Επαγγελματική Γραπτή Επικοινωνία – ΑνΑΔ – 03 Οκτωβρίου, 2017

Σκοπός προγράμματος
Ο γραπτός λόγος είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα επικοινωνίας στο χώρο εργασίας και γι’ αυτό ο κάθε εργαζόμενος χρειάζεται να είναι σε θέση να τον χρησιμοποιεί σωστά και αποτελεσματικά. Λόγω της συνεχούς αυξανόμενης πίεσης χρόνου καθώς των σύγχρονων μέσων που αξιοποιούνται (email, texting, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) ο αποτελεσματικός γραπτός λόγος αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον εργαζόμενο σήμερα. Τα κείμενα πρέπει να είναι σύντομα, ευανάγνωστα, ορθά, να τραβούν την προσοχή του αναγνώστη, να έχουν το κατάλληλο ύφος και να μην είναι παραπλανητικά.
Κατά το πρόγραμμα αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές για ορθή και επιτυχή σύνταξη επιχειρηματικών επιστολών, email, φαξ, δελτίων τύπου, επιχειρηματικών προτάσεων, καθώς και γραπτών απαντήσεων παραπόνων.

Στόχοι Προγράμματος
Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

  • Είναι σε θέση να γνωρίζουν το σωστό τρόπο σύνταξης και δομής διαφόρων εγγράφων (επιστολή, email, φαξ, μνημόνια, έκθεση, πρόταση).
  • Μπορούν να συντάσσουν έγγραφα με ορθότητα – ορθογραφία, σύνταξη, έκφραση, σημεία στίξης
  • Είναι σε θέση να επιλέγουν το καταλληλότερο ύφος (επίσημο, ημιεπίσημο, ανεπίσημο) ανάλογα με το θέμα ή είδος εγγράφου.

 Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ως μέρος των καθηκόντων τους ετοιμάζουν διάφορα έγγραφα – από απλές επιστολές μέχρι επιχειρηματικές προτάσεις ή και εκθέσεις.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η Στέφανη κατέχει πέραν της δεκαετίας εμπειρία στην εκπαίδευση για ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας. Έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει εξειδικευμένα σεμινάρια γραπτού λόγου προς προσωπικό Πανεπιστήμιων, Υπουργείων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Επίσης, έχει συμβουλέψει προσωπικό Διεθνούς Εκλεκτικού Γραφείου στη συγγραφή Μελετών Σκοπιμότητας (Feasibility Studies). Για σύντομο βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Ημερομηνία: Τρίτη 03 Οκτωβρίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €150 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €78 + ΦΠΑ*

Χώρος: The Classic Hotel, Ρηγαίνης 94, 1513 Λευκωσία

  • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα, ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

 Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
09:00 – 11:00 Εισαγωγή στην αποτελεσματική επαγγελματική γραπτή επικοινωνία. Ποιες οι προκλήσεις στο σημερινό περιβάλλον οι οποίες εμποδίζουν τον ορθό γραπτό λόγο.  Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της γραπτής επικοινωνίας. Τα τρία στάδια της επαγγελματικής γραπτής επικοινωνίας – Οργάνωση, Εκτέλεση, Τελειοποίηση. Ομαδική άσκηση: Ποιες δράσεις παίρνουμε στο κάθε στάδιο. Τα διάφορα είδη γραπτής επικοινωνίας, οι ιδιαιτερότητες τους και πότε χρησιμοποιούνται.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για καφέ και σνακ
11:15 – 13:00 Ύφος γραπτής επικοινωνίας. Πότε επιλέγουμε επίσημο και πότε ανεπίσημο ύφος. Ενεργητική ή παθητική φωνή; Αποφυγή αρνητικού ύφους. Παρουσίαση δομής για επίσημων και ανεπίσημων εγγράφων.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30 Συνηθισμένα λάθη: Ορθογραφία, Στίξη, Έκφραση, Σύνταξη. Παρουσίαση παραδειγμάτων για εντοπισμό λαθών και αδυναμιών. Σωστός χειρισμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Απάντηση σε γραπτά παράπονα.
15:30– 15:45 Διάλειμμα για Καφέ
15:45 – 16:30 Παρουσίαση βασικών ειδών επιχειρηματικών εγγράφων: Επιχειρηματική Πρόταση, Επιχειρηματικό Πλάνο, Αναφορά / Έκθεση Ευρημάτων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.