Πολιτική και Συστήματα Ανταμοιβής Προσωπικού – Ταχύρρυθμο Σεμινάριο – 16 Νοεμβρίου, 2017

Σκοπός Προγράμματος
Μία αποτελεσματική στρατηγική ανταμοιβής προσωπικού μπορεί να οδηγήσει έναν οργανισμό σε σημαντική επιχειρηματική αξία, αφενός για τα υψηλά επίπεδα παρακίνησης και απόδοσης και αφετέρου για την προσέλκυση και παραμονή ικανού προσωπικού. Πολύ λίγοι όμως οργανισμοί έχουν σχεδιασμένη στρατηγική, συνεπώς ανταμείβουν το προσωπικό τυχαία και σπασμωδικά, με αποτέλεσμα να κοστίζει στην εταιρεία περισσότερο, όχι μόνο έχοντας ψηλότερο κόστος ανταμοιβών, αλλά και σε απουσία δέσμευσης προσωπικού ή και την αποχώρησή του.
Σε αυτό το σύντομο σεμινάριο θα παρουσιαστούν σύγχρονα αλλά και ευέλικτα πλαίσια ανταμοιβής (rewards frameworks) τα οποία θα βοηθήσουν στο να διατηρείται η δέσμευση και η απόδοση του προσωπικού σε ψηλά επίπεδα, ώστε να υπάρχει επιστροφή επένδυσης (return on investment) για τον οργανισμό.

Στόχοι Προγράμματος
Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

  • Είναι σε θέση να ευθυγραμμίζουν το πλαίσιο ανταμοιβών με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.
  • Γνωρίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ένα πλαίσιο ανταμοιβών.
  • Γνωρίζουν τα διάφορα είδη ανταμοιβών.
  • Επικεντρώνονται σε ανταμοιβές οι οποίες είναι επιθυμητές στο υφιστάμενο ή στοχευόμενο μελλοντικό ταλέντο.
  • Είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα πλαίσιο ανταμοιβών το οποίο θα ανταποκρίνεται στους μακροχρόνιους στόχους του οργανισμού.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, γενικούς διευθυντές.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Η Στέφανη έχει πρακτική γνώση και εμπειρία σε θέματα πολιτικής ανταμοιβών. Πιο συγκεκριμένα, στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με ομάδες συμβούλων σε θέματα αναδιάρθρωσης οργανισμών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και παρέδωσε συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σχεδιασμό δομής ανταμοιβών και παράλληλα σχέδια σταδιοδρομίας (career paths).  Επίσης έχει μελετήσει υπάρχουσες πολιτικές ανταμοιβών οργανισμών και πρόσφερε εισηγήσεις  για αναβάθμιση ώστε οι νέες πολιτικές να είναι σύγχρονες, ευέλικτες και να ανταποκρίνονται στα ζητούμενα του οργανισμού και τις ανάγκες του προσωπικού.

Ημερομηνία: Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 13:00   

Επένδυση Συμμετοχής:  €70 + ΦΠΑ

Χώρος: Εκπαιδευτικό Κέντρο PowerImage / MISCO Cyprus, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, 1015 Λευκωσία.

  • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα, ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801

Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com
Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

 Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.

Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
09:00 – 11:00 Εισαγωγή: Σημασία ύπαρξης στρατηγικής ανταμοιβών στους οργανισμούς σήμερα. Η σύνδεση του πλαισίου ανταμοιβών με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού – παραδείγματα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα ανταμοιβών. Η διαδικασία ανάπτυξης πλαισίου ανταμοιβών. Εντοπισμός επιθυμητών ανταμοιβών προσωπικού (αυτές που συμβάλλουν στην προσέλκυση, διατήρηση και δέσμευση ταλέντου).
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για καφέ
11:15 – 13:00 Συστήματα κινήτρων: Μακροχρόνια και βραχυπρόθεσμα κίνητρα. Ειδικά προνόμια ανώτατων στελεχών. Σχέδια συμμετοχής εργαζομένων στα οικονομικά αποτελέσματα. Η φύση και ο σκοπός των πρόσθετων παροχών (benefits). Σχεδιασμός πλαισίου ανταμοιβών βάσει απόδοσης, και με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση κρίσιμων δεξιοτήτων (critical skills) και κορυφαίου ταλέντου. Συμπεράσματα και κλείσιμο σεμιναρίου.

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος» από την εταιρεία PowerΙmage Services Ltd.