Μέθοδοι για Βελτίωση Απόδοσης και Παραγωγικότητας Προσωπικού – 27 Απριλίου, 2017

Σκοπός προγράμματος

Ένας υπάλληλος, κάθεται στο γραφείο του κατά μέσο όρο 6 ώρες την ημέρα. Ο εργοδότης πληρώνει γι’ αυτές τις ώρες. Όμως πολλές φορές τα αποτελέσματα του υπαλλήλου δεν αντιστοιχούν με τις ώρες που καταναλώνει. Ένας υπάλληλος ο οποίος φαινομενικά είναι εργατικός, στην πραγματικότητα πολλές φορές δεν παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ο κάθε οργανισμός έχει επιχειρηματικές ανάγκες (business requirements) τις οποίες πρέπει να καλύψει για να είναι επιτυχής. Συνεπώς, το προσωπικό καλείται να αποδίδει και να παράγει ουσιαστικό έργο, δηλαδή να δουλεύει με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές προτεραιότητες και ανάγκες του οργανισμού.

Σε αυτό το σύντομο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν πρακτικές παρεμβάσεις για μεγιστοποίηση ουσιαστικής απόδοσης και παραγωγικότητας του προσωπικού.

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

  • Καθοδηγούν το προσωπικό με βάση τον στρατηγικό προγραμματισμό του οργανισμού
  • Εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν άσκοπες εργασίες που εκτελεί το προσωπικό
  • Επικοινωνούν τις προσδοκίες τους στην ομάδα τους πιο εύστοχα και έγκαιρα
  • Εντοπίζουν προτεραιότητες ανάπτυξης ικανοτήτων της ομάδας τους ώστε να παράγεται ένα πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα
  • Είναι σε θέση να στηρίζει το προσωπικό τους ανάλογα με τις ανάγκες τους
  • Παρακολουθούν στενότερα την απόδοση του προσωπικού τους
  • Είναι σε θέση να αναπτύξουν «ηγέτες» εντός της ομάδας τους, ώστε να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες
  • Ενισχύσουν τα επίπεδα παρακίνησης της ομάδας τους

Σε ποιους απευθύνεται

Διευθυντές τμημάτων, προϊσταμένους, ηγέτες ομάδας.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Ημερομηνία: Πέμπτη 27 Απριλίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 13:00   

Επένδυση Συμμετοχής:  €70 + ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 11:00 Εισαγωγή στο θέμα. Τι είναι η ουσιαστική απόδοση και παραγωγικότητα και ποια η  σημασία τους. Η στρατηγική προσέγγιση στη διαχείριση απόδοσης και παραγωγικότητας. Παρουσίαση μοντέλου διαχείρισης απόδοσης Π.Ε.Ι.Σ.Μ.Α.
Καθορισμός στόχων βάσει στρατηγικού προγραμματισμού. Εντοπισμός και αντιμετώπιση άσκοπων εργασιών. Επικοινωνώντας στόχους και προσδοκίες με αποτελεσματικότητα.
Επικοινωνία του ΤΙ και του ΓΙΑΤΙ. Σημασία συνεχής επικοινωνίας και πολιτικής «ανοιχτής πόρτας.»
 11:00 – 11:15  Διάλειμμα για καφέ
11:15 – 13:00 Θεώρηση υφιστάμενων ικανοτήτων και εντοπισμός ελλείψεων με βάση τις οργανωσιακές ανάγκες. Στήριξη υπαλλήλων για περεταίρω ανάπτυξη.
Συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση απόδοσης. Ανάπτυξη ηγετών εντός της ομάδας. Στήριξη και ενθάρρυνση για ανάληψη πρωτοβουλίας και «ιδιοκτησίας» καθηκόντων.
Ενίσχυση παρακίνησης προσωπικού. Αύξηση παραγωγικότητας μέσω παιχνιδοποίησης.
Προσωπικό σχέδιο δράσης και κλείσιμο σεμιναρίου.
  • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.
Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.