Ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού – GDPR for HR Professionals – 17 Μαΐου, 2018

Σκοπός Προγράμματος

O νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ο οποίος μπαίνει σε ισχύ τον Μάιο 2018, αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση για τους Λειτουργούς Ανθρώπινου Δυναμικού οι οποίοι χειρίζονται και επεξεργάζονται καθημερινά προσωπικά δεδομένα είτε των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων είτε μελλοντικών υπαλλήλων και διαφόρων υποψηφίων. Σε αυτό το σύντομο ενημερωτικό σεμινάριο θα παρουσιαστεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι διάφορες πτυχές του που αφορούν στους Λειτουργούς του Ανθρώπινου Δυναμικού, με σκοπό τη γενική τους ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. 

Στόχοι Προγράμματος

Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Κατανοούν τις αρχές GDPR στο πλαίσιο του HR
 • Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την έννοια του όρου ‘’προσωπικά δεδομένα’’ και ‘’προστασία των προσωπικών δεδομένων’’
 • Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το πότε εφαρμόζεται ο Κανονισμός
 • Γνωρίζουν τους Key Players σύμφωνα με τον Κανονισμό
 • Να αντιλαμβάνονται τον δικό τους ρόλο εντός του πλαισίου αυτού
 • Να αντιλαμβάνονται την έννοια της ‘’συγκατάθεσης’’ του Εργοδοτούμενου
 • Ανάμεσα στα άλλα θα αναφερθούν θέματα όπως:
  • Διαδικασία πρόσληψης
  • Πότε είναι νόμιμη η επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων και πότε όχι
  • Εργασίες επεξεργασίας σχετικά με τον χρόνο και την παρουσία στον εργασιακό χώρο (time and attendance)
  • Tα δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία πρέπει να γνωρίζει και να σέβεται ο Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το ενημερωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Λειτουργούς και Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού.

Εισηγήτρια: Ανύσια Δάλα, LLB, LLM, Human Resources Professional

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνική

Ημερομηνία: Πέμπτη 17 Μαΐου, 2018  Ώρα: 09:00 – 12:00   

Επένδυση Συμμετοχής:  €70+ ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, 1015 Λευκωσία.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα, ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

 Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες    Θέματα
09:00–10:00 Εισαγωγή: Σφαιρική Εικόνα του νομοθετικού πλαισίου  για τα Προσωπικά Δεδομένα-Επεξήγηση του Όρου‘’Προστασία Προσωπικών Δεδομένων’’- πρακτικά παραδείγματα που αφορούν στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού-Ενέργειες για Προετοιμασία & Οργάνωση. Πεδίο Εφαρμογής Κανονισμού- Πότε εφαρμόζεται ο Κανονισμός-Πρακτικά παραδείγματα που αφορούν στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.
10:00-11:00 Key Players: Επεξήγηση των Key Players και πρακτικά παραδείγματα που αφορούν στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού και στο ρόλο του Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού.
11:00–11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15–12:00  Έννοια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, Βασικές Αρχές και η έννοια της Συγκατάθεσης του Εργοδοτούμενου. Tα δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία πρέπει να γνωρίζει και να σέβεται ο Λειτουργός του Ανθρώπινου Δυναμικού με πρακτικά παραδείγματα. Σημαντικά θέματα του Κανονισμού στο πλαίσιο του HR όπως εργασίες επεξεργασίας σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης, το χρόνο και την παρουσία στον εργασιακό χώρο. Κλείσιμο σεμιναρίου και σχέδιο δράσης.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd.