Βασικές Αρχές της Λογιστικής για μη Λογιστές – ΑνΑΔ – Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, 2018

Σκοπός προγράμματος
Ο στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η δημιουργία ενός κατανοητού πλαισίου των εννοιών των βασικών  λογιστικών διαδικασιών, καθώς και η επεξήγηση της ορολογίας  που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και καταγραφή των συναλλαγών των επιχειρήσεων, καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικά με την ερμηνεία και την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και να εμπλακούν περισσότερο στην οικονομική λήψη αποφάσεων.
Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης που σχετίζονται με τις βασικές λογιστικές αρχές που απαιτούνται τόσο κατά την ετοιμασία όσο και κατά την ανάλυση των συναλλαγών και των οικονομικών αποτελεσμάτων ενός οικονομικού οργανισμού. Οι βασικές συναλλαγές που καταχωρούνται σε καθημερινή και μηνιαία βάση και συνοψίζονται σε  ετήσια βάση, επεξηγούνται με λεπτομέρεια και εφαρμόζονται με πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και σενάρια με βάση δεδομένα και αποτελέσματα διαφορών εταιρειών. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα συγκεκριμένο φάσμα αναγκών κατάρτισής το οποίο εξυπηρετεί άτομα  τα οποία έχουν ως σκοπό την απόκτησης βασικών γνώσεων των λογιστικών αρχών και πολίτικων, έτσι ώστε να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν σε πρακτικό επίπεδο με λεπτομέρεια και ακρίβεια.

 

Στόχοι Προγράμματος
Με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τις βασικές λογιστικές αρχές που διέπουν τις καθημερινές συναλλαγές μιας εταιρείας
 • Να εφαρμόσουν αυτές τις λογιστικές αρχές σε πρακτικά παραδείγματα
 • Να αντιληφθούν την σημαντικότητα των λογιστικών εγγράφων και συναλλαγών
 • Να αναλύουν τη επίδραση των οικονομικών συναλλαγών πάνω στις οικονομικές καταστάσεις
 • Να προσδιορίζουν τις αλλαγές που προκαλούνται από τις μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές
 • Να ετοιμάζουν βασικές οικονομικές κατατάσσεις με στοιχεία που παρέχονται από το λογιστικό σύστημα.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη εταιρειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε νέους επιχειρηματίες που χρειάζονται  βελτίωση στις βασικές γνώσεις λογιστικής, σε μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στην οικονομική διεύθυνση και ασχολούνται  λογιστικά καθήκοντα.

 

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Κουλουμπρή, ΒΑ (Hons), MSc, ACA, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).
Η  Μαργαρίτα έχει σπουδάσει Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στο Lancaster University και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα των Χρηματοκοινομκών με εξειδίκευση σε Banking και Corporate Finance από το Strathclyde University( Scotland). Κατέχει επίσης τον επαγγελματικό τίτλο του Chartered Accountant (ACA),  από το ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales).  Είναι μέλος του Σώματος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ( ΣΕΛΚ). Η Μαργαρίτα έχει  εμπειρία ως εκπαιδευτής στην Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμάνια, Ινδία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου έχει εκπαιδεύσει στελέχη επιχειρήσεων και προσωπικό σε Θέματα Λογιστικής, Ανάλυσης Οικονομικών καταστάσεων, Budgeting, Forecasting, Risk Management, Application of IFRSs, Business Valuations and Reporting for Group Accounting. Είναι εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  και από το 2004 έχει εργαστεί εκτεταμένα ως οικονομικός σύμβουλος  σε επιχειρήσεις  διαφόρων κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε ελεγκτικά γραφεία και τράπεζες στην Ελλάδα. Σαν εκπαιδεύτρια είναι γνωστή για τον ενθουσιασμό και την ενέργεια της καθώς επίσης και για την εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και σεναρίων στην επεξήγηση ορολογιών και αρχών.

 

Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, 2018   Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: European Institute of Management & Finance, Μεγάρων 25, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται και ενδοεπιχειρησιακά.

Τρόποι πληρωμής: Τα δίδακτρα για κάθε συμμετέχοντα εξοφλούνται πριν από την έναρξη του σεμιναρίου μετρητά ή με επιταγή στο όνομα POWERIMAGE SERVICES LTD, ή με τραπεζικό έμβασμα,  ή κατάθεση στην Τράπεζα.

Ελληνική Τράπεζα ΙΒΑΝ CY61 0050 0115 0001 1501 3509 0801
Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με Fax: 22 66 12 22 ή με Email: team@powerimageservices.com Με την πληρωμή του ποσού σας αποστέλλεται το πρωτότυπο τιμολογίου.
Με την συμπλήρωση αυτής της φόρμας δεσμεύεστε για την εξόφληση των διδάκτρων πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Πολιτική ακυρώσεων: Τελευταία ημέρα για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων/μη χρέωσης, είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κανονική χρέωση και δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.
Η PowerImage Services Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και ώρας του σεμιναρίου, ή ακύρωσης ενός σεμιναρίου λόγω χαμηλής συμμετοχής, ή για οιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο λόγο ο οποίος συμβάλλει στη μη πρακτική διεξαγωγή ενός σεμιναρίου.
Η PowerImage Services Ltd δεσμεύεται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες Εφαρμογής Θέματα

Ώρες    Θέματα
09:00 – 11:00 Καλωσόρισμα – Γνωριμία.

 • Η χρήση και ο σκοπός της λογιστικής
 • Οι χρήστες των λογιστικών και οικονομικών πληροφοριών
 • Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων και η σημασία τους
 • Απεικόνιση της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων
 • Απεικόνιση της κατάστασης οικονομικής θέσης (ισολογισμό)
 • Οι βασικές έννοιες της λογιστικής (δηλαδή των δεδουλευμένων έννοια)
 • Πρακτικές ασκήσεις σε απλές οικονομικές καταστάσεις
 • Εισαγωγή στη λογιστική εξίσωση
 • Ασκήσεις
11:00 – 11:15 Διάλειμμα για Καφέ
11:15 – 13:00
 • Σκοπός της τήρησης βιβλίων
 • Εισαγωγή στην έννοια του διπλογραφικού τήρησης βιβλίων
 • Ασκήσεις
 • Το κλείσιμο των λογαριασμών και εξαγωγή ένα ισοζύγιο
 • Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
 • Κατηγοριοποίηση των δαπανών
 • Καταγραφή του κόστους/ αποσβέσεων
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
14:00 – 15:30
 • Εισαγωγή και εξήγηση της κατάστασης ταμειακών ροών
 • Εξηγήστε τους κύριους τύπους των ταμειακών ροών:
 • Δραστηριότητες λειτουργίας
 • Επενδυτικές δραστηριότητες
 • Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
 • Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα
15:30 – 15:45 Διάλειμμα για καφέ
15:45 – 16:30
 • Εικονογράφηση μιας πλήρους σειράς οικονομικών καταστάσεων
 • Εικονογράφηση των δεσμών και της ροής των πληροφοριών στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων
 • Η σημασία των σημειώσεων αποκάλυψη
 • Επεξήγηση των βασικών λογιστικών και τη σχετική νομοθεσία στο πλαίσιο της προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων

Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, θα απονεμηθεί ένα «Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος» από την εταιρεία PowerImage Services Ltd.