεις αξιολόγησης εργασιακής απόδοσης.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Η Στέφανη έχει πολύχρονη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης εντός οργανισμών. Έχει υλοποιήσει πολυάριθμα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα προς υψηλόβαθμα στελέχη στο πώς να χειρίζονται αποτελεσματικά τη συνέντευξη αξιολόγησης με υφισταμένους, όπως επίσης και προσωπική καθοδήγηση προς διευθυντές και ηγέτες ομάδας πάνω στο θέμα διαχείρισης απόδοσης προσωπικού.

Ημερομηνία: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 17:00   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €79.50 + ΦΠΑ*

Χώρος: The Classic Hotel, Ρηγαίνης 94, 1513 Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

 

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα, ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

 Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
09:00 – 10:30 Άσκηση παγοθραύστης: Εικόνες και οι συνδέσεις – οι συνδέσεις που κάνουμε σε σχέση με το θέμα του σεμιναρίου. Εισαγωγή στην αξιολόγηση προσωπικού. Η συνέντευξη αξιολόγησης ως μέρος του συστήματος αξιολόγησης απόδοσης (Performance Management System). Άσκηση καταιγισμού ιδεών: Τι άλλαξε στο σήμερα σε σχέση με τις αξιολογήσεις. Η σωστή και η λανθασμένη προσέγγιση στην αξιολόγηση. Η διαδικασία της συνέντευξης της αξιολόγησης.
10:30 – 10:45 Διάλειμμα για καφέ
10:45 – 13:00 Παρουσίαση χρήσιμων εργαλείων για προετοιμασία πριν την αξιολόγηση. Αναδρομή στην απόδοση του αξιολογούμενου. Κατάλληλες πηγές συλλογής στοιχείων. Τρόποι αξιοκρατικής κατηγοριοποίησης απόδοσης. Αμεροληψία στην αξιολόγηση απόδοσης. Άσκηση σωστό ή λάθος: Τι είναι η εποικοδομητική ανατροφοδότηση; Τεχνικές παροχής ανατροφοδότησης και συμβουλευτικής κατεύθυνσης του αξιολογούμενου. Διαχείριση διαφωνίας και επίτευξη συναίνεσης.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30 Από δω και μπρος: Συζήτηση και καθορισμός των στόχων του αξιολογούμενου για την περίοδο που πρόκειται να διανύσει. SMART στόχοι και KPIs. Άσκηση διατύπωσης στόχων. Μέθοδοι βελτίωσης απόδοσης και δημιουργία πλάνου ανάπτυξης.
15:30– 15:45 Διάλειμμα για Καφέ
15:45– 17:00 Άσκηση υπόδυσης ρόλων με τελική ανατροφοδότηση. Συμπεράσματα και κλείσιμο σεμιναρίου.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.