Στρατηγική Employer Branding – 9 Μαΐου, 2017

Σκοπός προγράμματος 

Στην άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας του σήμερα, η ικανότητα ενός οργανισμού να προσελκύσει και να διατηρήσει τα δυνατά ταλέντα της αγοράς είναι το κλειδί της επιτυχίας. Με βάση την έρευνα «2017 HR and Workforce Trends» της PowerImage / MISCO Cyprus, το 52.2% των εταιρειών δηλώνουν διατεθειμένες να χτίσουν ένα αξιόπιστο Employer Brand ούτως ώστε να είναι σε θέση να προσελκύσουν ταλαντούχους και προσοντούχους υποψηφίους και ταυτόχρονα να μειώσουν τα κόστη πρόσληψης.

Όμως οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν ένα στρατηγικό πλάνο που να εστιάζει στις σωστές πρακτικές και τους σωστούς πιθανούς εμπλεκόμενους για τη διαμόρφωση ενός δυνατού Employer Brand. Ένα ξεκάθαρο Employer Brand δεν εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες προσέλκυσης υποψηφίων, αλλά μπορεί επίσης να ενισχύσει την αφοσίωση του υπάρχοντος προσωπικού (employee engagement) έχοντας θετικό αντίκτυπο στα εταιρικά κέρδη και στη διακράτηση των εργαζομένων (employee retention) με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενό τους.

Σε αυτό το σύντομο και πολύ πρακτικό πρόγραμμα θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές τις οποίες χρησιμοποιούν εταιρείες με δυνατά Employer Brands. Επίσης, μέσα από πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις δικές τους πρακτικές και να συντάξουν ένα πλάνο δράσης για τη διαμόρφωση του Employer Brand του οργανισμού τους.

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

  • Αντιληφθούν εις βάθος την έννοια και τα πλεονεκτήματα του Employer Branding
  • Κατανοήσουν τους παράγοντες που συντείνουν στην επιτυχή διαμόρφωση ενός δυνατού Employer Brand
  • Έχουν αξιολογήσει τις πρακτικές του δικού τους οργανισμού και να έχουν μια ξεκάθαρη άποψη σε σχέση με ποιες πρακτικές συνεισφέρουν θετικά και ποιες όχι σε σύγκριση με τις βέλτιστες πρακτικές
  • Έχουν ένα πρώτο σχέδιο δράσης με πρακτικές και εφικτές ενέργειες προς τη δημιουργία ενός δυνατού Employer Brand στον οργανισμό τους

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊστάμενους τμημάτων, διευθυντές, σε προσωπικό διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού (HR) και Marketing.

Εισηγήτρια: Μαρίσα Ιερείδου, BSc (Hons) Psychology, MSc Human Resource Management and Organizational Analysis, Associate Member CIPD

Ημερομηνία: Τρίτη 9 Μαΐου, 2017  Ώρα: 09:00 – 13:00   

Επένδυση Συμμετοχής:  €70 + ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κων. Παλαιολόγου 37, Λευκωσία.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 10:30 Παγοθραύστης. Εισαγωγή στην έννοια του Employer Branding. Τα δεδομένα: τα οφέλη του Employer Branding και ο ανταγωνισμός για δυνατά ταλέντα. Κτίζοντας το δικό σας Employer Brand, από πού ξεκινούμε και ποιους εμπλέκουμε. Employer Branding, Corporate Branding και εταιρική κουλτούρα (ευθυγράμμιση του brand). Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για τη διαμόρφωση ενός δυνατού Employer Brand και ανταλλαγή απόψεων. Ομαδική άσκηση: Μελέτη περίπτωσης και ανάλυση μέσω συζήτησης.
 10:30 – 10:45  Διάλειμμα για καφέ
10:45 – 13:00

 

Ατομική άσκηση: Αξιολογήστε τις πρακτικές του οργανισμού σας. Συζήτηση σε ομάδες και συμπεράσματα. Μεθοδολογία ανάπτυξης στρατηγικής Employer Branding. Ευθυγράμμιση του Employer Brand και της Εταιρικής Στρατηγικής. Αξιολόγηση επιτυχίας της προσπάθειας Employer Branding. Άσκηση στοχοθέτησης: Σχεδιασμός δράσεων για ανάπτυξη σχεδίου employer branding. Παρουσιάσεις ιδεών και ανατροφοδότηση από εκπαιδευτή. Κλείσιμο σεμιναρίου.

 Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα, ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.