Αρχές Εξυπηρέτησης Πελατών – ΑνΑΔ- Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου, 2018

Σκοπός προγράμματος
Μια από τις κρισιμότερες προκλήσεις στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι να μπορεί μια εταιρεία να γίνει ανταγωνιστική μέσω της καλύτερης εξυπηρέτησης και της πελατο-κεντρικής της προσέγγισης. Το πρόγραμμα αυτό σκοπό έχει να ενισχύσει τις γνώσεις  και ικανότητες των συμμετεχόντων στο θέμα εξυπηρέτησης πελατών και κατ’ επέκταση να ενδυναμώσει την ποιότητα εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν στους πελάτες τους.
Το πρόγραμμα είναι πρακτικής φύσεως όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να προβάλλουν τις απαραίτητες ικανότητες και συμπεριφορές που χρειάζεται να έχουν για να χειρίζονται πελάτες αποτελεσματικά, να δείχνουν το πραγματικό τους ενδιαφέρον, να αντιμετωπίζουν παράπονα και να προσφέρουν ποιοτική εξυπηρέτηση.

Στόχοι Προγράμματος
Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένονται να:

 • Αντιληφθούν τη σημασία της παροχής μιας άριστης εξυπηρέτησης πελατών
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ποιοτικής εξυπηρέτησης
 • Είναι σε θέση να αξιοποιούν σωστές επικοινωνιακές τεχνικές κατά την εξυπηρέτηση
 • Είναι σε θέση να χειρίζονται παράπονα πελατών επιτυχώς

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που η εργασία τους περιλαμβάνει τη διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών ή σε άτομα που έρχονται σε επαφή με κόσμο.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ημερομηνία: Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου, 2018  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €150 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €78 + ΦΠΑ*

Χώρος: European Institute of Management & Finance, Μεγάρων 25, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €150

 

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής Θέματα

Ώρες    Θέματα
09:00 – 11:00 Γνωριμία. Άσκηση παγοθραύστης. Έννοια και σημασία ποιοτικής εξυπηρέτησης. Πώς άλλαξε ο πελάτης και τι ζητά σήμερα.   Οι βασικές αρχές της ποιοτικής εξυπηρέτησης. Μελέτη περίπτωσης – Στο κατάστημα – η εμπειρία από τη σκοπιά του πελάτη. Συμπεράσματα.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15 – 13:00 Λεκτική επικοινωνία – ενεργητική ακρόαση, τεχνικές ερωτήσεων. Λεξιλόγιο που πρέπει να αποφεύγουμε. Τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε κατά την οπτική επικοινωνία – ομαδική εργασία. Εμπόδια επικοινωνίας. Πώς επικοινωνούμε διαμέσου τηλεφώνου και email.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30 Αντιμετώπιση παραπόνων. Είδη δύσκολων πελατών. Τα στάδια εξαγρίωσης. Ερεθίσματα εξαγρίωσης, συμπεριφορές που αφοπλίζουν του εξαγριωμένους πελάτες. Παρουσίαση περιστατικών μέσα από εικόνες.
15:30 – 15:45 Διάλειμμα για καφέ
15:45 – 16:30 Άσκηση υπόδυσης ρόλων: Αντιμετώπιση παραπόνου. Ανατροφοδότηση. Καταληκτική άσκηση και κλείσιμο σεμιναρίου.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd, στο οποίο θα αναγράφεται το λεκτικό «Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου».

Τεχνικές & Μικρά Μυστικά για Ανάπτυξη των Πωλήσεων – ΑνΑΔ- Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, 2018

Σκοπός προγράμματος
Με τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό, το προσωπικό των πωλήσεων χρειάζεται να είναι σε εγρήγορση ώστε να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις πλέον πρόσφατες τεχνικές πωλήσεων. Έχουμε σχεδιάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά για άτομα που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις και που επιθυμούν να αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους ακολουθώντας μεθόδους και συμπεριφορές που θα επιτρέψουν τόσο την αύξηση της παραγωγικότητας όσο και τη μεγιστοποίηση της  αποδοτικότητας τους κατά την διαδικασία της πώλησης.  Το πρόγραμμα αυτό είναι διαδραστικό και αποτελείται από ομαδικές εργασίες, ασκήσεις, παιχνίδια ρόλου, συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών.

Στόχοι Προγράμματος

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Είναι σε θέση να κάνουν πειστική και περιεκτική παρουσίαση προϊόντων/ υπηρεσιών
 • Προσαρμόζονται στο είδος του πελάτη και να δημιουργούν θετική εντύπωση
 • Κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών ώστε να μεγιστοποιούν ευκαιρίες πώλησης
 • Υιοθετούν δυναμική επικοινωνία και συμπεριφορά για επιρροή
 • Είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν με αυτοπεποίθηση αντιρρήσεις
 • Κλείνουν την πώληση με θάρρος και δυναμισμό

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που άμεσα ή έμμεσα δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών. Άτομα που επιζητούν να επιτύχουν αύξηση της απόδοσής τους και κατ’ επέκταση των αποτελεσμάτων στις πωλήσεις τους.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η Στέφανη κατέχει πέραν της δεκαετίας εμπειρία στη διαδραστική εκπαίδευση δεξιοτήτων πώλησης. Έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων προς άτομα πωλήσεων όλων των βαθμίδων και διαφόρων επαγγελμάτων, σε ντόπιους και διεθνείς οργανισμούς, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η ίδια καθημερινά δραστηριοποιείται στις πωλήσεις υπηρεσιών και προϊόντων και κατέχει πρακτική εμπειρία στο θέμα.

Ημερομηνία: Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, 2018  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €150 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €78 + ΦΠΑ*

Χώρος: European Institute of Management & Finance, Μεγάρων 25, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €150

 

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής Θέματα

Ώρες    Θέματα
09:00 – 11:00 Εισαγωγή στις πωλήσεις. Η πώληση του σήμερα – τι άλλαξε, ποιες οι ευκαιρίες, ποιες οι απειλές. Οι πωλήσεις σήμερα και πώς μπορεί να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Βασικές αρχές της πώλησης και οι τεχνικές που απαιτούνται για εντοπισμό και μεγιστοποίηση ευκαιριών. Ο κύκλος της επαγγελματικής πώλησης. Μέθοδος δυναμικής ανάλυση του προϊόντος ή υπηρεσίας κατά την παρουσίαση. Πρακτική άσκηση ΧΠΟ.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15 – 13:00 Τρόποι παρουσίασης προϊόντος / υπηρεσίας – επιλογή του σωστού τρόπου ανάλογα με τις περιστάσεις και το περιβάλλον. Τρόποι θετικής εντύπωσης και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης. Συμβουλές αποφυγής. Άσκηση ανάλυσης της υφιστάμενης σχέσης πελάτη – πωλητή, για καλύτερη διαχείριση και μεγιστοποίηση αποτελέσματος. Τύποι πελατών, πώς τους προσεγγίζουμε και τι προσέχουμε.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30 Γλωσσική και συμπεριφορική επικοινωνία κατά την πώληση. Επιλογή ύφους και λέξεων ανάλογα με τον πελάτη. Τι δουλεύει και τι όχι. Άσκηση για χρήση δυναμικού και πειστικού λεξιλογίου. Είδη και τεχνικές ερωτήσεων που βοηθούν τον πελάτη να παρέχει τις πληροφορίες που θέλετε και για να προετοιμαστεί θετικά για συμβουλευτική πώληση.
15:30 – 15:45 Διάλειμμα για καφέ
15:45 – 16:30 Αντιμετώπιση διάφορων εμποδίων και αντιρρήσεων στις πωλήσεις. Κλείσιμο της πώλησης με θάρρος και δυναμισμό. Διάφορά είδη κλεισίματος και επιλογή του πιο κατάλληλου. Βιωματική άσκηση. Ανατροφοδότηση. Κλείσιμο σεμιναρίου.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd, στο οποίο θα αναγράφεται το λεκτικό «Το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου».