Ο Σύγχρονος Ηγέτης – ΑνΑΔ -10 Μαΐου, 2018

Σταματήστε να Διευθύνετε και αρχίστε να Ηγείστε!

Γίνετε ένας δυνατός και με πεποίθηση ηγέτης και διευθύνετε αποτελεσματικά την ομάδα σας.

 

Σκοπός προγράμματος

Οι οικονομικές αλλαγές έχουν επιφέρει αλλαγή και στις εταιρικές κουλτούρες. Ο ρόλος της ηγεσίας είναι ζωτικής σημασίας περισσότερο σήμερα παρά ποτέ. Ενόσω όμως οι περιστάσεις αλλάζουν πρέπει να αλλάζουν και οι τεχνικές της ηγεσίας.

Ένας διευθυντής έχει ως βασικό καθήκον να διαχειρίζεται το προσωπικό για να φτάσει στους επιθυμητούς στόχους του οργανισμού. Φροντίζει για την πορεία και συμπεριφορά των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας με κύριο στόχο την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα τους αλλά και την ικανοποίηση τους. Έτσι, στον όρο διοίκηση περιλαμβάνεται η οργάνωση και επικοινωνία με το προσωπικό όμως καθήκον του εκάστοτε διευθυντή είναι να είναι σε θέση να διατηρεί τα κίνητρα σε ψηλό επίπεδο και να τα ενδυναμώνει για συνεχόμενη αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας.

Σ’ αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν οι συμμετέχοντες θα μπορούν  να ηγούνται διαχειριζόμενοι το προσωπικό τους έχοντας πάντοτε ως βασικό άξονα κίνησης την κουλτούρα και την εταιρική ταυτότητα του οργανισμού, φτάνοντας έτσι στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Στόχοι Προγράμματος

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

  • Κατανοήσουν τη διαφορά του ηγέτη από τον διευθυντή
  • Ενημερωθούν για τις σύγχρονες μεθόδους ηγεσίας
  • Είναι σε θέση να επικοινωνούν πάντοτε με βάση τους στόχους και το όραμα του οργανισμού ανεξαρτήτως τμήματος
  • Μπορούν να παρακινούν το προσωπικό και να δημιουργούν πιστούς υποστηρικτές
  • Είναι σε θέση να αξιολογούν και να διαχειρίζονται την απόδοση του προσωπικού πάντοτε με γνώμονα τους στόχους και το όραμα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επικεφαλής τμημάτων εταιριών και οργανισμών που έχουν την ευθύνη διοίκησης ατόμων καθώς και στελέχη διεύθυνσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σε προϊσταμένους ομάδων και σε νέα στελέχη ή προσφάτως προαχθέντα στελέχη σε ρόλο προϊσταμένου / διευθυντή που επιθυμούν να ενημερωθούν και να βελτιώσουν τρόπους και μεθόδους διαχείρισης και παρακίνησης προσωπικού.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Ημερομηνία: Πέμπτη 10 Μαΐου, 2018   Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: European Institute of Management & Finance, Μεγάρων 25, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

  • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής Θέματα

Ώρες    Θέματα
09:00 – 11:00 Εισαγωγή – Μάνατζμεντ και Ηγεσία. Πώς οι δύο έννοιες διαφοροποιούνται και ποια η σχέση τους. Ο ρόλος του διευθυντή και ο ρόλος του ηγέτη και πώς αυτός έχει διαφοροποιηθεί στο σήμερα. Είδη ηγετών. Σύγχρονη ηγεσία = Συμμετοχική ηγεσία.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15 – 13:00 Ομαδική βιωματική άσκηση – «σπιρτόσπιτο». Επικοινωνία με το προσωπικό: Επικοινωνώντας τον απώτερο στόχο, όχι μόνο την εργασία – τι πρέπει να γίνει, πώς αλλά και γιατί. Καθοδήγηση προσωπικού – έννοια, σημασία και ανάπτυξη της καθοδηγητικής προσέγγισης μέσα από παραδείγματα.
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για μεσημεριανό
14:00 – 15:30 Ομαδική βιωματική άσκηση – «χαρτιά στη σειρά». Σωστή οργάνωση, παρακολούθηση και ανάθεση εργασιών. Ενθάρρυνση και παρακίνηση – σύγχρονοι μέθοδοι παρακίνησης ηγετών προς το προσωπικό για δημιουργία πιστών υποστηρικτών. Ηγεσία κατά τις συσκέψεις με το προσωπικό.
15:30 – 15:45 Διάλειμμα για καφέ
15:45 – 16:30 Διαχείριση απόδοσης προσωπικού με βάση το όραμα και τους στόχους. Συμπέρασμα και προσωπικό σχέδιο δράσης. Καταληκτική άσκηση

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd.